Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Μία ...νόστιμη είδηση

Διαβάσαμε στο Πειρατικό: .."Σε φυλάκιση ενός χρόνου με αναστολή για ψευδορκία μάρτυρα στην αγωγή, που είχε κάνει κατά του κ. Δ.Σκάλκου και στην κατάθεση, που έδωσε σε εναν λιμενικό, όταν έκανε μία προανάκριση, καταδικάστηκε ο κ.Ηλίας Κ. Φιλιππακόπουλος , ενώ για ένα χρόνο, του επιβλήθηκε και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων."

Να λοιπόν ο ...."κυρ Ηλίας", για κάποιους γυμνοσάλιαγκες, μιας απο τις πιό κακές εποχές αυτού του Υπουργείου!
Υ.Γ. Το κακό είναι ότι αυτοί οι γυμνοσάλιαγκες σέρνονται ακόμα και τώρα!!!!!!

Ολες οι αλλαγές στα όρια ηλικίας για το Δημόσιο

Αναδημοσιεύουμε από το Έθνος άρθρο με τον προαναφερόμενο τίτλο

Νέο «τοπίο» διαμορφώνεται στο ασφαλιστικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η εγκύκλιος που καθορίζει τα νέα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση.

Με τις νέες ρυθμίσεις αυξάνονται έως και 15 έτη τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, ωστόσο παρέχεται σταδιακά η δυνατότητα αναγνώρισης μέχρι και 12 πλασματικών χρόνων για... ταχύτερη έξοδο (τα πέντε αφορούν πλασματικό χρόνο για τα παιδιά).

Ουσιαστικά οι ασφαλισμένοι που θα βάλουν το χέρι στην τσέπη θα μπορέσουν να «επισπεύσουν» τη συνταξιοδότησή τους και να ξεπεράσουν τον σκόπελο της αύξησης των ορίων ηλικίας. Εκτιμάται πως χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι θα επωφεληθούν από αυτές τις ρυθμίσεις για να αποχωρήσουν από την εργασία τους το επόμενο διάστημα.
Οι αλλαγές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων αγγίζουν κυρίως τους «παλαιούς» ασφαλισμένους, δηλαδή όσους ξεκίνησαν να εργάζονται από το 1983 έως και το 1992.
Ριζικές είναι οι παρεμβάσεις στα όρια ηλικίας των γυναικών με ανήλικα παιδιά, τα οποία εξισώνονται μέχρι το 2013 με αυτά των ανδρών. Ουσιαστικά μέσα σε τρία μόλις έτη αυξάνεται κατά 15 έτη η ηλικία συνταξιοδότησης των μητέρων και κλείνουν ερμητικά οι πόρτες εξόδου πριν από το 65ο έτος.
Ωστόσο, η εξίσωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης ευνοεί συγκεκριμένες κατηγορίες ανδρών δημοσίων υπαλλήλων, όπως είναι όσοι έχουν ανήλικα παιδιά και θεμελιώσουν φέτος δικαίωμα, όσοι έχουν τρία παιδιά κ.ά. Οι περισσότερες από αυτές τις ρυθμίσεις έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και ευνοούν όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα φέτος ή το 2012, καθώς σταματά η εφαρμογή τους το 2013.
Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις τα όρια συνταξιοδότησης στον δημόσιο τομέα θα πάνε σταδιακά στο 65ο έτος της ηλικίας τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Εναλλακτικά θα παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης σε ηλικία 60 ετών, εφόσον συμπληρωθούν τα απαιτούμενα 40 έτη ασφάλισης.
Οπως τονίζεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας δεν επηρεάζονται όσοι δημόσιοι υπάλληλοι πρόλαβαν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010.
Ευνοϊκές ρυθμίσεις
Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων που θα «τρέξουν» φέτος για πρώτη φορά (όπως είναι η συνταξιοδότηση ανδρών με ανήλικα παιδιά). Σημειώνεται πως όσοι ασφαλισμένοι επιλέξουν την... πρόωρη έξοδο από τον δημόσιο τομέα θα έχουν μεγαλύτερη μείωση στη σύνταξή τους. Το «πέναλτι» για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου ηλικίας πάει από το 4,5% στο 6% για όσους θεμελιώσουν φέτος συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Τέλος, οι νέες ρυθμίσεις αγγίζουν ακόμη και όσους δημοσίους υπαλλήλους προσλαμβάνονται μετά την 1η Ιανουαρίου και οι οποίοι παίρνουν τον δρόμο για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη σύσταση αρχηγείου του ΛΣ για θέματα προσωπικού του ΥΘΥΝΑΛ

11. Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας (Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ.) που υπηρετεί στις Διευθύνσεις Πληροφορικής Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Ν.Τ.) και Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), που μεταφέρθηκαν με το Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ Β΄214) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, διατηρεί την οργανική του θέση στο ΥΘΥΝΑΛ και παραμένει ως αποσπασμένο στις ανωτέρω Υπηρεσίες, έως τη σύσταση αντιστοίχων υπηρεσιών στο ΥΘΥΝΑΛ και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
12. Οι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΘΥΝΑΛ που υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες με την έκδοση του παρόντος υπάγονται πλέον στο Αρχηγείο Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να δηλώσουν εντός έτους από την έκδοση του παρόντος, εάν επιθυμούν να διατηρήσουν την οργανικής τους θέση στο ΥΘΥΝΑΛ, για στελέχωση των κεντρικών ή περιφερειακών υπηρεσιών ή παραρτημάτων του Οίκου Ναύτου.
13. Για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετεί στις προαναφερόμενες υπηρεσίες εκδίδονται αποφάσεις αποσπάσεων.

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη σύσταση αρχηγείου του ΛΣ για τα θέματα του υπηρεσιακού συμβουλίου του ΥΘΥΝΑΛ

Άρθρο 21
Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του ΥΘΥΝΑΛ

1. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας όταν κρίνονται θέματα αδιαβάθμητου ανώτερου ή κατώτερου προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας μετέχουν, δύο αιρετοί εκπρόσωποι του ανώτερου ή δύο αιρετοί εκπρόσωποι του κατώτερου αδιαβάθμητου προσωπικού της Πλοηγικής
Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, οι οποίοι αναδεικνύονται κατόπιν εκλογικής διαδικασίας, με τους αναπληρωτές τους, για δύο χρόνια.

Οι αιρετοί εκπρόσωποι του προαναφερόμενου προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Πλοηγικό Σταθμό.
2. Ως προς τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εκλογής των παραπάνω αιρετών εκπροσώπων εφαρμόζονται, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας το χρονοδιάγραμμα διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και τα αιρετά μέλη που θα αναδειχθούν θα ορισθούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, με θητεία που θα λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των λοιπών μελών αυτού.

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Νέος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας

Κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη 20/01/2011 το μεσημέρι, ο ΥΘΥΝΑΛ κ. Γ. Διαμαντίδης, ανακοίνωσε την τοποθέτηση του κ. Νικόλαου Λίτινα, ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Η ζωή του Μήτσου.....

Αναδημοσιεύουμε σκίτσο του Στάθη Σταυρόπουλου για τη .... ζωή του Μήτσου


το θέμα είναι : πότε επιτέλους θα αποφασίσει ο Μήτσος να βρεί τη ζωή του?????!!!!

κάποιος να πληρώσει.......

Αναδημοσιεύουμε σκίτσο του Γιάννη Καλατζή σχετικό με τις εξαγγελίες περί πράσινης ανάπτυξης......


........ και πράσινα άλογα

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Στήλη παράνομη και καταχρηστική

Αναδημοσιεύουμε από την Ελευθεροτυπία λιγο "Ναυτίλο" ακόμα....

Στήλη παράνομη και καταχρηστική


Η μελαγχολία της φτώχειας, η θλίψη της αμηχανίας. Η γιαγιά που της δάγκωσαν τη σύνταξη,
ο φοροφυγάς που εξακολουθεί να μην πληρώνει φόρους, τα μισόκλειστα μαγαζιά, τα λεφτά που
πετάει η κυρία Διαμαντοπούλου για να της κάνουν γκάλοπ πώς το τρίβουν το πιπέρι -στη Χημεία- του διαβόλου οι καλογέροι,
ένα «διά ταύτα» που του ανοίγουμε κουβέντα χωρίς λέξεις, ένα ειδοποιητήριο απ' την Τράπεζα
κι ένα «αν» για το αύριο να σου βαραίνει την ψυχή. Οι εξαπατημένοι (για μιαν ακόμα φορά) αγρότες με τα φωτοβολταϊκά -από πού να πιαστείς; Απ' τον «κουλοχέρη» Πρωθυπουργό και τα φρουτάκια του;
(Η θεωρία του χάους! Τι αθώα που ήταν μπροστά στην πραγματικότητα της παγκοσμιότητας)...

