Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Αποτελέσματα εκλογών για τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΥΘΥΝΑΛ

Στις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εργαζομένων στο ΥΘΥΝΑΛ, τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:
Για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων

Ψήφισαν 179
Άκυρα 1
Λευκά 4

Ενωτική Κίνηση Υπαλλήλων ΥΘΥΝΑΛ 90
ΠΑΣΚΕ ΥΘΥΝΑΛ 68
Χάλαρης Αντώνης (Ανεξάρτητος υποψήφιος) 16
Με βάση τα αποτελέσματα εκλέγεται ένας εκπρόσωπος από το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Κίνησης Υπαλλήλων ΥΘΥΝΑΛ και ένας από το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ ΥΘΥΝΑΛ.
Οι υποψήφιοι από το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Κίνησης Υπαλλήλων ΥΘΥΝΑΛ έλαβαν:
 Στρομπούλας Σπύρος 44
Πεντότη Ζωή 33
Δημητρίου Μάρθα 26
Νηφόρου Σοφία 16
Πετρά Ευτέρπη 12
Πούλιου Ελένη 12
Εκλέγεται ο Σπύρος Στρομπούλας με αναπληρώτρια την Ζωή Πεντότη.

Οι υποψήφιοι από το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ ΥΘΥΝΑΛ έλαβαν:
Καραμπελιά Ευτυχία 50
Υφαντή Σωτηρία 15
Ζιάκας Παναγιώτης 12
Ντούνης Δημήτρης 12
Σεΐρέκης Παρασκευάς 11 
Εκλέγεται η Ευτυχία Καραμπελιά με αναπληρώτρια την Σωτηρία Υφαντή

Για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Ψήφισαν 39
Λευκά 4
Τσουβαλά Μαρία 16
Καλαφάτη Ευαγγελία 13
Βασιλόπουλος Δημήτρης 4
Ζάκας  Γιώργος 2

Εκλέγονται οι Τσουβαλά Μαρία και Καλαφάτη Ευαγγελία με αναπληρωτές τους Βασιλόπουλο Δημήτρη και Ζάκα Γιώργο