Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

ΟΡΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ

30/06/2011
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗ ΒΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 30/6/2011 ΣΤΙΣ 7.30 μμ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΗ Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει τον αυταρχισμό και την πρωτοφανή βία στην οποία κατέφυγε και σήμερα η κυβέρνηση για να διαλύσει τις συγκεντρώσεις των εργαζομένων και των πολιτών για να περάσει τα αντιλαϊκά μέτρα.Η αστυνομία έριξε τόνους χημικών και δακρυγόνων σε βάρος των διαδηλωτών, χτύπησε με γκλόμπς εκατοντάδες διαδηλωτές, εισέβαλε στο Μετρό, σε καφενεία, καταστήματα, σε εισόδους γραφείων συνδικαλιστικών οργανώσεων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκάδων πολιτών.Αποκορύφωμα της βαρβαρότητας που επέδειξε ήταν η απρόκλητη επίθεση, που έγινε στην προσυγκέντρωση των συνδικάτων στην πλατεία Κλαυθμώνος, όπου τα ΜΑΤ και η ομάδα ΔΙΑΣ με δακρυγόνα, γκλόμπς και μηχανές διέλυσαν τη συγκέντρωση.Ο αυταρχισμός, η καταστολή και η κρατική βία, που υπήρξε σήμερα, μας γυρίζει σε άλλες μαύρες εποχές.Ο αγώνας των εργαζομένων θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί.Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν, αύριο βράδυ 30.06.2011, στις 7.30 μ.μ στο νέο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης και τον κυβερνητικό αυταρχισμό.Διαδηλώνουμε για να διατρανώσουμε δυναμικά το δικαίωμα μας στη ζωή, την ελευθερία και τη δημοκρατία.Από την Εκτελεστική Επιτροπή τηςΑ.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Δελτίο Τύπου Συλλόγου Ιχθυολόγων

                                                                                       

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

(αριθμός απόφασης 3518/1979, Πρωτοδικείου Αθηνών) www.psid.gr      
Λ. Συγγρού 150, Τ.Κ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τηλ : 6976 407775, 210 9287139, 210 6033339 FAX: 210 9287130, 210 6033339

 Αθήνα    24/6/ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                   
Θέμα: Μεταφορά αρμοδιοτήτων Τομέα Αλιείας λόγω κατάργησης Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων & Αλιείας.

            Με τον πρόσφατο ανασχηματισμό ανακοινώθηκε ότι καταργείται το νεοσυσταθέν Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, ενώ ο τομέας της Ναυτιλίας μεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Καθώς δεν υπήρξε καμία ειδική μνεία, ούτε επίσημη ενημέρωση για την τύχη του Τομέα της Αλιείας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου αντέδρασε άμεσα και συναντήθηκε με το Δ/ντη του Γραφείου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σκανδαλίδη (20-6-2011) ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΑΤ επιθυμεί τη μεταφορά του Τομέα Αλιείας πίσω σε αυτό.
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν νεότερα επί του θέματος και προκειμένου να προλάβουμε επιπλέον προβλήματα όπως αυτά που δημιουργηθήκαν κατά τη μεταφορά του τομέα στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων & Αλιείας επανερχόμαστε και επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Ø Η αλιεία αποτελεί έναν ενιαίο και αυτόνομο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής ο οποίος κατά μείζονα λόγο διαχειρίζεται δημόσια περιουσία και για το λόγο αυτό πριν τη μεταφορά του στο ΥΘΥΝΑΛ υπαγόταν στο διοικητικό πλαίσιο του ΥΠΑΑΤ. Είναι όμως γεγονός ότι ο τομέας αντιμετώπιζε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι η Αλιεία δεν αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα που της αρμόζει, η δε πολιτική βούληση περιορίζεται σε αποσπασματικές ενέργειες χωρίς προσπάθεια συνολικής επίλυσης των προβλημάτων με αποτέλεσμα μια γενικότερη απαξίωσή του.
Ø Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη μεταφορά του τομέα του τομέα στο ΥΘΥΝΑΛ, χωρίς οποιοδήποτε σχεδιασμό και μελέτη κατάδειξε ότι όχι μόνο επιτυχημένη δεν ήταν, αλλά αντίθετα δημιούργησε πολλά επιπρόσθετα διοικητικά, οργανωτικά και οικονομικά προβλήματα.
Κατά συνέπεια, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, η μόνη ενδεδειγμένη λύση είναι η μεταφορά του Τομέα της Αλιείας και των πόρων που του αναλογούν στο ΥΠΑΑΤ (το οποίο διαθέτει ήδη τις υποδομές για την υποδοχή και την ένταξη του τομέα σε αυτό) με την προϋπόθεση ο τομέας να παραμείνει ενιαίος και αυτοτελής τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οποιαδήποτε άλλη «πρόχειρη» μεταφορά στο νέο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα οδηγήσει σε σύγχυση αρμοδιοτήτων και θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στη διαχείριση του τομέα, τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο.

                                                            Για το Δ.Σ.
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          Ε.  ΜΠΕΚΙΑΡΗ                                        Α.  ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΔ για τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 147

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 65
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουρ.
γεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των
Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ.
τιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γε.
νικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη.
σκευμάτων της Γενικής Γραμμα τείας Νέας Γενιάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση

και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98).

2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια.
τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί.

3) Την 120/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφα.
σίζουμε:

Άρθρο 1

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε.
κτρονικής Διακυβέρνησης διασπάται με την ανασύσταση
του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο με το άρθρο 1 του
π.δ. 373/1995 (Α΄ 201) είχε συγχωνευθεί με το Υπουργείο
Προεδρίας της Κυβέρνησης στο Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ήδη Υπουρ.
γείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι.
ακυβέρνησης, και τη σύσταση Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο
οποίο συγκροτείται ως Υπουργείο η Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε.
κτρονικής Διακυβέρνησης (αρθρ. 24 παρ. 1 ν. 3200/2003,
Α΄ 281), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του
παρόντος, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων
και προσωπικού.