 
Τα «είχαν βρει» Λοβέρδος-φαρμακοποιοί, μπα!, απλώς οι άνθρωποι είχαν εξαπατηθεί,
όπως εξαπατήθηκαν και οι φορτηγατζήδες - κορνάρουν τώρα κατά μόνας στα δρομολόγια,
φέρ' ειπείν στο 105 της εθνικής Αθηνών-Λαμίας ο ένας, στο 148 προς Πάτρα ο άλλος, σαν να περνάνε δίπλα από βρυσούλες
τέτοιες συνήθειες τη σήμερον

και το 'χουν για προσκύνημα να κορνάρει το τριαξονικό στη μνήμη του μερακλή που τις έστησε να ξεδιψάει ο κόσμος - ποιες βρυσούλες;
έχετε γεια, ραχούλες

είναι για να γελάνε οι δήμιοι (των αγροτών, των φοιτητών, των υπαλλήλων, των εργατών κι όλων όσοι πλέον αποτελούν τροφή για τους τόκους)...
...................................
Πώς ξεχωρίζεις έναν άνεργο από έναν εργαζόμενο, που οι νέες συνθήκες εργασίας τον έχουν οδηγήσει ήδη στη φτώχεια; Απλώς δεν τους ξεχωρίζεις.
Είναι το ίδιο θλιμμένοι, το ίδιο απελπισμένοι. Και τα παιδιά τους το ίδιο αγριεμένα - 2.000.000 συμπατριώτες μας και οι οικογένειές τους
έχουν καταδικασθεί απ' το Δικαστήριο του ΔΝΤ σε ποινές κάθειρξης σε ισόβια φτώχεια, χωρίς δικαίωμα έφεσης.
Και τα παιδιά τους. Και τα παιδιά μας. Και τα παιδιά σου, όλα το ίδιο καταδικασμένα σε ένα μέλλον χωρίς μέλλον.
Και ο άσσος στο μανίκι του Γιωργάκη για όλα αυτά (κι άλλα πολλά) είναι όλο κι όλο ένα καμένο χαρτί - να πάει, λόγου χάριν, τον Ακη φυλακή;
Έξοχο...
Κάποτε ίσχυε το «άρτος και θεάματα», τώρα μπορούμε να βολευτούμε με το «πείνα και θεάματα».
Δεν ξέρω πότε αυτή η κυβέρνηση θα κληθεί «προς περαίωση», ούτε πώς ούτε από ποιους. Ούτε η Τυνησία είχε «ακουσθεί» ώς τώρα, αλλά αίφνης βούιξε ο κόσμος. Οτι
μια μέρα θα τεθούν επί τάπητος όσα έως τώρα η κυβέρνηση χώνει το ένα μετά το άλλο κάτω απ' το χαλί, είναι βέβαιον.
Για τους κατοίκους της Κερατέας που καθημερινώς σβερκώνουν τα ΜΑΤ, θα ζητηθούν ευθύνες. Για τη Γερμανιδούλα αναρχική που ο κ. Παπουτσής διαπόμπευσε ως τρομοκράτισσα, θα ζητηθούν ευθύνες.
Για όσα έφαγε ο Πάγκαλος με τον Τσουκάτο, ο Γιωργάκης με τον Τσουκάτο, ο Σημίτης με τον Τσουκάτο, θα ζητηθούν ευθύνες.
Για τις καντρίλιες του ΠΑΣΟΚ με τον ΛΑΟΣ γύρω απ' τον φράχτη της ντροπής, θα ζητηθούν ευθύνες.
* * *

Μπορεί σήμερα στην Ιταλία να υπερισχύουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις, μπορεί στη Γερμανία να 'χουν οι εργάτες να πάρουν αύξηση δέκα χρόνια, αλλά δεν θα πηγαίνει εσαεί ο κόσμος του θανατά.
Έβλεπα (στο χθεσινό «Εθνος») σε φωτογραφία τον κάπταιν Μερ, τον πλοίαρχο του ολλανδικού πλοίου που διέσωσε τους 230 μετανάστες απ' τον πνιγμό, να βάζει τα κλάματα - ένα δάκρυ
μια θάλασσα.
Όχι αυτήν που πνίγει, αλλά αυτήν που ταξιδεύεται. Και σε ταξιδεύει...
Με ποιο δικαίωμα η αστυνομία καταγράφει τα στοιχεία ταυτότητας των πολιτών που θέλουν να παρίστανται σε ακροατήριο;
Τι δικαστής είναι ο δικαστής που ανέχεται να γίνεται η αίθουσα του δικαστηρίου (του) πεδίο όπου ασκούνται ντόπιοι και ξένοι χαφιέδες;
Εκτός απ' την ξεφτίλα έχει απομείνει τίποτα στην αστική δημοκρατία που να μην της το έχει κάνει ο καπιταλισμός ρεζίλι;

Οι κοπρίτες-μαζί τα φάγαμε κλπΑναδημοσιεύουμε, λίγο καθυστερημένα, δυο πολύ εύστοχα σκίτσα του Πέτρου Ζερβού από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία....... 

