Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Ανακοίνωση του ΠΣΥΥΕΝ για το επίδομα των 176€

Πειραιάς, 15 / 9 / 2009

Ο Σύλλογος θα ήθελε να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα της δικαστικής μας διεκδίκησης του επιδόματος των 176 €.Οι περισσότεροι ήδη γνωρίζετε, ότι το επίδομα αυτό διεκδικείται από όλες τις κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και μετά από δικαστικές υποθέσεις ετών, υπάρχουν πλέον δεδικασμένες θετικές αποφάσεις, αλλά κυρίως γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ υπέρ της καταβολής του επιδόματος σε όλες τις κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.Παρ’ όλο που το θέμα θα μπορούσε να επιλυθεί με νομοθετική ρύθμιση, σε εφαρμογή των πιο πάνω αποφάσεων – γνωμοδοτήσεων, ώστε το επίδομα να καταβληθεί σε όλους τους δικαιούχους δημοσίους υπαλλήλους, αυτό δεν έγινε, εξωθώντας τους να στραφούν σε ατομικές – ομαδικές αγωγές για να δικαιωθούν, εξαντλώντας μάλιστα και όλα τα ένδικα μέσα.Σε συνέχεια των παραπάνω, οι συνάδελφοί μας στο ΝΑΤ, μετά από πρωτόδικη θετική απόφαση του δικαστηρίου και ύστερα από απόφαση του ΔΣ του ΝΑΤ – η οποία στηρίχθηκε στην πρωτόδικη απόφαση – και σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, έλαβαν μέρος των αναδρομικών του επιδόματος αυτού.Σε ότι αφορά στις αγωγές των υπαλλήλων του ΥΕΝ, αυτές έχουν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Πειραιά (Δεκ. 2006) και αναμένουμε να οριστεί δικάσιμος ημερομηνία. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι οι ρυθμοί με τους οποίους τα δικαστήρια λειτουργούν είναι αργοί, τόσο λόγω του υπερβολικά μεγάλου αριθμού υποθέσεων που εκδικάζονται, αλλά και του τρόπου αντιμετώπισης υποθέσεων σαν την δική μας, σύμφωνα με τον οποίο, οι ομαδικές αγωγές οικονομικών αιτημάτων υπαλλήλων του δημοσίου, εκδικάζονται αργότερα από ατομικές, ή Νομικών Προσώπων.Αυτή η εξέλιξη, μαζί με όλες τις θετικές αποφάσεις παρόμοιων διεκδικήσεων άλλων κατηγοριών υπαλλήλων, αλλά και με τις γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ, είναι θετική και βοηθά στην εξέλιξη και της δικής μας υπόθεσης. Είναι θετικό βήμα γιατί σε μια ομάδα υπαλλήλων, οι οποίοι εργάζονται σε ΝΠΔΔ που εποπτεύεται από το ΥΕΝΑΝΠ, δηλ. πρόκειται ουσιαστικά για συναδέλφους μας, αποφασίστηκε να δοθεί το εν λόγω επίδομα, δημιουργώντας απαίτηση από μέρους μας, λόγω άνισης μεταχείρισης μεταξύ υπαλλήλων.Έτσι λοιπόν, και σε συνεννόηση με τον δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπόθεσή μας, αλλά και του ΝΑΤ, την Παρασκευή 11/9/2009, ο Σύλλογός μας κατέθεσε στο Πρωτοδικείο αιτήσεις προτίμησης, δηλαδή επίσπευσης της ημερομηνίας εκδίκασης. Ζητήσαμε και ακρόαση από τον Προϊστάμενο Δικαστών, στον οποίο αναπτύξαμε το δίκαιο αίτημά μας για επίσπευση, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους συναδέλφους μας στο ΝΑΤ. Στο τέλος της συζήτησης λάβαμε την διαβεβαίωση ότι θα δει θετικά το αίτημά μας ορίζοντας ημερομηνία μέσα στον Ιανουάριο του 2010.Θα είμαστε σε συνεχή ενημέρωση ώστε όταν θα οριστεί η ημερομηνία να σας ενημερώσουμε. Θα είμαστε όμως και σε εγρήγορση ώστε να ζητήσουμε την βοήθεια και την συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, οι οποίοι με τις κατάλληλες εισηγήσεις τους θα συντελέσουν στην καταβολή του επιδόματος, χωρίς να εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα, από πλευράς ΥΕΝΑΝΠ, ώστε να λάβουμε και εμείς το επίδομα μόνο με πρωτόδικη απόφαση.