Άρθρο 2

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών μεταφέρονται από το
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο.
νικής Διακυβέρνησης το σύνολο των αρμοδιοτήτων,
οργάνων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού που είχε
το Υπουργείο Εσωτερικών όταν συγχωνεύτηκε, όπως οι
αρμοδιότητες, υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό
έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος.
Μεταφέρονται επίσης α) ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέ.
σεων και προσωπικού οι Γενικές Γραμματείες Ισότητας
των Φύλων (αρθρ. 2 παρ. 1 περίπτ. α υποπερίπτ. ββ
π.δ. 96/2010, Α΄ 170) και Πληθυσμού και Κοινωνικής
Συνοχής (αρθρ. 2 παρ. 1 περίπτ. γ) 1 υποπερίπτ. αα
π.δ. 96/2010) και β) η εποπτεία του Κέντρου Ερευνών
για θέματα Ισότητας (αρθρ. 1 παρ. 1 π.δ. 127/2010, Α΄ 214),
καθώς και η αρμοδιότητα εποπτείας επί υπηρεσιών,
φορέων ή νομικών προσώπων, για τα οποία, έως την
έκδοση του παρόντος, η σχετική αρμοδιότητα ανήκε
στις μεταφερόμενες υπηρεσίες.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουρ.
γός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια.
κυβέρνησης νοείται εφεξής, σε θέματα αρμοδιότητας
του ανασυνιστώμενου Υπουργείου Εσωτερικών, ο
Υπουργός Εσωτερικών.
3. Εωσότου συγκροτηθεί το υπηρεσιακό συμβούλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών το προσωπικό του ανασυ.
νιστώμενου Υπουργείου καθώς και των υπηρεσιών που
υπαγόταν σε αυτό, στις οποίες περιλαμβάνεται και η
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, εξακολουθεί
να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία υπα.
γόταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.
4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτε.
ρικών βαρύνουν έως τις 31.12.2011 τον προϋπολογισμό
που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέ.
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι πιστώσεις
του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών
κατά το μέρος που αφορούν τις Υπηρεσίες που μετα.
φέρονται σε αυτό.

Άρθρο 3

1. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν επίσης, με την
εξαίρεση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2
του άρθρου 1, και όλες οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες
που ανήκαν στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης
κατά τη συγχώνευσή του με το Υπουργείο Εσωτερικών
(π.δ. 373/1995), όπως οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες αυ.
τές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος,
περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που αφο.
ρούν τα ΚΕΠ τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 15 του
ν. 3448/2006, Α΄ 48, όπως ισχύει.
2. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε.
κτρονικής Διακυβέρνησης πέραν των οριζομένων στην
παρ. 1 ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και
προσωπικού μεταφερόμενες σε αυτό από το Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ.
βέρνησης:
α) η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Εφαρμογής Προγραμμάτων, η οποία έχει συσταθεί με
το άρθρο 21 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48), όπως ισχύει,

β) η Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης,
η οποία έχει συσταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 5 του
ν. 3614/2007 (Α΄ 267),

γ) το Εθνικό Τυπογραφείο (π.δ 188/1996, Α΄ 146 και
άρθρο 1 του ν. 3469/2006, Α΄ 131),

δ) το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκη.
σης, που έχει συσταθεί με το ν. 2477/1997 (Α΄ 59), όπως
ισχύει, και η θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκη.
σης, που έχει συσταθεί με το ν. 3074/2002 (Α΄ 296).

3. α) Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκει η εποπτεία του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί.
κησης (ΕΚΔΔΑ), της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.
(ν. 2860/2000, Α΄ 251) και η εποπτεία, από κοινού με το
κατά το άρθρο 3 παρ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα.
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Παρατηρητηρίου για
την Ψηφιακή Ελλάδα (άρθρο 53 παρ. 1 του ν. 3959/2011),
καθώς και η αρμοδιότητα εποπτείας επί υπηρεσιών,
φορέων ή νομικών προσώπων, για τα οποία, έως την
έκδοση του παρόντος, η σχετική αρμοδιότητα ανήκε
στις μεταφερόμενες υπηρεσίες.
β) Στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε.
κτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται επίσης οι Ανεξάρ.
τητες Αρχές Συνήγορος του Πολίτη και Ανώτατο Συμ.
βούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουρ.
γός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι.
ακυβέρνησης νοείται εφεξής, σε θέματα αρμοδιότη.
τας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο Υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Εωσότου συγκροτηθεί το υπηρεσιακό συμβούλιο
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε.
κτρονικής Διακυβέρνησης, το προσωπικό της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, καθώς και των Υπηρεσιών που μετα.
φέρονται στο Υπουργείο αυτό εξακολουθεί να υπάγεται
στα υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως
τη δημοσίευση του παρόντος.
6. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που εντάσ.
σονται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξακολουθούν να βαρύνουν
έως τις 31.12.2011 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί
για το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε.
κτρονικής Διακυβέρνησης, οι πιστώσεις του οποίου με.
ταφέρονται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά το μέρος που
αφορούν τις Υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό.

Άρθρο 4

1. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας, που είχε συσταθεί με την παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 96/2010, συγχωνεύονται στο Υπουρ.
γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας έχει τις αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων
Υπουργείων. Όλες οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφε.
ρειακές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι γενικές και
ειδικές γραμματείες, οι θέσεις και το προσωπικό των
συγχωνευόμενων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρε.
σίες, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο ασκεί την
εποπτεία και όλων των εποπτευόμενων από τα Υπουρ.
γεία αυτά νομικών προσώπων και φορέων.
3. Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ανα.
φέρεται ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας ή ο Υπουργός Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας νοείται εφεξής ο Υπουργός Ανάπτυ.
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4. Εωσότου συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και
πειθαρχικά συμβούλια το προσωπικό των Υπουργείων
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα.
λάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας εξακολουθεί
να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια
των συγχωνευόμενων Υπουργείων.
5. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών των Υπουρ.
γείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας βαρύ.
νουν έως τους 31.12.2011 τους προϋπολογισμούς που
έχουν εγκριθεί για τα Υπουργεία αυτά, οι πιστώσεις
των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
6. Για τα όργανα, τις αρχές και προσωπικό του Λι.
μενικού Σώματος που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες
ανήκουν σύμφωνα με το παρόν στο Υπουργείο Ανάπτυ.
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχουν ανάλογη
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 127/2010.

Άρθρο 5

Μεταφέρονται: α) στον Πρωθυπουργό από το Υπουρ.
γείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια.
κυβέρνησης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προ.
σωπικού, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική
Γραμματεία Επικοινωνίας, καθώς και η εποπτεία των
νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές
(αρθρ. 2 παρ. 1 περίπτ. α υποπερίπτ. αα π.δ. 96/2010) και
του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (αρθρ. έκτο
παρ. 4 περίπτ. στ του ν. 3839/2010), β) Στο Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η Γενι.
κή Γραμματεία Νέας Γενιάς, που είχε μεταφερθεί στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το άρ.
θρο 2 παρ. 1 περίπτ. γ υποπερίπτ. γγ του π.δ. 96/2010.