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: Νέος κύκλος αγωνιστικών & απεργιακών κινητοποιήσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (17/01/2011)


Η υλοποίηση των πολιτικών του μνημονίου συνεχίζει να δοκιμάζει τα όρια και τις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα των ασθενέστερων τάξεων, των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων.
Η εμμονή της Κυβέρνησης στη σκληρή συνταγή της λιτότητας που υπαγορεύει η Τρόϊκα, η συρρίκνωση των μισθών μέσω της "εσωτερικής υποτίμησης", η αύξηση των φορολογικών βαρών για τα συνήθη υποζύγια και η απουσία οποιουδήποτε σχεδίου ανάπτυξης διαμορφώνει συνθήκες παρατεταμένης ανεργίας για χιλιάδες νέους και εγκλωβίζει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού μεταξύ ανεργίας και φθηνής εργασίας. Ταυτόχρονα η μείωση των μισθών στο Δημόσιο ( περικοπή 13ου και 14ου) αλλά και τον Ιδιωτικό Τομέα (κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων) που διαμορφώνει ένα μισθολογικό "ντάμπινγκ" που αγγίζει πλέον, αν δεν ξεπερνάει, σε ορισμένες περιπτώσεις τα όρια της φτώχειας, δεδομένης της σημαντικής αύξησης του πληθωρισμού (σταθερά στο 5%) αλλά και διαφόρων βασικών κοινωνικών υπηρεσιών (τιμολόγια ΔΕΚΟ, πρωτοφανείς αυξήσεις σε διόδια).
 Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι που πρώτοι βρέθηκαν στο στόχαστρο των πολιτικών του μνημονίου, κατασυκοφαντήθηκαν και συνεχίζουν να βρίσκονται στο στόχαστρο κυβερνητικών, αλλά και κυρίαρχων κύκλων ως "μαύρα πρόβατα" της ελληνικής οικονομίας, είναι σήμερα αντιμέτωποι με νέα επιδρομή σε βάρος των ασφαλιστικών, μισθολογικών και εργασιακών τους δικαιωμάτων και με νέο κύκλο ιδιωτικοποίησης "κοινωνικών υπηρεσιών" και φορέων.
Ταυτόχρονα το φώς της δημοσιότητας βλέπουν διαρκώς σενάρια για νέο "κούρεμα" των συντάξιμων αποδοχών, στο πεδίο της επικουρικής ασφάλισης αυτή τη φορά, διαμόρφωσης ενός νέου μισθολογίου που θα περικόπτει οριζόντια τις αποδοχές τους, ενώ δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στις Δημόσιες Υπηρεσίες, οι έκτακτοι  συνεχίζουν να ζουν στο καθεστώς της ομηρίας και των απολύσεων .
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά τη σημερινή συνεδρίασή της, σε πλήρη συνεννόηση και ευθυγράμμιση με όλες τις Ομοσπονδίες του Δημόσιου Τομέα, αποφάσισε ένα νέο κύκλο αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων:

·    Συμμετοχή των εργαζομένων στο Δημόσιο στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα στα Προπύλαια ενάντια στις επιλογές της Κυβέρνησης που διαλύουν τις δημόσιες συγκοινωνίες, καταργούν τις Συλλογικές Συμβάσεις και τους κανονισμούς εργασίας των εργαζομένων στα ΜΜΜ και επιβαρύνουν τους πολίτες με νέες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.
·    4ωρη στάση εργασίας  (8.30 π.μ. - 12.30 μ.μ) την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 συμπαραστεκόμενη  στους συμβασιούχους και στο συλλαλητήριο που οργανώνουν την ίδια ημέρα έξω από τον Άρειο Πάγο.
·   Συλλαλητήριο κατά της Ακρίβειας (αυξήσεις σε εισιτήρια, διόδια, είδη πρώτης ανάγκης) την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011.
·   Πραγματοποίηση 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ενιαία αγωνιστική κινητοποίηση και με τα Συνδικάτα του Ιδιωτικού Τομέα. 

