Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση ΠΣΥΥΕΝ για τη συνάντηση με τον υφυπουργό


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ «ΠΣΥΥΕΝ»
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
τηλ.: 210-4064412, fax: 210-4223492, e-mail: psyyen@gmail.com, http://psyyen.blogspot.com

Πειραιάς,  20/12/2011                                                                                             Αρ. Πρωτ.:185/11
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Συνάντηση συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στις 13/12 με τη συμμετοχή του ΔΣ του Συλλόγου, του Υφυπουργού Ναυτιλίας κου. Άδωνι Γεωργιάδη και του Γενικού Γραμματέα κου. Νίκου Λίτινα. Στη συνάντηση τέθηκαν και συζητήθηκαν τα θέματα του νέου Οργανισμού, καθυστερήσεις διοικητικών θεμάτων και το κτιριακό ζήτημα που έχει τεθεί από το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη.
            Για το θέμα του νέου Οργανισμού Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, μετά από αναβολές και καθυστερήσεις δύο ετών και μεταξύ αρκετών ΠΔ, ενημερωθήκαμε από τον κ. Υφυπουργό ότι έχει δοθεί σχετική κατεύθυνση προς τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας για την γρήγορη ολοκλήρωσή του.
Ο Σύλλογος έχει καταθέσει την πρότασή του, τονίζοντας την ανάγκη για προτεραιότητα έκδοσης του νέου Οργανισμού και αναμένει την τελική απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΝ. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην υπάρχουν νέα πισωγυρίσματα.
            Θέσαμε επίσης στην πολιτική ηγεσία το θέμα της καθυστέρησης που παρατηρείται σε υπηρεσιακά θέματα. Η μεγάλη καθυστέρηση στην επιλογή προϊσταμένων τμημάτων, με αστεία επιχειρηματολογία, καθώς και η χαρακτηριστική αδράνεια ανακατανομής του προσωπικού προς τμήματα που ως τώρα είχαν στελέχωση μόνο από το προσωπικό του ΛΣ, είχαν ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία των υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι στα μισά περίπου τμήματα έχει λήξει η θητεία των τμηματαρχών, σε αρκετά έχουν τοποθετηθεί με ανάθεση, ενώ παραμένουν αρκετά κενά τμήματα. Επιπρόσθετα θέματα που αφορούν στη βαθμολογική, μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων, όπως η καθυστέρηση προαγωγής βαθμού, η μη αναγνώριση νέων τίτλων σπουδών ΑΕΙ και ΤΕΙ, η χορήγηση αδειών εργασίας και η ένταξη των υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε κλάδους, χρονίζουν χαρακτηριστικά, θίγοντας άμεσα συναδέλφους μας. Υπάρχουν ευθύνες για την καθυστέρηση εισαγωγής των θεμάτων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο από την πρόεδρο αλλά και ευθύνη διοικητικού ελέγχου από τον Γενικό Γραμματέα και την Γενική Διευθύντρια. Άμεσα απαιτούνται ενέργειες της Δνσης Προσωπικού και συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Ο κ. Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει τα πολύ σοβαρά αυτά ζητήματα.
            Για το κτιριακό ζήτημα, ενημερωθήκαμε ότι οι διαδικασίες μετεγκατάστασης δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν.
            Είμαστε σε αναμονή εξελίξεων, παρεμβαίνουμε με άποψη στα πράγματα και θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση για τα παραπάνω, αλλά και για άλλα θέματα.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας


Ευθύμιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ευτυχία ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