Άρθρο 6

Τα υφιστάμενα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέ.
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρεσιακά
συμβούλια υπάγονται στο Υπουργείο Διοικητικής Με.
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εωσότου
συγκροτηθούν υπηρεσιακά συμβούλια στα Υπουργεία
Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε.
κτρονικής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣΥΥΕΝ - κυριότητα κτιρίου ΥΘΥΝΑΛ


ΟΛΟΙ ΣΤΗ 48ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ TΡITH 28 & TETAΡTH 29 IOYNIOY 2011


ΟΧΙ στην κοινωνική εξαθλίωση
ΔΕΝ θα περάσουν τα αντιλαϊκά μέτρα

Η δύναμη και η ελπIδα είναι στους αγώνες

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η Κυβέρνηση και η Τρόικα, παρά την αντίδραση των εργαζομένων και τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις της ελληνικής κοινωνίας, ιδίως  μέσα από τα πρωτόγνωρα συλλαλητήρια, συνεχίζουν την επίθεσή τους σε βάρος των δικαιωμάτων μας.
Επιμένουν και μάλιστα με συνοπτικές, αντισυνταγματικές και εκβιαστικές διαδικασίες στην ψήφιση του αντιλαϊκού μεσοπρόθεσμου προγράμματος και του εφαρμοστικού Νόμου, στον παραπέρα περιορισμό και  περικοπή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και  των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.
Επιμένουν στην ίδια αδιέξοδη οικονομική πολιτική που οδηγεί τους εργαζόμενους και την κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση ενώ αυξάνει την ύφεση, την ανεργία, το χρέος και τα ελλείμματα.
Ο σχηματισμός της νέας Κυβέρνησης δεν ήταν παρά ένα ακόμη παιχνίδι στην τακτική και την προπαγάνδα για να περάσουν τα νέα αντιλαϊκά μέτρα.
Με το νέο μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
Ξεπουλιέται η δημόσια περιουσία, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα δημόσια κοινωνικά αγαθά.
Το νερό, το ρεύμα, ο ΟΤΕ, τα λιμάνια, οι συγκοινωνίες, ο ΟΠΑΠ, τα Κρατικά Λαχεία, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κ.α. ξεπουλιούνται για ένα κομμάτι ψωμί, με δραματικές επιπτώσεις για την κοινωνία και την εγχώρια οικονομία.
Καταργούν και συγχωνεύουν δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους οργανισμούς, μειώνουν δραματικά την απασχόληση στο Δημόσιο αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στους πολίτες και τους εργαζόμενους.
Φορτώνουν στους εργαζόμενους και την κοινωνία νέα δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη με τη θέσπιση νέων φόρων, την αύξηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας.
Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο προβλέπεται και νέα μείωση εισοδημάτων μέσα από τη θεσμοθέτηση κρατήσεων για την ανεργία, την περικοπή κατά 50% του κινήτρου απόδοσης, την αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης και των ρυθμίσεων του νέου μισθολογίου – φτωχολογίου.
Ταυτόχρονα μειώνεται το εφάπαξ, αυξάνονται οι κρατήσεις για την κοινωνική ασφάλιση, μειώνονται οι κύριες συντάξεις μέσω του ΛΑΦΚΑ αλλά και οι επικουρικές συντάξεις και τα Ταμεία του Δημοσίου οδηγούνται σε διάλυση.
Η Κυβέρνηση όμως δεν περιορίζεται μόνο σε μέτρα περικοπής δικαιωμάτων. Ανακοίνωσε αλλαγές και σε θεσμικό επίπεδο για το Δημόσιο, με τις οποίες επεκτείνει τη στοχοποίηση των Δημοσίων Υπαλλήλων επιχειρώντας ταυτόχρονα να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη.
Κάποιες από αυτές, θα τεθούν και σε δημοψήφισμα για να περιληφθούν στις συνταγματικές ανατροπές. Η κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο βρίσκεται προ των πυλών, για να ανοίξει πλέον και τυπικά ο δρόμος των απολύσεων και της παραπέρα ενίσχυσης των  κομματικοπελατειακών σχέσεων,
Ο δρόμος που ακολουθεί η Κυβέρνηση και η Τρόικα είναι καταστροφικός, για τους εργαζόμενους και την κοινωνία.
Τα μνημόνια και τα μέτρα λιτότητας θα διαδέχονται το ένα το άλλο και θα οδηγούν στη φτώχεια και την εξαθλίωση τους εργαζόμενους και ολόκληρη την κοινωνία.
Οι εργαζόμενοι με τον αγώνα μας, η κοινωνία με τα μαζικά συλλαλητήρια και τη δράση της, μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την πορεία.
•        Να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στη ζωή, για μας, για τους συνταξιούχους αλλά ιδιαίτερα για τους νέους, για την ίδια τη χώρα.
•        Να εμποδίσουμε την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου και των νέων αντιλαϊκών μέτρων.


Απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα:
ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 στις 11 το πρωί στο Πεδίον του Άρεως
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Κλαυθμώνος

Από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Μερική απασχόληση και εργασιακή εφεδρεία για τους δημοσίους υπαλλήλους

Αναδημοσιεύουμε από το www.in.gr

Σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων φέρνει ο εφαρμοστικός νόμος του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής που θα κατατεθεί την Δευτέρα στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, με τις προωθούμενες αλλαγές καθιερώνονται στο Δημόσιο η μερική απασχόληση και η εργασιακή εφεδρεία.

Ειδικότερα, το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, θα μπορεί πλέον να ζητεί με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50% και των αποδοχών του για χρονική περίοδο μέχρι 5 έτη.

Με την αίτησή του ο υπάλληλος προσδιορίζει αν επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης ή των εργάσιμων ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης.

Ακόμη, τυχόν πλεονάζον προσωπικό ΔΕΚΟ θα εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης που καταρτίζονται χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο από το ΑΣΕΠ με βάση αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια (όπως τυπικά προσόντα, εμπειρία, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κ.ά). Το προσωπικό που περιλαμβάνεται στους πίνακες κατάταξης θα συνεχίζει να λαμβάνει για 12 μήνες από τον χαρακτηρισμό του ως πλεονάζοντος αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού του μισθού.

Στο ίδιο πλαίσιο, από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2015 ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στο σύνολο των φορέων, με εξαίρεση το έτος 2011 για το οποίο ο λόγος θα είναι ένα προς δέκα.

Ομοίως, οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά 50% σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά 10% κατ' έτος για τα έτη έως και το 2015.