                                Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Μείωση μισθών και επιμήκυνση του ωραρίου κατά μία ώρα

Αναδημοσιεύουμε από την Αυγή ( avgi.gr)

Νέο μισθολογικό πογκρόμ εξαπολύει στο Δημόσιο η κυβέρνηση. Πρόκειται για μέτρα που ετοιμάζει για μειώσεις όχι μόνο στα επιδόματα αλλά και στους βασικούς μισθούς 770.000 δημοσίων υπαλλήλων, μέσω επιμήκυνσης ωραρίου (αύξηση των ωρών εργασίας από τις 7 στις 8 την ημέρα, ώστε το ωράριο του δημόσιου τομέα να εξομοιωθεί με το ωράριο του ιδιωτικού) και αύξησης των χρονικών περιόδων ωρίμανσης των συγκεκριμένων αποδοχών, ενώ εξετάζεται περαιτέρω μείωση ή και πλήρης κατάργηση διαφόρων επιδομάτων.
Νέο μισθολογικό πογκρόμ εξαπολύει η κυβέρνηση εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων
Παράλληλα, ανώτατο όριο μεικτών αποδοχών 4.000 ευρώ (με εξαίρεση προέδρους, διοικητές και διευθύνοντες σύμβουλους, για τους οποίους εξακολουθεί να εφαρμόζεται το όριο των 5.856,08 ευρώ) και μείωση κατά 10% στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών, όταν αυτές υπερβαίνουν, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, το ποσό των 1.800 ευρώ, προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο ειδικός γραμματέας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Γ. Κυριακός, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 2899/2010.
Αναφορικά με τα μέτρα που εξετάζονται, αυτά αποσκοπούν στη σημαντική μείωση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για την καταβολή μισθών και συντάξεων, τουλάχιστον κατά 1 δισ. ευρώ ετησίως, στο πλαίσιο των επικείμενων αλλαγών στα μισθολόγια των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου.
Εξετάζεται επίσης η περαιτέρω μείωση ή ακόμη και η πλήρης κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, που αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να χορηγούνται, σημαντικά μειωμένα, σε όσους υπαλλήλους και λειτουργούς λαμβάνουν μεικτά μέχρι 2.912 ευρώ τον μήνα.
Θ. ΠΑΝ.

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Εξισώσεις... προς τα κάτω στις αμοιβές του δημόσιου τομέα

Αναδημοσιεύουμε απο http://www.naftemporiki.gr/

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι αλλαγές στο μισθολόγιο του δημόσιου τομέα, κεντρικός στόχος του οποίου θα είναι η κατάργηση ή η περικοπή επιδομάτων και η εξίσωση προς τα κάτω των αποδοχών των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, ανοίγοντας ένα ακόμα «μέτωπο» αντιδράσεων στην πολιτική της κυβέρνησης.
Εντός της εβδομάδας «πιάνει δουλειά» η επιτροπή που συγκρότησαν από κοινού τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία οφείλει να παραδώσει τις προτάσεις της μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, προκειμένου να τεθούν υπόψη του κλιμακίου της τρόικας, που καταφτάνει για να πραγματοποιήσει νέο έλεγχο στην ελληνική οικονομία.
Εκτός του νέου μισθολογίου, η επιτροπή θα εισηγηθεί και το σχέδιο για τις μαζικές μετατάξεις στο δημόσιο τομέα, από υπηρεσίες με πλεονάζον προσωπικό σε εκείνες που εμφανίζουν ελλείψεις, λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων.
Στο κείμενο του αναθεωρημένου μνημονίου του Δεκεμβρίου, υπάρχει σαφής δέσμευση της κυβέρνησης για την παρουσίαση εντός του Φεβρουαρίου ενός σχεδίου με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, «για ένα απλοποιημένο σύστημα αμοιβών».
Πρόκειται για το νέο μισθολόγιο, το οποίο θα εφαρμοστεί από τον Ιούλιο του 2011, με πιθανό τα σενάριο να είναι σταδιακή η εφαρμογή του, σε βάθος χρόνου, ώστε να περιοριστούν και οι αντιδράσεις.
Δεδομένες είναι πάντως οι περικοπές των αποδοχών με το νέο μισθολόγιο, αφού το μνημόνιο προσδιορίζει το «ψαλίδισμα» του κονδυλίου των αμοιβών, με μεγάλη ακρίβεια μέχρι και το 2014, κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ, ετησίως.
Ειδικότερα, το 2012, η δαπάνη για μισθούς στο Δημόσιο μειώνεται κατά 870 εκατ. ευρώ, το 2013 μειώνεται κατά 960 εκατ. ευρώ και το 2014 μειώνεται κατά 900 εκατ. ευρώ. Για φέτος (2011) η μείωση του κονδυλίου των αποδοχών είναι 400 εκατ. ευρώ, ποσό που μπορεί να αυξηθεί αν το μισθολόγιο εφαρμοστεί από τον Ιούλιο, ενώ το 2010 οι μειώσεις αποδοχών έφτασαν σε 2,1 δισ. ευρώ, σε σχέση με το 2009 ή σε 3,2 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με την αρχική πρόβλεψη του προϋπολογισμού.