Ζητούν και πάλι την ίδρυση υπουργείου Αιγαίου

Λάβαμε από συνάδελφο ανάρτηση του mediashipping.gr η οποία αφορά σε ανακοίνωση του συλλόγου Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την οποία δημοσιεύουμε:

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με επιστολή τους προς τα πολιτικά κόμματα ζητούν την επανίδρυση του υπουργείου Αιγαίου. Αναλυτικά η επιστολή: Δυο χρόνια μετά τη συγχώνευση του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με το ΥΕΝ κρίνουμε κατάλληλο τον χρόνο για να εκφράσουμε τις θέσεις μας σχετικά με τα προβλήματα των νησιών και τον ρόλο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και ΝΠ, καλώντας ταυτόχρονα όλους τους παραλήπτες να τοποθετηθούν στα παρακάτω ζητήματα. 'Oπως όλοι γνωρίζουν, και οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου γνωρίζουν ακόμα καλύτερα, οι πολιτικές διακηρύξεις για την ανάπτυξη εκ μέρους του ελληνικού κράτους μιας ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής παρέμειναν ως επί το πλείστον τα τελευταία χρόνια στο επίπεδο των διακηρύξεων.
Ως εργαζόμενοι στο πρώην Υπουργείο και νυν Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που αναλαμβάνονται με σκοπό όχι μόνο την ανακούφιση, αλλά και τη μακρόπνοη αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιωτών είναι και ποσοτικά και ποιοτικά ανεπαρκείς.
Η κατάσταση αυτή δε επιδεινώθηκε –όπως είχαμε προειδοποιήσει- μετά την υποβάθμιση της Υπηρεσίας μας σε Γενική Γραμματεία και την ένταξή της στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, με το οποίο το αντικείμενο της Νησιωτικής Πολιτικής δεν μπορεί να έχει καμιά απολύτως σχέση και συνάφεια. Το ΥΕΝ, λόγω της «στρατιωτικού τύπου» δομής και παράδοσής του, δεν μπορεί να έχει σχέση με ολοκληρωμένες πολιτικές για τα νησιά. Αλλά ακόμη κι εκεί που υποτίθεται ότι υπήρχε μια αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων (στις ακτοπλοϊκές γραμμές) η λογική του ΥΕΝ όσον αφορά τη διαχείριση της ακτοπλοΐας απέχει πολύ από το είδος της παρέμβασης που απαιτείται για την ενίσχυση των άγονων γραμμών προς όφελος των κατοίκων και της ανάπτυξης των νησιών (φτηνά εισιτήρια, γρήγορα και ασφαλή πλοία κτλ.). Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τη συγχώνευση των δύο Υπουργείων την απαιτούσαν δημοσίως οι εφοπλιστές που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα και ειδικά στις επιδοτούμενες άγονες γραμμές.Τα δύο προηγούμενα χρόνια, παρά τις επιμέρους παρεμβάσεις στις οποίες συμμετείχε η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και ΝΠ, εμφανίστηκαν δυσλειτουργίες οι οποίες επιδείνωσαν τα μεγάλα κενά που ήδη εμφάνιζε η νησιωτική πολιτική, και τα οποία ο Σύλλογός μας επεσήμαινε πάντοτε ανεξαρτήτως πολιτικών ηγεσιών. Αποδείχτηκε δε ότι η απουσία ενός αρμόδιου υπουργού για θέματα νησιωτικής πολιτικής, είχε σαν φυσικό αποτέλεσμα την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού των δράσεων, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι η παρουσία υπουργού Αιγαίου αποτελεί πανάκεια, εφόσον τα πάντα είναι σε τελική ανάλυση θέμα πολιτικής βούλησης.