Τέλος, ο εφαρμοστικός νόμος θα εμπεριέχει την πρόβλεψη για μειωμένο κατά 20% μισθό για τους νέους ανέργους ηλικίας έως 25 ετών, θα προβλέπει την επέκταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα τρία χρόνια (με πρόβλεψη μετατροπής σε αορίστου χρόνου μετά τα τρία χρόνια) και την εφαρμογή ελαστικών ωραρίων σε εξάμηνη βάση.
Newsroom ΔΟΛ

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΗΜΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΔΥ
ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΗΜΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ

ΗΜΕΡΑ ΨΗΦΟΥ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 7 μμ

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών, αποτέλεσμα και των αγωνιστικών παρεμβάσεων των εργαζομένων και όλης της κοινωνίας, δεν πρέπει να δημιουργήσουν καμιά αυταπάτη.
Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα κρίνουν την κάθε κυβέρνηση από την πολιτική της απέναντι στα προβλήματά τους και τα προβλήματα της κοινωνίας.
Η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, δεν σημαίνουν αλλαγή πολιτικής αλλά εμμονή στην ίδια αντιλαϊκή μνημονιακή πολιτική.
Τα αντιλαϊκά μέτρα του μεσοπρόθεσμου προγράμματος όπως η παραπέρα περικοπή μισθών και συντάξεων, αύξηση της έμμεσης και άμεσης φορολογίας, μείωση του εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων, ξεπούλημα των ΔΕΚΟ και της δημόσιας περιουσίας θα συνοδευτούν με αντιδραστικές θεσμικές παρεμβάσεις όπως η κατάργηση της μονιμότητας, η κατάργηση των συνδικαλιστικών και συλλογικών δικαιωμάτων κλπ.
Τα μέτρα μάλιστα αυτά θα προωθηθούν με δημοψήφισμα και θα υλοποιηθούν με βάση τους σχεδιασμούς με συνταγματικές αλλαγές.
Ταυτόχρονα στο επίπεδο της Ε.Ε. προωθείται το σύμφωνο για το ΕΥΡΩ που αποτελεί ταφόπλακα για τα δικαιώματα των εργαζομένων και των λαών όλης της Ευρώπης.
Το σύμφωνο για το ΕΥΡΩ και την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. με τη διαρκή λιτότητα, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, τον περιορισμό του κοινωνικού κράτους και τη «συνταγματοποίηση» του χρέους, θα αποτελέσουν το άλλοθι για τη συνέχιση της ίδιας αντεργατικής πολιτικής.
Μπροστά στις παραπάνω εξελίξεις οι εργαζόμενοι, το συνδικαλιστικό κίνημα, η ελληνική κοινωνία συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Σύνταγμα την Τρίτη 21 Ιουνίου στις 7.00 το απόγευμα, ημέρα που η κυβέρνηση θέλει να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή.
Συγκεντρωνόμαστε έξω από τη Βουλή και διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στις αντιλαϊκές νεοφιλελεύθερες πολιτικές, ανεξάρτητα από το ποιος τις ασκεί και θα τις ασκήσει.
Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης σε μια άλλη πολιτική που κριτήριό της θα είναι οι ανάγκες των εργαζομένων και της κοινωνίας και όχι των δανειστών και των κερδοσκόπων.
Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους των άλλων χωρών της Ευρώπης ενάντια στο σύμφωνο για το ΕΥΡΩ.
Απαιτούμε να γίνει δημοψήφισμα για τη νέα συνθήκη στη χώρα μας και σ’ όλη την Ευρώπη.
Συνεχίζουμε με 48ωρη απεργία μαζί με τη ΓΣΕΕ τις ημέρες που  το μεσοπρόθεσμο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.
Όλοι στο Σύνταγμα
Όλοι στον αγώνα

Συλλαλητήριο Τρίτη 21/06/2011 - Αλλαγή τόπου πραγματοποίησης της εκδήλωσης

Το Συλλαλητήριο και η μουσική εκδήλωση ενάντια στη φτώχεια, στην ανεργία και τις πολιτικές του μνημονίου τελικά θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Ηλεκτρικού Σταθμού στον Πειραιά και όχι στην πλατεία Κοραή όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης ανεβαίνουμε όλοι μαζί στο Σύνταγμα, διαδηλώνουμε, δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. 

Σαρωτικές μετακινήσεις προσωπικoύ στον στενό δημόσιο τομέα

Αναδημοσιεύουμε από το ethnos.gr

ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ»
Σαρωτικές μετακινήσεις προσωπικoύ στον στενό δημόσιο τομέα
Αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών. Δημιουργία νέων οργανογραμμάτων

Η αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δημοσίου, καθώς και η δημιουργία νέων οργανογραμμάτων σε υπουργεία και ΝΠΔΔ που εντάσσονται στον σχεδιασμό του "επιτελικού κράτους" θα επιφέρουν σαρωτικές μετακινήσεις προσωπικού στον στενό δημόσιο τομέα.
Το σχέδιο "Καλλικράτης στο κράτος" ως μέρος της διοικητικής μεταρρύθμισης θα αποτελέσει αρμοδιότητα του κ. Δ. Ρέππα. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό έχει προχωρήσει ήδη η αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών και έχουν παραδοθεί τα πρώτα στοιχεία που αφορούν την ποιοτική απογραφή του Δημοσίου και ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων κάθε υπουργείου (επιτελικές, εκτελεστικές, αποφασιστικές, γνωμοδοτικές αρμοδιότητες και συναρμοδιότητες με άλλα υπουργεία).
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών και από τον ΟΟΣΑ, η οποία αναμένεται περί τα μέσα Ιουλίου, θα ξεκινήσει η κατάρτιση νέων οργανογραμμάτων των υπουργείων και των ΝΠΔΔ.
Η μεταφορά εκτελεστικών και γνωμοδοτικών κυρίως αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση και στις αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις θα σηματοδοτήσει από το φθινόπωρο τη δεύτερη φάση αποκέντρωσης μετά τον "Καλλικράτη" και θα ξεκινήσει η διαδικασία χιλιάδων μετατάξεων στο Δημόσιο προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις στα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και των οργανισμών.
Οι μετακινήσεις του προσωπικού θα έχουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά, αφού έχει εκτιμηθεί ότι στις υπηρεσίες των "επιτελικών" υπουργείων χρειάζονται κυρίως υπάλληλοι υψηλών προσόντων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης).
Αντίστοιχα, υπάλληλοι δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης που σήμερα απασχολούνται σε υπουργεία θα μετακινηθούν σε υπηρεσίες "πρώτης γραμμής" για την εξυπηρέτηση του κοινού.