Εξίσωση προς τα κάτω!
Με το νέο μισθολόγιο, στόχος είναι η περικοπή ή η κατάργηση επιδομάτων, ιδιαίτερα των υπαλλήλων υπουργείων, που λαμβάνουν αποδοχές αισθητά αυξημένες σε σύγκριση με άλλα υπουργεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μετά και τον υπολογισμό των επιδομάτων οι μηνιαίες βασικές αμοιβές του νεοεισερχόμενου στο Δημόσιο με πανεπιστημιακή εκπαίδευση κυμαίνονται από 1.260 ευρώ στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, μέχρι και σε 2.309 στο υπουργείο Οικονομικών. Υψηλές (αναλογικά) είναι και οι μέσες αποδοχές στα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών.
Το νέο σύστημα αμοιβών, που φιλοδοξούν να καθιερώσουν τα συναρμόδια υπουργεία, θα προβλέπει:
"Σύνδεση αμοιβών με την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων
"να ακολουθούν το σύστημα σταδιοδρομίας
"να συνδέεται με τη σπουδαιότητα των ασκούμενων καθηκόντων και την κατοχή θέσεων ευθύνης
"να σχετίζεται με την παραγωγικότητα
"να συγκλίνει από άποψη δομής και τάσεων προς τα ευρωπαϊκά συστήματα αμοιβών
"να λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες συνθήκες εργασίας
"να ασκείται μισθολογική πολιτική με ορθολογικά κριτήρια, ύστερα από κεντρικό σχεδιασμό και πρόγραμμα, που θα καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσωπικού
"να ασκείται επιδοματική πολιτική με ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια από κεντρικό φορέα εκταμίευσης, από ένα όργανο και μέσα από διάλογο
"η γνώση και η ικανότητα, όπου και αν υπάρχει στο Δημόσιο, να αμείβεται και να διαφοροποιεί μισθολογικά όσους την κατέχουν, με διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Η επιτροπή
Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση και Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου συστάθηκε εννεαμελής επιτροπή που θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση του μισθολογίου και το «χάρτη» απασχόλησης του προσωπικού και προτείνει τη διάρθρωση του νέου μισθολογίου, αλλά και τις μετακινήσεις των υπαλλήλων, από υπηρεσία σε υπηρεσία.
Εργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη και σύνταξη αναλυτικής έκθεσης επί του ισχύοντος μισθολογίου στο δημόσιο τομέα, για τη δομή και το ύψος των αποζημιώσεων, τον όγκο και τη δυναμική της απασχόλησης σε αυτόν και το σχεδιασμό ανακατανομής του ανθρώπινου δυναμικού για την εξυπηρέτηση των τομέων προτεραιότητας (σε εφαρμογή και εκτέλεση του μνημονίου).
Επίσης θα συνεργάζεται με τους εξωτερικούς συμβούλους και θα υποβάλλει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αναφορά εξέλιξης του έργου στους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Μετατάξεις
Επώδυνες μισθολογικά θα είναι και οι μετατάξεις υπαλλήλων μεταξύ των υπουργείων ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών, όπως επίσης και για το πλεονάζον προσωπικό των ΔΕΚΟ, που θα μεταταχθούν σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
Σύμφωνα με τη νομοθετική παρέμβαση που έγινε το Δεκέμβριο, οι μετατασσόμενοι θα εισπράττουν τους μισθούς της νέας θέσης και όχι της παλαιάς, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Οι νέοι μισθοί προφανώς θα είναι χαμηλότεροι, ειδικά των προερχόμενων από τις ΔΕΚΟ.

