Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Ανακοίνωση ΠΟΥΕΝ για τις εξελίξεις στο ΥΠΟΙΑΝ

ΠΟΥΕΝ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας


21-12-2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η αλλαγή της δομής και των χαρακτηριστικών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και η μετατροπή του σε πολιτικό – παραγωγικό φορέα στο πλαίσιο του νέου Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κινείται σε θετική κατεύθυνση και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες και κοινωνικές ανάγκες .

Ωστόσο, προκειμένου να διαμορφωθεί η νέα δομή του Υπουργείου και να ολοκληρωθούν οι αλλαγές, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, απαιτείται κατάλληλη μελέτη και προετοιμασία. Οι βαθιές τομές απαιτούν σοβαρότητα και καλή γνώση των δεδομένων του πρώην ΥΕΝΑΝΠ, ώστε να δημιουργηθούν νέες λειτουργικές οργανωτικές δομές, στην κατεύθυνση ενός σύγχρονου τομέα Ναυτιλίας και στο πλαίσιο μίας παραγωγικής και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης.

Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε όλοι μας, ότι για τις αλλαγές στο πρώην ΥΕΝΑΝΠ, υπάρχουν αντιδράσεις από ένα σύμπλεγμα παραγόντων με καθεστωτικές νοοτροπίες και αγκυλώσεις της δεκαετίας του 60, με απώτερο στόχο να ακυρώσουν τις εξελίξεις και να τελματώσουν τις αλλαγές, ώστε να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους σε βάρος βέβαια της Ναυτιλίας και του συνόλου της κοινωνίας.

Ήδη στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει, από τη διάσπαση του πρώην ΥΕΝΑΝΠ έως σήμερα, χωρίς να έχουν διευθετηθεί βασικά θέματα λειτουργίας και να τοποθετηθεί Γενικός Γραμματέας, αυτοί οι παράγοντες προσπαθούν να διαμορφώσουν τη νέα κατάσταση προς όφελος τους εκμεταλλευόμενοι το οργανωτικό κενό που υπάρχει.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη διαδικασία μετάβασης στις νέες δομές, καθώς και η ασάφεια που διέπει το καθεστώς των πολιτικών υπαλλήλων σε κάποιες υπηρεσίες δημιουργούν εύλογες ανησυχίες στο σώμα των υπαλλήλων του πρώην ΥΕΝΑΝΠ.

Για να προωθηθούν οι αλλαγές και να μην υπάρξουν πισωγυρίσματα, η νέα Υπουργός πρέπει να προχωρήσει άμεσα και δραστικά στα εξής:

1. Τοποθέτηση Γενικού Γραμματέα Ναυτιλιακής Πολιτικής για να προωθηθούν λύσεις σε τρέχοντα προβλήματα αλλά και θέματα οργάνωσης του Τομέα Ναυτιλίας του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν και των νομικών προσώπων αρμοδιότητας του ΥΠΟΙΑΝ.

2. Συγκρότηση ομάδας εργασίας για να γίνει κατάρτιση νέου Ενιαίου Οργανισμού με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Παρά το γεγονός ότι οι τρέχουσες εξελίξεις είναι σε θετική κατεύθυνση και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια για μετάθεση στο μέλλον όσων έπρεπε να έχουν ήδη γίνει.


ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΥΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Δ. Γκερλές Σ. Γκιουλάκης

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Ανακοίνωση Επιτροπής (ΕΕ) Αρχαιρεσιών ΠΣΥ/ΥΕΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΣΥΥΕΝ
Πειραιάς 15-12-2009