O X. Παμπούκης θα αναλάβει τον τομέα της Ναυτιλίας

Αναδημοσιεύουμε από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία (www.enet.gr)

Το κομμάτι της Ναυτιλίας, μετά την κατάργηση του σχετικού υπουργείου, αναμένεται να αναλάβει ο Χάρης Παμπούκης, παράλληλα με τις επενδύσεις μέσω «fast track» .
Στους υπόλοιπους τομείς του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας :
♦ ο αναπληρωτής υπουργός, Σ. Ξυνίδης, θα αναλάβει τον τομέα του εμπορίου εκτός από την εποπτεία του τομέα της βιομηχανίας καθώς και την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Ανταγωνιστικότητας. 
♦ o υφυπουργός, Θ. Μωραΐτης θα αναλάβει την εποπτεία του ΕΣΠΑ, το νέο επενδυτικό νόμο αλλά και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
♦ o υπουργός, Μ. Χρυσοχοΐδης, θα διατηρήσει την εποπτεία του συνόλου του υπουργείου όπως και την ευθύνη του νομοθετικού έργου.
Μέχρι να ορκιστεί ο νέος υπουργός, και να συνταχθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα, ο Ι. Διαμαντίδης θα συνεχίσει να χειρίζεται τα θέματα ναυτιλίας.
(Πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Συλλαλητήριο στον Πειραιά ενάντια στη φτώχεια και στην ανεργίαΌχι στην πολιτική της φτώχειας, της ανεργίας και των μνημονίων


Εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και νέες του Πειραιά.
Τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης δεν έχουν τέλος.  Γυρίζει την πλάτη στις λαϊκές διαμαρτυρίες και προσπαθεί να καταστείλει το κίνημα του λαού και της νεολαίας με υπερβολική χρήση βίας, αξιοποιώντας ασφαλίτες που δρουν προβοκατόρικα μέσα στις πλατείες όπως έκανε απροκάλυπτα στην μεγαλειώδη παλλαϊκή διαδήλωση της Τετάρτης.   Όμως είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι θα κάμψουν τη λαϊκή οργή. 
Ο λαός δεν υποκύπτει απέναντι στη βία Των ΜΑΤ και την τρομοκρατία των ΜΜΕ.
Είμαστε πλέον εκατοντάδες χιλιάδες λαού που κατακλύζουμε καθημερινά τις πλατείες όλης της χώρας, διεκδικώντας να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.
Η οργή και η αγανάκτηση μας ενώνουν σε ένα μέτωπο για δικαιοσύνη, ισότητα, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη. 
Η φωνή του εργαζόμενου λαού, των ανέργων και των νέων πρέπει να ακουστεί παντού.
Η οργή μας πρέπει να γίνει εξέγερση, να γίνει κίνημα που θα σαρώσει και θα ανατρέψει την πολιτική της λιτότητας, της φτώχιας, της ανεργίας, της κοινωνικής ερήμωσης της μίζας και των λαμόγιων.
Η κυβέρνηση «μαριονέτα» μεθοδεύει την υποδούλωση της ζωής μας για δεκαετίες, θέλει τους εργαζόμενους και τη νέα γενιά, αναλώσιμους, σύγχρονους δούλους σε μια μίζερη ζωή χωρίς αξιοπρέπεια.
Αυτή η προοπτική μπορεί να ανατραπεί.
Διέξοδος υπάρχει και βρίσκεται στα χέρια του εξεγερμένου λαού.
Αρκεί να πιστέψουμε στη δύναμη μας.
Συντονισμός, αλληλεγγύη, όλοι στους δρόμους. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος.
Ο κόσμος της εργασίας, η νέα γενιά πρέπει να βάλουν τη δικής τους σφραγίδα στο μέλλον που ετοιμάζουν για μας χωρίς εμάς.
    Καλούμε όλο το λαό και τη νεολαία να κατακλύσει τις πλατείες, να προχωρήσει σε καταλήψεις που θα νεκρώσουν τον κρατικό μηχανισμό, χωρίς να παραμυθιάζεται από την οργανωμένη παραπληροφόρηση των ΜΜΕ.  Στον Πειραιά ήδη έχει γίνει η αρχή στις πλατείες του Ηλεκτρικού Σταθμού και στην Κοραή.
    Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει πια το δικαίωμα να αποφασίζει για τον ελληνικό λαό.  Είναι παράνομη και πρέπει να παραιτηθεί εδώ και τώρα.
    Εμείς οι εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι απαιτούμε πολιτική λύση που θα αναλάβει να υλοποιήσει τη λαϊκή θέληση για:
·        ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
·        ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΗΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ. και της Ε.Κ.Τ.
·        ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ Της ΧΩΡΑΣ
·        ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΕΧΘΕΣ
·          ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΣΟΙ ΛΕΗΛΑΤΗΣΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΟΥΤΟ
  Γιατί δεν μπορεί να θυσιάζεται ένας ολόκληρος λαός για να μην ζημιωθούν τα αρπαχτικά – δανειστές.
ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ  ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ!
ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ
Όλοι στις πλατείες να δυναμώσουμε τη λαϊκή εξέγερση.
Θα μείνουμε εκεί και θα συνεχίσουμε να διαδηλώνουμε ενωτικά και συλλογικά,
μέχρι να φύγουν αυτοί μαζί με τα Μνημόνια και τους  Τροϊκανούς
και δεν θα επιτρέψουμε να επιστρέψουν με άλλο προσωπείο.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ Τρίτη 21 Ιούνη 7μμ - Πλατεία Ηλεκτρικού Σταθμού Πειραιά
Θα ακoλουθήσει συναυλία

Πρωτοβουλία
Σωματείων, φορέων, εργαζομένων, ανέργων, νέων, συλλογικοτήτων, λαικών συνελεύσεων γειτονιάς

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΔΕΔΥ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Δεν χρωστάμε,δεν πληρώνουμε

Τι φέρνει το ενιαίο μισθολόγιο

Αναδημοσιεύουμε από την Ελευθεροτυπία (http://www.enet.gr/) άρθρο με τίτλο "Αγριο μαχαίρι σε μισθούς πάνω από 1.300 €"

