Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Δελτίο Τύπου Συλλόγου Ιχθυολόγων

                                                                                       

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

(αριθμός απόφασης 3518/1979, Πρωτοδικείου Αθηνών) www.psid.gr      
Λ. Συγγρού 150, Τ.Κ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τηλ : 6976 407775, 210 9287139, 210 6033339 FAX: 210 9287130, 210 6033339

 Αθήνα    24/6/ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                   
Θέμα: Μεταφορά αρμοδιοτήτων Τομέα Αλιείας λόγω κατάργησης Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων & Αλιείας.

            Με τον πρόσφατο ανασχηματισμό ανακοινώθηκε ότι καταργείται το νεοσυσταθέν Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, ενώ ο τομέας της Ναυτιλίας μεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Καθώς δεν υπήρξε καμία ειδική μνεία, ούτε επίσημη ενημέρωση για την τύχη του Τομέα της Αλιείας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου αντέδρασε άμεσα και συναντήθηκε με το Δ/ντη του Γραφείου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σκανδαλίδη (20-6-2011) ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΑΤ επιθυμεί τη μεταφορά του Τομέα Αλιείας πίσω σε αυτό.
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν νεότερα επί του θέματος και προκειμένου να προλάβουμε επιπλέον προβλήματα όπως αυτά που δημιουργηθήκαν κατά τη μεταφορά του τομέα στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων & Αλιείας επανερχόμαστε και επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Ø Η αλιεία αποτελεί έναν ενιαίο και αυτόνομο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής ο οποίος κατά μείζονα λόγο διαχειρίζεται δημόσια περιουσία και για το λόγο αυτό πριν τη μεταφορά του στο ΥΘΥΝΑΛ υπαγόταν στο διοικητικό πλαίσιο του ΥΠΑΑΤ. Είναι όμως γεγονός ότι ο τομέας αντιμετώπιζε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι η Αλιεία δεν αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα που της αρμόζει, η δε πολιτική βούληση περιορίζεται σε αποσπασματικές ενέργειες χωρίς προσπάθεια συνολικής επίλυσης των προβλημάτων με αποτέλεσμα μια γενικότερη απαξίωσή του.
Ø Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη μεταφορά του τομέα του τομέα στο ΥΘΥΝΑΛ, χωρίς οποιοδήποτε σχεδιασμό και μελέτη κατάδειξε ότι όχι μόνο επιτυχημένη δεν ήταν, αλλά αντίθετα δημιούργησε πολλά επιπρόσθετα διοικητικά, οργανωτικά και οικονομικά προβλήματα.
Κατά συνέπεια, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, η μόνη ενδεδειγμένη λύση είναι η μεταφορά του Τομέα της Αλιείας και των πόρων που του αναλογούν στο ΥΠΑΑΤ (το οποίο διαθέτει ήδη τις υποδομές για την υποδοχή και την ένταξη του τομέα σε αυτό) με την προϋπόθεση ο τομέας να παραμείνει ενιαίος και αυτοτελής τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οποιαδήποτε άλλη «πρόχειρη» μεταφορά στο νέο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα οδηγήσει σε σύγχυση αρμοδιοτήτων και θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στη διαχείριση του τομέα, τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο.

                                                            Για το Δ.Σ.
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          Ε.  ΜΠΕΚΙΑΡΗ                                        Α.  ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