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Ο σοσιαλισμός του κοπρίτη

Αναδημοσιεύουμε από την Αυγή (avgi.gr) της 04/01 άρθρο του Θανάση Καρτερού με τον ανωτέρω αναφερόμενο τίτλο

 Επιτέλους ο Πάγκαλος καθάρισε τη θέση του με τούτη την κατάσταση για το ποιος έφαγε τα λεφτά. Είπε στο Βήμα της Κυριακής: Πρώτον: Μαζί φάγαμε τα λεφτά μέσα στο πλαίσιο ενός φαύλου συστήματος πολιτικής πελατείας με αθρόους διορισμούς στο Δημόσιο. Και δεύτερον: Όταν στο Δημόσιο βάζεις τον κοπρίτη επειδή σε ψηφίζει η οικογένειά του και παίρνεις πολλούς σταυρούς, ε, τότε ο κοπρίτης θα μείνει κοπρίτης σε όλη του τη ζωή...

Σαφής ο αντιπρόεδρος. Και πώς αλλιώς να γινόταν, αφού υπηρετώντας και αναπαράγοντας σχεδόν σαράντα χρόνια κι ο ίδιος το φαύλο σύστημα θα γνώρισε πολλούς ανάλογους κοπρίτες; Παιδιά του κόμματος, δηλαδή, με πολυπληθή σόγια, που συνέβαλαν έναντι ενός διορισμού στις κατά καιρούς εκλογικές νίκες του ΠΑΣΟΚ και στην οικοδόμηση του αντίστοιχου σοσιαλισμού. Ο οποίος, αν επεκτείνουμε κάπως τη συλλογιστική του, θα μπορούσε να προστεθεί στους ποικίλους σοσιαλισμούς (υπαρκτούς, δημοκρατικούς, κ.λπ.) ως ο σοσιαλισμός του κοπρίτη.
Μιλώντας ως ειδικός και πρωτεργάτης αυτού του σοσιαλισμού ο αντιπρόεδρος Πάγκαλος, αφήνει ωστόσο ένα μεγάλο κενό στην ενδιαφέρουσα ανάλυσή του. Αν ο διοριζόμενος έναντι ψήφων όχι μόνο είναι κοπρίτης, αλλά και θα παραμείνει σε όλη του τη ζωή κοπρίτης, τότε τι είναι ο διορίζων έναντι ψήφων; Τι είναι κάποιος που μπαίνει και ξαναμπαίνει στη Βουλή και αράζει σαράντα χρόνια σε υπουργεία επειδή διορίζει κοπρίτες; Αν πούμε ότι είναι κοπρίτης επί εκατό, ή επί χίλια, αδικούμε κάποιον;
Το ερώτημα μπορεί χρησιμοποιώντας την πολιτική ορολογία του αντιπροέδρου να διατυπωθεί και ως εξής: Είναι κοπρίτες οι βουλευτές και οι υπουργοί που υπηρέτησαν τόσες και τόσες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και συνεπώς το καταγγελλόμενο τώρα ως φαύλο σύστημα; Είναι κοπρίτης ο ίδιος ο Παπανδρέου που παιδιόθεν σχεδόν βρισκόταν στην καρδιά αυτού του συστήματος; Και τελικώς είναι κοπρίτης ο Πάγκαλος, ο οποίος διεκτραγωδεί τη φαυλότητα ενός συστήματος που ο ίδιος έχτισε και εκμεταλλεύτηκε μαζί με άλλους;
Έτσι μπλέκουμε πάλι. Διότι άντε και μας πείσατε κύριε αντιπρόεδρε ότι ο διορισθείς κοπρίτης θα μείνει κοπρίτης σε όλη του τη ζωή. Εσείς που τον διορίσατε όμως πώς εξαιρείστε από την ίδια σας τη γλαφυρά διατυπωμένη διαπίστωση; Αυτό δεν είναι καθόλου σοσιαλιστικό, ακόμα και με τις αρχές του σοσιαλισμού (σας) του κοπρίτη...

Συγκρότηση ομάδας εργασίας για το νέο Οργανισμό

Με απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας προκειμένου να επεξεργαστεί και να καταλήξει σε σχέδιο για τον νέο Οργανισμό του ΥΘΥΝΑΛ. Σύμφωνα με την απόφαση το έργο της επιτροπής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 28/2/2011.

Πάντα ο Μητσος τραβάει κουπί......

Από τον Quino απο την Αργεντινή. Πάντα και παντού μόνο οι Μήτσοι τραβάνε κουπί......