Θερμό φθινόπωρο με μειώσεις-φωτιά για όσους υπαλλήλους του Δημοσίου βρίσκονται πάνω από την κόκκινη γραμμή αμοιβών που θα οριστεί περίπου στα 1.300 ευρώ το μήνα φέρνει το Μεσοπρόθεσμο με την άμεση εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και την καθιέρωση νέων θεσμών για το ελληνικό Δημόσιο όπως η μισθωτή εφεδρεία και οι εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ για την ανακατάληψη της θέσης στην περίπτωση μετάταξης του εργαζομένου.
 Η εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου θα γίνει σταδιακά για όσους ήδη υπηρετούν στο Δημόσιο και άμεσα για τους νεοδιοριζόμενους και περιλαμβάνει όχι μόνον περικοπή και κατάργηση των λεγόμενων μέχρι τώρα ειδικών επιδομάτων, αλλά και μείωση των επιδομάτων που θα διατηρηθούν,όπως κίνητρο απόδοσης και οικογενειακά. Η νέα συμφωνία με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής:
* Μαχαίρι έως και 40% στις αποδοχές υπαλλήλων που βρίσκονται πάνω από τα 2.000 ευρώ το μήνα με την κατάργηση των ειδικών επιδομάτων και ταυτόχρονη μείωση και ενσωμάτωση στο βασικό μισθό μέρους των γενικών επιδομάτων που αναμένεται να διατηρηθούν.
Ετσι το λεγόμενο κίνητρο απόδοσης που δίδεται σήμερα σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και κυμαίνεται από 57 έως 100 ευρώ τον μήνα θα περιοριστεί στα 28 έως και 50 ευρώ τον μήνα. Επίσης το οικογενειακό επίδομα θα μειωθεί, σε 10% το επίδομα γάμου και 5% για κάθε παιδί. Αναμένεται η μείωση να είναι από 10% έως και 40% για κάθε υπάλληλο ανάλογα με τη θέση που υπηρετεί και το συγκεκριμένο μισθολόγιο με το οποίο αμείβεται.
Επίσης η αρχή ίση αμοιβή για ίδια εργασία, που είναι μια από τις βασικές αρχές του νέου μισθολογίου, αναμενόταν να φέρει έστω και μικρές αυξήσεις σε μια σειρά υπαλλήλους που ήταν μέχρι τώρα οι αδικημένοι. Πράγματι σε κανονικές συνθήκες ένας αριθμός υπαλλήλων θα έβλεπαν ακόμη και σε καιρούς κρίσης τις αποδοχές τους να αυξάνονται έστω και οριακά με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου. Ομως τώρα είναι σχεδόν σίγουρο ότι ούτε αυτό θα συμβεί, καθώς αυτές οι μικρές αυξήσεις θα εξανεμιστούν από κάθετες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ανέργων και περικοπών βασικών επιδομάτων.
* Μείωση στο μισθό όλων των δημοσίων υπαλλήλων θα επιφέρει επίσης το μέτρο της επιβολής της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ των ανέργων, από 1% που ήταν μέχρι τώρα σε 3%, μέτρο που θα εφαρμοστεί οριζόντια και θα φέρει μείωση των αποδοχών στο σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο.
* Μακροχρόνιο πάγωμα των μισθών των υπαλλήλων με την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής της μισθολογικής ωρίμανσης. Η αλλαγή κλιμακίου στις υπηρεσίες μέχρι τώρα γινόταν κάθε δύο χρόνια αυτοδίκαια και σήμαινε αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου. Πλέον η απόδοση της ωρίμανσης θα γίνεται κάθε πέντε χρόνια και δεν θα πραγματοποιείται αυτοδίκαια, αλλά μόνον ύστερα από αξιολόγηση των προϊσταμένων του υπαλλήλου.
* Μείωση στο ελάχιστο της παρουσίας των υπαλλήλων με συμβάσεις έργου στις δημόσιες υπηρεσίες. Το μαχαίρι που θα πέσει στους συμβασιούχους θα είναι άγριο και αναμένεται ένας στους δύο να απομακρυνθεί. Ο στόχος είναι ο αριθμός των συμβασιούχων να μειωθεί στους απολύτως απαραίτητους εποχικούς που δεν θα ξεπερνούν τις 25.000 για όλες τις υπηρεσίες του κράτους.
* Ελάχιστες θα είναι στο μέλλον και οι προσλήψεις στο Δημόσιο. Η αναλογία ένας προς πέντε είναι από την αρχή του χρόνου ένας προς δέκα και θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο στόχος που ήθελε μέχρι πρότινος την αναλογία ένας προς πέντε να επανέρχεται μετά το 2012 δεν φαίνεται να ευδοκιμεί καθώς, όπως όλα δείχνουν, η αναλογία που θα σταθεί η μπίλια θα είναι στο ένας προς επτά, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε επτά υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται.
Δύο άλλα μέτρα για τη μείωση των δημοσίων υπαλλήλων στο Δημόσιο και την εξοικονόμηση 2,2 δισ. ευρώ στη μισθολογική δαπάνη μέχρι το 2015 είναι οι απολύσεις υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου, των οποίων οι θέσεις θα καταργηθούν επειδή ο φορέας τους θα καταργηθεί ή θα συγχωνευτεί με άλλους μαζί με τη μεσοβέζικη λύση που έχει προταθεί για μετατάξεις μέσω ΑΣΕΠ με εξετάσεις για ανακατάληψη της θέσης από τον εργαζόμενο και ο θεσμός της μισθωτής εφεδρείας.
Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες ότι θα δοθεί εναλλακτικά η δυνατότητα σε υπαλλήλους που θα βρίσκονται στον αέρα, επειδή καταργήθηκε η θέση τους, να μην πάρουν μέρος στις εξετάσεις ΑΣΕΠ για μετάταξη, αλλά να τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
Αυτό σημαίνει ότι: οι υπάλληλοι θα τεθούν εκτός υπηρεσίας για ένα χρονικό διάστημα που αναμένεται να είναι από τρία έως πέντε χρόνια.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα το κράτος θα καταβάλει στους υπαλλήλους ένα μέρος της αμοιβής τους, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το 50% των συνολικών αποδοχών τους μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές. Αντίστοιχα, οι υπάλληλοι θα βρίσκονται στη διάθεση της υπηρεσίας όπου και οπότε αυτή τους καλέσει. Το μέτρο αυτό θα βρει μεγαλύτερη ανταπόκριση σε εκείνους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότησή τους διότι εκείνοι που χρειάζονται λίγα χρόνια για να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη θα προτιμήσουν την εργασιακή εφεδρεία από την αβεβαιότητα των εξετάσεων του ΑΣΕΠ για ενδεχόμενη μετάταξη σε άλλη υπηρεσία. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι όσοι κάνουν χρήση του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας όταν συμπληρώσουν τα χρόνια σύνταξης θα συνταξιοδοτηθούν κανονικά και θα πάρουν το εφάπαξ που τους αναλογεί.
Ο θεσμός της εργασιακής εφεδρείας αντικαθιστά δηλαδή σε καιρούς Μνημονίου το μέτρο της εθελουσίας εξόδου που είχε εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια σε μια σειρά δημόσιες υπηρεσίες για την «απαλλαγή» τους από πολυάριθμο προσωπικό με υψηλά κλιμάκια μισθών.
Τέλος, θα εφαρμοστεί και το μέτρο της προσωρινής αποχώρησης για τους δημόσιους υπαλλήλους, κάτι που ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης εδώ και αρκετά χρόνια: δηλαδή αν ένας υπάλληλος θελήσει, μπορεί να αποχωρήσει από την υπηρεσία του μέχρι και πέντε χρόνια με άδεια άνευ αποδοχών.Κατά το διάστημα αυτό μπορεί να εργάζεται κανονικά στον ιδιωτικό τομέα εάν φυσικά έχει στη διάθεσή του μια τέτοια δυνατότητα. Μετά τα πέντε χρόνια μάξιμουμ θητείας στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να επιστρέψει κανονικά στη θέση του στο Δημόσιο. Ακόμη σε υπαλλήλους που το επιθυμούν και είναι μόνιμοι στο Δημόσιο με πλήρη απασχόληση μπορεί να μετακινηθούν σε θέσεις μερικής απασχόλησης, δηλαδή με τετράωρη καθημερινή εργασία. Αυτό φυσικά σημαίνει και αντίστοιχη μείωση των αποδοχών τους.
Γενναία θα είναι και η εξοικονόμηση μέχρι 800 εκατ. ευρώ έως το 2015 από το πρόγραμμα συγχωνεύσεων και καταργήσεων δημόσιων οργανισμών που έχει συμφωνήσει ήδη η κυβέρνηση με την τρόικα.
Ηδη επιταχύνονται οι συγχωνεύσεις σχολείων, στρατοπέδων, νοσοκομείων και αστυνομικών τμημάτων που θα φέρουν κέρδος 225 εκατομμύρια μέχρι το 2015. Για τους 897 φορείς που συγκαταλέγονται στο μητρώο φορέων, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, και το σύνολο των 5.000 φορέων που έχουν καταγραφει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση προβλέπεται πρόγραμμα συγχωνεύσεων, καταργήσεων και ανασυγκροτήσεων που θα ανακοινώνεται ανά τρίμηνο. *