Εκφράζουμε την ανησυχία ότι η συνεχής υποβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και ΝΠ μπορεί να αποτελεί το προανάκρουσμα μιας ουσιαστικής εγκατάλειψης του αντικειμένου της νησιωτικής πολιτικής. Εμείς επισημαίνουμε ότι το έργο που επιτελεί η υπηρεσία στην οποία εργαζόμαστε (και ακόμη περισσότερο το έργο που θα μπορούσε να επιτελέσει) είναι κρίσιμο και ουσιαστικό για όλες τις πλευρές της ζωής στα νησιά μας (μεταφορές, ανάπτυξη, χωροταξικός σχεδιασμός, πολιτισμός, πολιτική προστασία), και ότι κάθε αποδυνάμωσή της σημαίνει ότι η Πολιτεία ουσιαστικά παραιτείται από την αναγκαιότητα να παρεμβαίνει ειδικά σε αυτούς τους τομείς έτσι ώστε να τονώνει την νησιωτική κοινωνία.Στην παρούσα φάση λοιπόν, εν όψει των εκλογών και των πολιτικών αποφάσεων και διεργασιών που αυτές συνεπάγονται, καλούμε αφενός τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν πάνω στα επείγοντα ζητήματα της Νησιωτικής Πολιτικής, αφετέρου τους ΟΤΑ και τους μαζικούς φορείς των νησιών μας να πιέσουν ώστε το ζήτημα της νησιωτικότητας να βρει τη θέση του στον δημόσιο διάλογο, και να απαιτήσουν η νέα πολιτική ηγεσία να αναλάβει την ευθύνη της απέναντι στους κατοίκους των νησιών σχεδιάζοντας τις μακρόπνοες και εξειδικευμένες πολιτικές που έχουν ανάγκη.Από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι τόσο το σημερινό, όσο και τα όποια άλλα πειράματα υπαγωγής της Γ.Γ. Αιγαίου και ΝΠ σε άλλο Υπουργείο προταθούν, αποτελούν και θα αποτελούν κατ’ ουσίαν προσπάθεια της Πολιτείας να αποποιηθεί τις ευθύνες της για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νησιωτικών πολιτικών. Θεωρούμε ότι μόνο με την επανίδρυση του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (με αναβαθμισμένο ρόλο και αυξημένους πόρους) μπορεί η νησιωτική πολιτική να πάψει να είναι μια ωραία λέξη και να αποκτήσει σάρκα και οστά για τους νησιώτες. Επειδή δε συχνά προβάλλεται ο στόχος των «μικρών υπουργικών σχημάτων» ως επιχείρημα εναντίον της ύπαρξης του Υπουργείου Αιγαίου, επισημαίνουμε ότι η ύπαρξη και δράση αυτή μπορεί πράγματι να αποτελεί είναι μια ιδιαιτερότητα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, είναι όμως μια «αναγκαία ιδιαιτερότητα» που επιβάλλεται ακριβώς από την ιδιαιτερότητα του μεγάλου αριθμού νησιών, από τον γεωγραφικά ασυνεχή χώρο του Αιγαίου και από τις επείγουσες αναπτυξιακές ανάγκες των νησιών μας. Για όλους αυτούς τους λόγους ανάγκη και απαίτηση των νησιωτών ήταν και θα είναι να υπάρχει και να λειτουργεί ένα δραστήριο Υπουργείο Αιγαίου με πραγματική Νησιωτική Πολιτική.

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Αιμοδοσία ΠΟΥΕΝ. Πέμπτη 10/09/2009

Ανακοίνωση ΠΟΥΕΝ

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Η τράπεζα αίματος της ΠΟΥΕΝ είναι ένας επιτυχημένος θεσμός που έχει βοηθήσει ουσιαστικά δεκάδες συναδέλφους που είχαν ανάγκη αίματος αλλά και συγγενείς συναδέλφων.
Για να είναι σε θέση όμως να συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της απαιτείται η σε τακτά χρονικά διαστήματα συμπλήρωση του αποθέματος της. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί αιμοληψία την 10/09/09 από 9.00 πμ μέχρι 13.00 μμ.
Η αιμοληψία θα γίνει στον ημιώροφο του κτιρίου του Οίκου Ναύτου Κ. Παλαιολόγου 15 στον Πειραιά, από ειδικευμένο προσωπικό του ΤΖΑΝΕΙΟΥ.
Οι αιμοδότες δικαιούνται τρεις ημέρες άδεια συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας αιμοδοσίας.
Το θέμα αφορά όλους τους υπαλλήλους ΥΕΝ-ΝΑΤ-ΟΝ-ΓΕΝΕ-ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και θα πρέπει να στηριχθεί από όλους.