Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

H ΓΓΛΛΠ στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Τελικά, η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής μεταφέρεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αναδημοσιεύουμε αποσπάσματα από σχετικό άρθρο του tvxs.gr
" Στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε σήμερα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Γ. Παπανδρέου με το οποίο ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες 12 υπουργείων " ενώ παρακάτω αναφέρει: "Σύμφωνα πάντα με το σχέδιο Π.Δ., στο υπουργείο Οικονομίας μεταφέρονται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, που συγχωνεύεται με υπηρεσίες του τέως υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και η Διεύθυνση Ναυσιπλοΐας, ενώ στην εποπτεία του υπουργείου Οικονομικών ........."
Εφόσον ισχύουν τα αναγραφόμενα στο δημοσίευμα αλλά και σε άλλα παρόμοια δημοσιεύματα, πρόκειται για μία κίνηση η οποία διορθώνει την προηγούμενη λανθασμένη, από πλευράς αντικειμένου, απόφαση για ένταξη της ΓΓΛΛΠ στο ΠΡΟΠΟ. Ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο του ΠΔ γιατί από τη διατύπωση του δημοσιεύματος προκύπτουν ασάφειες (πχ θα υπάρχει θέση Γενικού Γραμματέα Λιμένων η οποία έχει ήδη προκηρυχθεί, η αναφορά στη Διεύθυνση Ναυσιπλοίας σε ποια ακριβώς Διεύθυνση αναφέρεται).
Είμαστε λοιπόν σε αναμονή
Α/τος

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Ανακοίνωση ΠΣΥΥΕΝ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας εύχεται στην κα Λούκα Κατσέλη με την ανάληψη των νέων καθηκόντων της ως Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καλή επιτυχία στο σημαντικό και δύσκολο έργο της.Στα πλαίσια της ανάληψης αυτής, ο Σύλλογός μας ζήτησε και συναντήθηκε με την κα Υπουργό στις 12.10.2009. Χαιρετίζουμε την άμεση ανταπόκρισή της στο αίτημά μας για συνάντηση, γεγονός που από μόνο του δείχνει διάθεση για πρόσφορη συνεργασία.Η Υπουργός, μας διαβεβαίωσε ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες, θα εκδοθεί νέο Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο θα παρέχονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις και διευκρινήσεις (αρμοδιότητες ΓΓΛΛΠ κ.α.), τόσο για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπαρχουσών Υπηρεσιών μας, όσο και για τη θέσπιση του πλαισίου ομαλής μετάβασης στη νέα δομή λειτουργίας του Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ποιότητα, οι γνώσεις, η εμπειρία και η εργατικότητά του Πολιτικού Προσωπικού θα είναι εγγυητές της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας για ένταξη του παραγωγικού – οικονομικού – πολιτικού τομέα της Ναυτιλίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ώστε αυτό να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης Ναυτιλίας.Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, αφ’ ενός για να ενημερώνουμε τα μέλη μας, αλλά κυρίως για να συνδράμουμε με προτάσεις και επισημάνσεις προς υποβοήθηση του έργου της νέας ηγεσίας, προς τη σωστή κατεύθυνση, γεγονός που άλλωστε ήδη μας έχει ζητηθεί.

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής: Το τέλος εποχής… και η αρχή μιας νέας

Από συνάδελφο λάβαμε κείμενο με τον παραπάνω τίτλο, το οποίο και δημοσιεύουμε:

Δύο Προεδρικά Διατάγματα, τα υπ’ αριθμ. 184 και 185 (ΦΕΚ Α 213), στις 7 Οκτωβρίου, έθεσαν τέλος στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου μεταφέρονται στα νεοσύστατα Υπουργεία «Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και «Προστασίας του Πολίτη». Μια θετική εξέλιξη, δεδομένου ότι ήταν απαραίτητο να διαχωριστεί το «οικονομικό-παραγωγικό» τμήμα του Υπουργείου από το υπόλοιπο, που αφορά στην ασφάλεια. Και βέβαια, το Λιμενικό Σώμα ήταν σκόπιμο -αν όχι αναγκαίο- να περιοριστεί σε αρμοδιότητες και καθήκοντα που πραγματικά ανταποκρίνονται στη φύση και στο λόγο ύπαρξής του. Ως εκ τούτου, ο διαχωρισμός συνιστά μια σημαντική προσπάθεια εξορθολογισμού του συστήματος, στη λογική μιας σύγχρονης διακυβέρνησης.
Ζήτημα εγείρεται, ωστόσο, σε σχέση με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του πρώην ΥΕΝΑΝΠ, η οποία μεταφέρεται, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 184, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Η απόφαση αυτή προκαλεί απορία. Και αυτό, διότι οι τρείς Διευθύνσεις της εν λόγω Γενικής Γραμματείας, «Λιμενικής Πολιτικής», «Λιμενικών Υποδομών» και «Οργάνωσης & Εκμετάλλευσης Λιμένων», όπως και η Πλοηγική Υπηρεσία, που υπάγεται σε αυτή, αφορούν σε «οικονομικές-παραγωγικές» δραστηριότητες και όχι σε θέματα αστυνομικής φύσης ή ασφάλειας. Ενδεικτικά, το έργο της Γραμματείας αφορά στο σχεδιασμό της λιμενικής ανάπτυξης, στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του λιμενικού συστήματος της χώρας, στην ενσωμάτωση των λιμένων στο εθνικό και τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, σε διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες, στην τιμολογιακή πολιτική για λιμενικές υπηρεσίες, στην ανάπτυξη, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και ανωδομών, στην οργάνωση και λειτουργία των λιμένων, σε παραχωρήσεις χρήσεων, στην πλοήγηση στους λιμένες. Από την άλλη πλευρά, ζητήματα ασφάλειας λιμένων περιφερειακά μόνο χειρίζεται η Γενική Γραμματεία, δεδομένου ότι αυτά εμπίπτουν, κατά βάση, στην αρμοδιότητα ξεχωριστής υπηρεσίας του πρώην ΥΕΝΑΝΠ (ΔΕΔΑΠΛΕ).
Αλλά και πέραν αυτών, η σημασία των λιμένων για τη συνοχή του εθνικού χώρου, την ανάπτυξη της ναυτιλίας, αλλά και γενικότερα της εθνικής οικονομίας, όπως και των κατά τόπους οικονομιών, επιτάσσει την οργάνωση της κυβερνητικής πολιτικής και της διακυβέρνησης για τους λιμένες κατά τρόπο, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση αυτή.
Είναι, συνεπώς, αυτονόητο, ότι σε μια λογική κατανομή των αρμοδιοτήτων, η Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής δεν μπορεί παρά να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του νέου Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας. Πως είναι, άλλωστε, δυνατό να διαχωρίσει κανείς σε πολιτικό-οργανωτικό επίπεδο την ανάπτυξη των λιμένων από την ανάπτυξη της ναυτιλίας;
Για όλους τους παραπάνω λόγους, κρίνεται επιβεβλημένο να μεταφερθεί η Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής ή οι αρμοδιότητες και το προσωπικό της στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Αν από την άλλη πλευρά, κρίνεται σκόπιμο, να αναβαθμισθούν τα ζητήματα ασφάλειας στους λιμένες, τότε ίσως θα πρέπει να δημιουργηθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μια νέα Γενική Γραμματεία, που θα είναι επιφορτισμένη με το σκοπό αυτό, κατάλληλα στελεχωμένη με προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.
Σε κάθε περίπτωση, η νέα οργανωτική δομή που θα στεγάσει τις αρμοδιότητες του πρώην ΥΕΝΑΝΠ θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνέχεια των θεμάτων, καθώς και τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των σχημάτων, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ομαλότητα της μετάβασης.

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΙΔΑΧ

30/09/2009

Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με την οποία μειώνεται ο αριθμός των συναδέλφων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που λαμβάνουν υπερωρίες καθώς και ο αριθμός των υπερωριών σε όσους λαμβάνουν, προστέθηκε ως ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ που συνθέτει την αρνητική στάση ή και την αδιαφορία του απέναντι στα προβλήματα των πολιτικών υπαλλήλων.
Συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού ο αριθμός των συναδέλφων που θα λάβουν υπερωρίες μειώθηκε σε 15, ενώ ο αριθμός των υπερωριών από όσους λαμβάνουν περιορίστηκε από τις 60 ώρες στις 30. Για να γίνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένοι, από τα 33 περίπου ευρώ τον μήνα που ελάμβαναν οι συνάδελφοι, το ποσό της αποζημίωσης τους μειώνεται σε κάτι λιγότερο από τα 16 ευρώ. Μία μείωση λοιπόν που γίνεται σε μια κατηγορία υπαλλήλων η οποία εξαιτίας της νομοθεσίας δεν έχει λάβει ποτέ αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης που να υπερβαίνει τα 33 ευρώ το μήνα.

Κατά συνέπεια τίθενται τα εξής ερωτήματα σε όσους πήραν αυτή την απόφαση:
α) Με ποια κριτήρια εξαιρούνται υπάλληλοι από την καταβολή των υπερωριών;
β) Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η μείωση των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης στους συναδέλφους που τελικά θα λάβουν υπερωρίες;

Τα παραπάνω ερωτήματα δύσκολα μπορούν να βρουν αυτονόητες απαντήσεις, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι το οικονομικό όφελος για το Υπουργείο είναι από ελάχιστο έως μηδαμινό, σε σύγκριση με τα κονδύλια που προορίζονται για άλλες δαπάνες, όπως πχ το εκλογικό επίδομα του ένστολου προσωπικού ή τα ποσά για την κάλυψη των υπερωριών των συμβούλων.

Ο Υπουργός επέλεξε ως τελευταία πράξη του στο ΥΕΝ μία ακόμη αντιυπαλληλική απόφαση κλείνοντας έτσι την θητεία του για την οποία οι πολιτικοί υπάλληλοι έχουν σημειώσει μόνο αρνητικές ενέργειες όπως:
· Το «κλείδωμα» του προσωπικού στα γραφεία του προκειμένου κάποιοι να κάνουν σχέδια «επί χάρτου» ή
· Την απόφαση του για τον διαχωρισμό του προσωπικού σε προνομιούχους και μη ακόμη και στο θέμα του parking.

Βέβαια για θέματα όπως το εκλογικό επίδομα το οποίο στη λογική μίας σχεδόν ρατσιστικής αντίληψης δεν δίνεται στους πολιτικούς υπαλλήλους, ο Υπουργός «ενημερώνεται» από τον περασμένο Μάιο προκειμένου να καταθέσει σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Εμείς έχουμε να επισημάνουμε στον κ. Υπουργό ότι οι πολιτικοί υπάλληλοι έχουν και κρίση και μνήμη ώστε να αξιολογήσουν την παρουσία του και μέρες που είναι θα πράξουν το σωστό.
Κίνηση για τα Δικαιώματα των Πολιτικών Υπαλλήλων του ΥΕΝΑΝΠ