Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

H ΓΓΛΛΠ στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Τελικά, η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής μεταφέρεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αναδημοσιεύουμε αποσπάσματα από σχετικό άρθρο του tvxs.gr
" Στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε σήμερα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Γ. Παπανδρέου με το οποίο ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες 12 υπουργείων " ενώ παρακάτω αναφέρει: "Σύμφωνα πάντα με το σχέδιο Π.Δ., στο υπουργείο Οικονομίας μεταφέρονται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, που συγχωνεύεται με υπηρεσίες του τέως υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και η Διεύθυνση Ναυσιπλοΐας, ενώ στην εποπτεία του υπουργείου Οικονομικών ........."
Εφόσον ισχύουν τα αναγραφόμενα στο δημοσίευμα αλλά και σε άλλα παρόμοια δημοσιεύματα, πρόκειται για μία κίνηση η οποία διορθώνει την προηγούμενη λανθασμένη, από πλευράς αντικειμένου, απόφαση για ένταξη της ΓΓΛΛΠ στο ΠΡΟΠΟ. Ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο του ΠΔ γιατί από τη διατύπωση του δημοσιεύματος προκύπτουν ασάφειες (πχ θα υπάρχει θέση Γενικού Γραμματέα Λιμένων η οποία έχει ήδη προκηρυχθεί, η αναφορά στη Διεύθυνση Ναυσιπλοίας σε ποια ακριβώς Διεύθυνση αναφέρεται).
Είμαστε λοιπόν σε αναμονή
Α/τος