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΣΥ/ΥΕΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι με την από 07/12/2009 ανακοίνωσή της η Ε.Ε. ανακοίνωσε τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις εκλογές για το Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή του ΠΣΥΥΕΝ και των Αντιπροσώπων στην ΠΟΥΕΝ.
2. Οι εκλογές για τις Υπηρεσίες που βρίσκονται στην περιφέρεια της πρώην Διοικήσεως πρωτευούσης (ΚΕΝΤΡΟ) θα διεξαχθούν την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010 στα γραφεία του ΠΣΥΥΕΝ (Κεντρικό Κατάστημα – Ακτή Βασιλειάδη Ε1-Ε2, ισόγειο, γρ. 045-046) από ώρας 8:00 έως 18:00.
3. Οι εκλογές στις περιφερειακές Υπηρεσίες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010 σε τόπο και ώρες που θα καθοριστούν από τους τοπικούς αντιπροσώπους της Ε.Ε.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ έχουν όλα τα «ταμειακώς εντάξει» μέλη, δηλαδή όσοι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (συνδρομή) μέχρι τέλους 2010. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό του οποίου η μισθοδοσία καταβάλλεται μέσω ΔΙΑΣ, η συνδρομή για το Σύλλογο παρακρατείτε αυτόματα. Όσοι από το υπόλοιπο προσωπικό δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά μπορούν να πληρώσουν κατά τη διάρκεια των εκλογών.
5. ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ: Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως με την επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας και την αστυνομική τους ταυτότητα. Μέλη που δε φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας δεν μπορούν να ψηφίσουν για αντιπροσώπους στην ΠΟΥΕΝ.
6. ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΑΥΡΟΥΣ: Οι ψηφοφόροι εκφράζουν τη βούλησή τους επιλέγοντας από τα ενιαία ψηφοδέλτια για το ΔΣ, την ΕΕ και την ΠΟΥΕΝ τους υποψήφιους της προτίμησής τους ή το λευκό ψηφοδέλτιο.
Επίσης:α) Εφόσον δεν αναγραφούν σταυροί προτίμησής σε υποψηφίους, το ψηφοδέλτιο θεωρείται λευκό. β) Εφόσον αναγραφούν σταυροί προτίμησης, αυτοί θα πρέπει να αναγράφονται με μπλε ή μαύρο στυλό δίπλα στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. γ) Οι αριθμοί σταυρών σε ισάριθμους υποψηφίους που μπορεί να επιλέξει ο ψηφοφόρος είναι:
· Για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) από 1 μέχρι 9 σταυρούς
· Για την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) από 1 μέχρι 3 σταυρούς
· Για τους αντιπροσώπους στην Π.Ο.Υ.Ε.Ν. από 1 μέχρι 41 σταυρούς
7. Τα μέλη που υπηρετούν σε περιφερειακές Υπηρεσίες μπορούν να ψηφίσουν την 15/01/2010 στην έδρα της Υπηρεσίας τους εφόσον έχει οριστεί τοπική εφορευτική επιτροπή.
8. Μέλη περιφερειακών Υπηρεσιών στους τόπους όπου δεν υφίστανται εκλογικά τμήματα και που δε θα ψηφίσουν την 15/01/2010 έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν αυτοπροσώπως στις εκλογές της 25/01/2010 που θα διεξαχθούν στο κέντρο όπως παραπάνω αναφέρεται.
9. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. τα έξοδα μετακίνησης (εισιτήρια ή έξοδα αυτοκινήτου) των ως άνω υπαλλήλων που θα μετακινηθούν από την περιφέρεια προς την κεντρική Υπηρεσία του ΥΕΝ για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, θα καλυφθούν από το ταμείο του ΠΣΥΥΕΝ. Άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στο κέντρο των μελών από την περιφέρεια θα παρασχεθεί από την Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού. Αντίστοιχα ολιγόωρη άδεια απουσίας θα παρασχεθεί για τα μέλη που ψηφίζουν στο κέντρο.
10. Αντιπρόσωποι της Ε.Ε. έχουν ορισθεί από τη Γ.Σ. του συλλόγου στις παρακάτω Υπηρεσίες της περιφέρειας:

ΑΕΝ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κρέκης Πέτρος
Τζούμα ‘Ολγα
ΑΕΝ / ΚΥΜΗΣ
Μαρίνου Μαρία
Σασσάνης Ιωάννης
ΑΕΝ / ΧΑΝΙΩΝ
Καραβαλάκη Μαρία
Χουδαλάκη Αρχόντισσα
ΚΛ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μακράκης Αντώνιος
Φασουλάκη Άννα
ΚΛ/ ΣΥΡΟΥ
Αθυμαρίτου Κοκκώνα
Βάλβη Μαριέττα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΑΙΚ.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τα σενάρια δραματικών ανατροπών σε βάρος των εργαζομένων

Μετά τη μονιμοποίηση της λιτότητας και τη διαρκή μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών και των συνταξιούχων, την υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το οικονομικό έμφραγμα στο Ταμείο Πρόνοιας, τώρα το σενάριο περιλαμβάνει και … το δράκο επί του 13ου και 14ου μισθού!
Η Κυβέρνηση πρέπει άμεσα να αποσαφηνίσει τις πολιτικές της σε μείζονα θέματα μισθολογικής, ασφαλιστικής πολιτικής και να θέσει τέλος στις πολιτικές λιτότητας και συρρίκνωσης των δικαιωμάτων. Διαφορετικά αναλαμβάνει μεγάλες πολιτικές ευθύνες απέναντι στους εργαζόμενους.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα, με συναίσθηση των καταστάσεων, ευθύνη και υποχρέωση για την υποστήριξη πρώτα απ’ όλα των αυτονόητων, απέναντι στα σχέδια και τις πολιτικές που επιχειρούν τη μεταβίβαση του κόστους της κρίσης στα πιο αδύναμα, μικρά και μεσαία στρώματα, κρίνει αναγκαία την κλιμάκωση των πολιτικοσυνδικαλιστικών παρεμβάσεων και απεργιακά.
Ήδη το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει προς την κατεύθυνση αυτή δρομολογήσει συγκεκριμένες αποφάσεις.
Ο πολιτικοσυνδικαλιστικός και κοινωνικός αγώνας για να μην πληρώσουν οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, την κρίση και οι υπαίτιοι να μείνουν στο απυρόβλητο, απαιτείται να πυκνώσει.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προχωρά τη Δευτέρα 14/12/2009 για το σύνολο των ζητημάτων και των προβλημάτων των εργαζομένων, τον προϋπολογισμό, το ασφαλιστικό, την εισοδηματική και κοινωνική πολιτική, το πρόγραμμα αγωνιστικών και απεργιακών δράσεων, σε Συνέντευξη Τύπου (ώρα 12.00 στα γραφεία της) προκειμένου αναλυτικά να παρουσιάσει τις εκτιμήσεις, τις θέσεις και το σχεδιασμό της.
Παράλληλα στις 21/12/2009 προχωρά σε αγωνιστική παρέμβαση για το Ταμείο Πρόνοιας και τον Προϋπολογισμό.

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για τις εκλογές στον ΠΣΥΥΕΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΣΥΥΕΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2010Πειραιάς, 07-12-2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων, ανακήρυξε τους υποψήφιους για τις αρχαιρεσίες του Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν., οι οποίες θα διενεργηθούν σε τόπο και χρόνο που θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της Ε.Ε., όπως έχει καθορισθεί από το καταστατικό του Συλλόγου και τις σχετικές αποφάσεις Γ.Σ.

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων έγιναν όλες δεκτές, τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους στην Π.Ο.Υ.Ε.Ν. είναι καταχωρημένα στους αντίστοιχους πίνακες ενιαίων ψηφοδελτίων που επισυνάπτονται σε αυτή την ανακοίνωση.Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Κρομμύδας Κοσμάς Αλεξανδρίδου Σοφία


