Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Ανακοίνωση ΠΟΥΕΝ για τις εξελίξεις στο ΥΠΟΙΑΝ

ΠΟΥΕΝ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας


21-12-2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η αλλαγή της δομής και των χαρακτηριστικών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και η μετατροπή του σε πολιτικό – παραγωγικό φορέα στο πλαίσιο του νέου Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κινείται σε θετική κατεύθυνση και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες και κοινωνικές ανάγκες .

Ωστόσο, προκειμένου να διαμορφωθεί η νέα δομή του Υπουργείου και να ολοκληρωθούν οι αλλαγές, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, απαιτείται κατάλληλη μελέτη και προετοιμασία. Οι βαθιές τομές απαιτούν σοβαρότητα και καλή γνώση των δεδομένων του πρώην ΥΕΝΑΝΠ, ώστε να δημιουργηθούν νέες λειτουργικές οργανωτικές δομές, στην κατεύθυνση ενός σύγχρονου τομέα Ναυτιλίας και στο πλαίσιο μίας παραγωγικής και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης.

Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε όλοι μας, ότι για τις αλλαγές στο πρώην ΥΕΝΑΝΠ, υπάρχουν αντιδράσεις από ένα σύμπλεγμα παραγόντων με καθεστωτικές νοοτροπίες και αγκυλώσεις της δεκαετίας του 60, με απώτερο στόχο να ακυρώσουν τις εξελίξεις και να τελματώσουν τις αλλαγές, ώστε να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους σε βάρος βέβαια της Ναυτιλίας και του συνόλου της κοινωνίας.

Ήδη στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει, από τη διάσπαση του πρώην ΥΕΝΑΝΠ έως σήμερα, χωρίς να έχουν διευθετηθεί βασικά θέματα λειτουργίας και να τοποθετηθεί Γενικός Γραμματέας, αυτοί οι παράγοντες προσπαθούν να διαμορφώσουν τη νέα κατάσταση προς όφελος τους εκμεταλλευόμενοι το οργανωτικό κενό που υπάρχει.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη διαδικασία μετάβασης στις νέες δομές, καθώς και η ασάφεια που διέπει το καθεστώς των πολιτικών υπαλλήλων σε κάποιες υπηρεσίες δημιουργούν εύλογες ανησυχίες στο σώμα των υπαλλήλων του πρώην ΥΕΝΑΝΠ.

Για να προωθηθούν οι αλλαγές και να μην υπάρξουν πισωγυρίσματα, η νέα Υπουργός πρέπει να προχωρήσει άμεσα και δραστικά στα εξής:

1. Τοποθέτηση Γενικού Γραμματέα Ναυτιλιακής Πολιτικής για να προωθηθούν λύσεις σε τρέχοντα προβλήματα αλλά και θέματα οργάνωσης του Τομέα Ναυτιλίας του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν και των νομικών προσώπων αρμοδιότητας του ΥΠΟΙΑΝ.

2. Συγκρότηση ομάδας εργασίας για να γίνει κατάρτιση νέου Ενιαίου Οργανισμού με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Παρά το γεγονός ότι οι τρέχουσες εξελίξεις είναι σε θετική κατεύθυνση και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια για μετάθεση στο μέλλον όσων έπρεπε να έχουν ήδη γίνει.


ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΥΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Δ. Γκερλές Σ. Γκιουλάκης