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Τι υποστήριζε ο Γ. Παπανδρέου για τις ιδωτικοποιήσεις των ΔΕΚΟ το 2008 σε επίκαιρη ερώτηση του προς τον Κ. Καραμανλή

Με αφορμή την αυριανή απεργία στις ΔΕΚΟ και τη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ για την μη ιδωτικοποίηση τους, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι υποστήριζε ο σημερινός πρωθυπουργός το 2008 όταν ήταν στην αντιπολίτευση σε ερώτηση του προς τον τότε πρωθυπουργό κ. Καραμανλή. Παραθέτουμε αυτούσιο το σχετικό δελτίο τύπου:  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ , Επίκαιρη Ερώτηση στον Πρωθυπουργό, Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου, κατέθεσε σήμερα, στο πλαίσιο της Ώρας του
Πρωθυπουργού, στη Βουλή, Επίκαιρη Ερώτηση, για τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων
στρατηγικής σημασίας που επιχειρεί η κυβέρνηση και την πολιτική της στον τομέα αυτό.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης:

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό

Είναι σαφές πως η κυβέρνηση επιχειρεί με πλάγιο και αδιαφανή τρόπο να εφαρμόσει μια αποτυχημένη
συνταγή πλήρους ιδιωτικοποίησης δημόσιων επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας με επιδίωξη την
κάλυψη των διευρυνόμενων ελλειμμάτων του προϋπολογισμού μέσω ρευστοποίησης δημόσιας
περιουσίας.
Αν υλοποιηθούν τα σχέδια της κυβέρνησης, η Ελλάδα θα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία
τα μεγαλύτερα λιμάνια, το σύνολο των μεγάλων αεροδρομίων, οι τηλεπικοινωνίες, η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και άλλοι ζωτικοί τομείς της οικονομίας θα είναι ιδιωτικοί ή και θα ελέγχονται
από αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών.
Αυτή η πολιτική είναι και ξεπερασμένη και αποτυχημένη. Την εφάρμοσαν μόνο στο παρελθόν ακραία
νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις όπως της κ. Θάτσερ και του κ. Μητσοτάκη. Σήμερα, όλες οι
κυβερνήσεις, ακόμη και των ΗΠΑ, αντιλαμβάνονται την ανάγκη ελέγχου και ρύθμισης των αγορών
για την προστασία της οικονομίας και των πολιτών, ενώ λαμβάνουν μέτρα θωράκισης των
στρατηγικών τους επιχειρήσεων -ακόμη και ιδιωτικών - έναντι επιθετικών εξαγορών από
κερδοσκοπικά κεφάλαια.
Για το λόγο αυτό, καλείται ο κ . Πρωθυπουργός:
- Να αποσαφηνίσει δεσμευτικά τις προθέσεις της κυβέρνησης ως προς τη διατήρηση του δημόσιου
ελέγχου για τον ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τη ΔΕΗ, τον ΟΣΕ, την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ
και τους άλλους στρατηγικούς οργανισμούς κοινής ωφέλειας της χώρας.
- Να εξηγήσει ποιο όφελος θα έχει ο Έλληνας καταναλωτής αν οι αποφάσεις για τις τηλεπικοινωνίες,
για την ηλεκτροπαραγωγή και για τα λιμάνια λαμβάνονται από ξένους επιχειρηματικούς ομίλους αντί
του Ελληνικού δημοσίου, καθώς και ποια είναι η σκοπιμότητα της πλήρους ή μερικής παραχώρησης
της διοίκησης των επιχειρήσεων αυτών σε ιδιωτικά συμφέροντα αντί της σύναψης στρατηγικών
συνεργασιών ή έστω επιμέρους συμπράξεων δημόσιου - ιδιωτικού τομέα όπου αυτό χρειάζεται κάτω
από δημόσιο έλεγχο.
Ο ερωτών
Γιώργος Α. Παπανδρέου
Επίκαιρη Ερώτηση Γιώργου Α. Παπανδρέου προς τον πρωθυπουργό για τις
ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας
Ημ. Δημοσίευσης : 08/04/2008 01:00
pasok.gr: Επίκαιρη Ερώτηση Γιώργου Α. Παπανδρέου προς τον πρωθ... http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/69d0383f-2d52-...
1

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Δελτίο Τύπου Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: Όλοι στη στάση εργασίας και στην απεργιακή συγκέντρωση την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 στις 11 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος


Η κυβέρνηση και η τρόικα, παρά την ομολογία τους για την αποτυχία της αντιλαϊκής μνημονιακής πολιτικής, συνεχίζουν και εντείνουν τη νέα βάρβαρη επίθεσή τους σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Με το νέο μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, προωθούν εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και αναδιάρθρωση ή κλείσιμο Δημοσίων Φορέων, νέα αύξηση των έμμεσων φόρων, μείωση του αφορολόγητου, κατάργηση του κατώτερου μισθού, μείωση του εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων, νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις μέσω αύξησης των κρατήσεων του ΛΑΦΚΑ και της ειδικής εισφοράς για όσους είναι κάτω από 60 χρονών κ.λπ.

Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο προβλέπονται επιπλέον και νέες περικοπές εισοδημάτων μέσα από την αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης, την αύξηση των κρατήσεων για ανεργία και το νέο μισθολόγιο - φτωχολόγιο.

Ταυτόχρονα προβλέπεται το ξεπούλημα των ΔΕΚΟ και των Δημοσίων Υπηρεσιών και μάλιστα μέσα από τη σύσταση ιδιωτικού φορέα που θα ελέγχει η ίδια η Τρόικα!!!