Ευαγγελινού Αικατερίνη


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν. 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1
ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΠΚΕ
2
ΓΚΕΡΛΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΣΕΑ
3
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΘΑ
Δ.Ο.Υ.
4
ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΠΑ
5
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΕΚΝ
6
ΚΛΗΜΕΝΤΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΠΠ
7
ΚΟΛΑΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΠΚΕ
8
ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΔΠΚΕ
9
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ.Ο.Υ.
10
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΠΚΕ
11
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΛΠ
12
ΜΑΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΥΑΣΟ
13
ΜΠΕΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΛΥ
14
ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΥ
15
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΔΛΥ
16
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΠΚΕ
17
ΠΕΝΤΟΤΗ
ΖΩΗ
ΔΙΠΑ
18
ΠΕΤΡΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΔΠΚΕ
19
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΕΠ
20
ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΔΠΚΕ
21
ΧΑΛΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΠΠ
22
ΨΥΡΡΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΛΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1
ΚΙΟΥΛΕΠΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΥ
2
ΜΠΕΚΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΠΚΕ
3
ΜΠΙΤΟΥΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΔΠΚΕ
4
ΝΤΑΝΑΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΥ
5
ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΥ
6
ΥΦΑΝΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΕΚΝ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.Υ.ΕΝ.
1
ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΠΚΕ
2
ΑΛΟΓΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΕΚΝ
3
ΓΚΕΡΛΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΣΕΑ
4
ΓΚΟΥΤΖΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΟ
5
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΘΑ
Δ.Ο.Υ.
6
ΖΙΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΠΑ
7
ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΠΑ
8
ΚΑΡΑΒΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΘΣ
9
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΕΚΝ
10
ΚΙΟΥΛΕΠΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΥ
11
ΚΛΗΜΕΝΤΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΠΠ
12
ΚΟΛΑΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΠΚΕ
13
ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΟΛΕΛ
14
ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΔΠΚΕ
15
ΚΥΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΝ
16
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ.Ο.Υ.
17
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΠΚΕ
18
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΔΥΑΣΟ
19
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΛΠ
20
ΜΑΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΥΑΣΟ
21
ΜΠΕΚΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΠΚΕ
22
ΜΠΕΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΛΥ
23
ΜΠΙΤΟΥΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΔΠΚΕ
24
ΝΤΑΝΑΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΥ
25
ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΔΕΚΝ
26
ΝΤΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΕΠ
27
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΔΛΥ
28
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΠΚΕ
29
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΕΣΕΝ
30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΕΕΠ
31
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΕΕΠ
32
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΟΛΕΛ
33
ΠΕΝΤΟΤΗ
ΖΩΗ
ΔΙΠΑ
34
ΠΕΤΡΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΔΠΚΕ
35
ΠΛΑΤΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΛΠ
36
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΕΠ
37
ΣΕΪΡΕΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΠΚΕ
38
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΠΚΕ
39
ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΔΠΚΕ
40
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΕΠ
41
ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΠΠ
42
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΠΠ
43
ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΥ
44
ΥΦΑΝΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΕΚΝ
45
ΧΑΛΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΠΠ
46
ΧΑΤΖΗΣ
ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ
ΚΕΕΠ
47
ΧΛΩΡΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
ΔΠΠ
48
ΨΥΡΡΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΛΥ

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Στάση εργασίας τη Δευτέρα 7/12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΔΥ

Παναττική στάση εργασίας στις 7/12/2009 για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Στις 6 Δεκέμβρη συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου και τις κινητοποιήσεις της νεολαίας που ακολούθησαν μέσα στο Δεκέμβρη.
Οι κινητοποιήσεις για τη δολοφονία του μαθητή ανέδειξαν όχι μόνο πτυχές που αφορούν τα δημοκρατικά δικαιώματα αλλά και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά.
Μια νέα γενιά που ζει και μεγαλώνει σε ένα πολιτικό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο δημοκρατικά, κοινωνικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα διαρκώς αμφισβητούνται και η αβεβαιότητα για το μέλλον αυξάνεται.
Μια νέα γενιά με πολλούς τίτλους σπουδών, που ζει την ανεργία, την εργασιακή και ασφαλιστική επισφάλεια και την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.
Το συνδικαλιστικό κίνημα αγωνίζεται να μη ζήσει η νέα γενιά με λιγότερα κοινωνικά αγαθά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα από αυτά των προηγούμενων.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει Παναττική στάση εργασίας τη Δευτέρα 7/12, από τις 12:00 ως τη λήξη του ωραρίου προκειμένου να διευκολύνει τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο και να διαδηλώσουν μαζί με τους μαθητές, τους φοιτητές και όλους τους εργαζόμενους για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η νεολαία και την υπεράσπιση και διεύρυνση των δημοκρατικών και συλλογικών δικαιωμάτων.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλύπτει και ανάλογες αποφάσεις για κινητοποιήσεις που έχουν αποφασιστεί από Νομαρχιακά Τμήματα.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τα ζητήματα αυτά και μπροστά και στον προϋπολογισμό, με αιχμή την ειδικότερη διάσταση για τους μισθωτούς και συνταξιούχους του Δημοσίου, προχωρά και στις 21/12/2009 σε νέα αγωνιστική παρέμβαση.

Επιστολή ΑΔΕΔΥ στους Υπουργούς Οικονομίας και Εργασίας

Δημοσιεύουμε επιστολή που απέστειλε η ΑΔΕΔΥ στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας για τα ασφαλιστικά προβλήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο.


Κύριοι Υπουργοί,
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία του Δημοσίου και ιδιαίτερα το Τ.Π.Δ.Υ. και ο ΟΠΑΔ είναι οξυμμένα και για την αντιμετώπισή τους απαιτείται η άμεση κρατική επιχορήγηση.
Είναι γνωστό ότι το αδιέξοδο στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων εκτιμάται το 2010 σε 801.140.000 ευρώ έλλειμμα. Οι εκκρεμείς αιτήσεις καταβολής εφάπαξ που δεν εξυπηρετούνται θα ανέλθουν στις 19.540 και βέβαια ο χρόνος αναμονής θα υπερβεί το 24μηνο.
Ταυτόχρονα η υποχρηματοδότηση του ΟΠΑΔ και αντίστοιχα η αύξηση των σωρευτικών ελλειμμάτων του από χρόνο σε χρόνο, οδηγεί σε μεγάλους κινδύνους την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη.
Επίσης υπάρχει το κρίσιμο θέμα που προέκυψε από την απαράδεκτη απόφαση του ΔΕΚ, για την οποία το συνδικαλιστικό κίνημα αγωνίζεται για να μην υλοποιηθεί, που αποδομεί τον κοινωνικό χαρακτήρα του συστήματος και τον προσδιορίζει ως επαγγελματικό.
Κύριοι Υπουργοί,
Τα ζητήματα αυτά είναι επείγοντα και ως εκ τούτου απαιτείται άμεση, για να εξευρεθεί λύση, συνάντηση.

Στην 5ετία η παραγραφή αναδρομικών αξιώσεων από το δημόσιο

Αναδημοσιεύουμε από το www.tvxs.gr

Ο σύμβουλος Κ. Ευστρατίου πρότεινε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας να κριθεί αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι η παραγραφή των αναδρομικών αξιώσεων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων, οικονομικών παροχών, κ.λπ. των υπαλλήλων του αμιγώς δημοσίου τομέα είναι διετής. Σύμφωνα με τον κ. Ευστρατίου η παραγραφή πρέπει να είναι πενταετής.Ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι η διετής παραγραφή των αξιώσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου είναι αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας, καθώς είναι μικρότερη από την πενταετή παραγραφή που ισχύει για παρόμοιες αξιώσεις των υπαλλήλων και εργατών των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αντίθετα, ο νομικός εκπρόσωπος του Δημοσίου υποστήριξε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η παραγραφή των αξιώσεων τους πρέπει να είναι διετής. Πρόσφατα το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έκρινε ότι είναι διετής η παραγραφή των αναδρομικών αξιώσεων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.