Το νερό, το ρεύμα, ο ΟΤΕ, τα λιμάνια, οι συγκοινωνίες, ο ΟΠΑΠ, τα Κρατικά Λαχεία, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κ.α. ξεπουλιούνται για ένα κομμάτι ψωμί, με δραματικές επιπτώσεις για την κοινωνία και την εγχώρια οικονομία.

Μαζί όμως με τις ΔΕΚΟ και τη δημόσια περιουσία, η κυβέρνηση προωθεί τη συγχώνευση και κατάργηση Δημοσίων Υπηρεσιών, τη δραματική μείωση της απασχόλησης και στο στενό δημόσιο τομέα, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στους πολίτες και τους εργαζόμενους. Καταργούνται ή συγχωνεύονται 75, αρχικά, Φορείς του Δημοσίου, ο ΟΔΔΥ, το ΕΙΝ, τα ερευνητικά ιδρύματα κ.λπ. ενώ μέσα από την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ, των προς μετάταξη υπαλλήλων, καταργούν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητα στο Δημόσιο.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνεχίζοντας τον αγώνα των εργαζομένων στο Δημόσιο, ενάντια στα καταστροφικά για ολόκληρη την κοινωνία μέτρα, αποφάσισε την πραγματοποίηση, σε συντονισμό με τη Γ.Σ.Ε.Ε., νέα γενική απεργία για το επόμενο διάστημα.

Αποφάσισε, επίσης, την κήρυξη στάσης εργασίας 11.00 με λήξη ωραρίου για τους εργαζόμενους στην Αττική και το Νομό Θεσσαλονίκης καθώς και σε όποιους Νομούς, τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πραγματοποιήσουν συλλαλητήρια, την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011, ημέρα απεργίας όλων των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και για την προστασία των δημοσίων κοινωνικών αγαθών.

Η συμμετοχή στη στάση εργασίας και την απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει στις 11.00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος πρέπει να είναι μαζική.

Οι εργαζόμενοι με τους αγώνες μας, οι αγώνες όλης της ελληνικής κοινωνίας με τα πρωτόγνωρα μαζικά και δυναμικά συλλαλητήρια, μπορούν να σταματήσουν την πολιτική που καταστρέφει τους εργαζόμενους, τους νέους, τους συνταξιούχους και την κοινωνία, προς όφελος των δανειστών, των κερδοσκόπων και του κεφαλαίου.

Όλοι στον αγώνα

Όλοι στη στάση εργασίας και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 11.00 το πρωί
την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Δελτίο Τύπου Α.Δ.Ε.Δ.Υ. - Απεργιακές Κινητοποιήσεις Ιουνίου

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή της, εκτιμώντας τα νέα σκληρά μέτρα εξόντωσης της Ελληνικής κοινωνίας που φέρνει η κυβέρνηση, ύστερα από τις ανάλογες συνεννοήσεις με την Τρόικα, (νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων, λουκέτα και συγχωνεύσεις δημοσίων οργανισμών, ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και επιχειρήσεων του Δημοσίου, απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων -μετατάξεις υπό προϋποθέσεις που οδηγούν εμμέσως στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους-, μείωση του αφορολόγητου για μισθωτούς, επιβολή εισφοράς υπέρ των ανέργων, πάγωμα και του χρονοεπιδόματος, αύξηση τελών κυκλοφορίας, διεύρυνση του ΦΠΑ κ.τ.λ..)

Αποφάσισε, ύστερα από εξουσιοδότηση του Γενικού Συμβουλίου στις 13/5/2011, τα παρακάτω:
  1. Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011: Στάση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου Αττικής, του Νομού Θεσσαλονίκης καθώς και σε όποιους Νομούς, τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πραγματοποιήσουν συλλαλητήρια, από τις 11:00 π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου. Το συλλαλητήριο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος.
  2. Ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, που με την ψήφισή του θα συγκεκριμενοποιήσει τις πολιτικές της ισοπέδωσης και των ανατροπών που οδηγούν στο ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας, στην κατάρρευση της κοινωνίας, σε νέα ύφεση την οικονομία, σε διεύρυνση την ανεργία, σε μεγαλύτερη υπερχρέωση τη χώρα και εξαθλίωση το λαό μας: Πραγματοποιεί Γενική – Πανελλαδική, 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση (κατά πάσα πιθανότητα την 15η Ιουνίου –εξαρτάται από το πότε θα κατατεθεί στη Βουλή το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα)
  3. Στα πλαίσια της υλοποίησης της απόφασης των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, για πραγματοποίηση απεργίας και συλλαλητηρίων με όλους τους εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα πραγματοποιηθεί ανάλογη κινητοποίηση και στην Αθήνα την 21η Ιουνίου, το είδος της μορφής της θα αποφασιστεί ανάλογα και με τις εξελίξεις.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Αποτελέσματα εκλογών για τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΥΘΥΝΑΛ

Στις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εργαζομένων στο ΥΘΥΝΑΛ, τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:
Για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων

Ψήφισαν 179
Άκυρα 1
Λευκά 4

Ενωτική Κίνηση Υπαλλήλων ΥΘΥΝΑΛ 90
ΠΑΣΚΕ ΥΘΥΝΑΛ 68
Χάλαρης Αντώνης (Ανεξάρτητος υποψήφιος) 16
Με βάση τα αποτελέσματα εκλέγεται ένας εκπρόσωπος από το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Κίνησης Υπαλλήλων ΥΘΥΝΑΛ και ένας από το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ ΥΘΥΝΑΛ.
Οι υποψήφιοι από το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Κίνησης Υπαλλήλων ΥΘΥΝΑΛ έλαβαν:
 Στρομπούλας Σπύρος 44
Πεντότη Ζωή 33
Δημητρίου Μάρθα 26
Νηφόρου Σοφία 16
Πετρά Ευτέρπη 12
Πούλιου Ελένη 12
Εκλέγεται ο Σπύρος Στρομπούλας με αναπληρώτρια την Ζωή Πεντότη.

Οι υποψήφιοι από το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ ΥΘΥΝΑΛ έλαβαν:
Καραμπελιά Ευτυχία 50
Υφαντή Σωτηρία 15
Ζιάκας Παναγιώτης 12
Ντούνης Δημήτρης 12
Σεΐρέκης Παρασκευάς 11 
Εκλέγεται η Ευτυχία Καραμπελιά με αναπληρώτρια την Σωτηρία Υφαντή

Για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Ψήφισαν 39
Λευκά 4
Τσουβαλά Μαρία 16
Καλαφάτη Ευαγγελία 13
Βασιλόπουλος Δημήτρης 4
Ζάκας  Γιώργος 2

Εκλέγονται οι Τσουβαλά Μαρία και Καλαφάτη Ευαγγελία με αναπληρωτές τους Βασιλόπουλο Δημήτρη και Ζάκα Γιώργο