νόμος αυτό-νομος

Αντιγράφουμε από το θαυμάσιο Στάθη Σταυρόπουλο -Ναυτίλο της "Ελευθεροτυπίας"

νόμος αυτό-νομος

«Στα μέσα του 1769 οι ξακουστοί κλέφτες των Αγράφων και του Βάλτου, καθώς και οι αρματωλοί των μερών εκείνων κατεβαίνουν γιομάτοι ενθουσιασμό και πίστη στον αγώνα: ο Σταθάς Γερωδήμος, οι Γριβαίοι, ο Γεώργιος Λαχούρης, ο Παλαμάς, ο Γουλιμής, ο Σισμάνης, ο Λωρής, ο Κομνάς Τράκας, ο Καλπούζος και στην Αττική ο Μητρομάρας.»*

Αυτούς προφανώς θα εννοεί ο κυρ Πάγκαλος «αγράμματους χωριάτες» που αποσχίσθηκαν απ' τους Οθωμανούς. «Κοπρίτες» που δεν ήξεραν ότι είναι Έλληνες, τζάμπα κόπηκαν όλοι απ' το τούρκικο μαχαίρι, αυτοί το 1771, με τις γυναίκες και τα παιδιά τους, άλλοι νωρίτερα, άλλοι αργότερα κι όλοι διαρκώς επί τέσσερις αιώνες, έτσι για πλάκα, ώσπου να αποχτήσει ο Πάγκαλος χωράφια στο Κορωπί...
..............................
* («Κοσμάς ο Αιτωλός», του Φάνη Μιχαλόπουλου, «Εναλλακτικές Εκδόσεις»)...


Και μέσα στο κέντρο της Πόλης,

στη Μέση Οδό
έστησε ο Γιωργάκης
ψηλό σαν αιγυπτιακόν οβελίσκο,
ορατό από παντού, όπως ο Στήλος του Θεοδόσιου στη Νέα Ρώμη,
ζοφερό,
από σκοτεινό γρανίτη φτιαγμένο,
το άγαλμα του Φόβου.
Να υπερυψούται
επί των ανθρώπων κι επί τας κεφαλάς όλων, όπως η σπάθη του Δαμοκλή - με το
ένα του μάτι να βλέπει τα πάντα.

Εστησε το άγαλμα του Φόβου ο Παπανδρέου, μέσα και πάνω απ' την Πόλη, περίτρομοι να το αντικρίζουν οι πολίτες, κι αυτό, Μολώχ, να διαλέγει ποιους θα φάει σήμερα και ποιους θα αφήσει για αύριο.
Είναι το άγαλμα αυτό σαν τον Κολοσσό της Ρόδου -όχι όμως φτιαγμένο από φως, αλλά από μοχθηρό βαθύ σκοτάδι
μια μαύρη τρύπα που ρίχνει αδηφάγα τη σκιά της πάνω στην Πόλη, όπως τα αθώα και σεμνά καμπαναριά ρίχνουν τη δική τους στις ενορίες, ακολουθώντας αντίστροφα την τροχιά τού (ανίκητου κάποτε) ήλιου...

*****
Μπροστά σε αυτό το άγαλμα του Φόβου
ο Παπανδρέου έστησε βωμό
και σε αυτόν τον βωμό οι πολίτες -πες οι υπήκοοι- καλούνται κάθε μέρα να θυσιάζουν και να αποδίδουν τιμές
(σε συνεχώς αυξανόμενες τιμές) στους θεούς του κράτους, στο Παγκόσμιον Πάνθεον των τόκων, των κερδών και της ανταγωνιστικότητας.
Ο εργάτης που φοβάται μη χάσει τη δουλειά του, θυσιάζει.
Ο υπάλληλος που φοβάται μην του μειώσουν κι άλλο τον μισθό, θυσιάζει.
Ο φοιτητής που φοβάται πως δεν θα βρει δουλειά, θυσιάζει.
Ο πατέρας που τρέμει για το μέλλον των παιδιών του, θυσιάζει.
Κι όποιος δεν θυσιάζει, θυσιάζεται.
Όποιος είναι ασεβής και δεν αποδίδει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι οδηγείται στο αμφιθέατρο.
Στιγματίζεται, άλλοτε ως «τεμπέλης», άλλοτε ως «ρετιρέ», άλλοτε ως «κοπρίτης» και στέλνεται στο πυρ το εξώτερον -στα θηρία της αρένας,
αποσυνάγωγος, παρίας, «κάθαρμα», βδέλυγμα και μίασμα.
Το άγαλμα του Φόβου
είναι αφιερωμένο στον θεό της Ζούγκλας - μόνον οι ισχυρότεροι να επιβιώνουν και να τον δοξάζουν, ενώ οι ασθενέστεροι να τιμωρούνται - τι πιο φυσικό; το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό κι ο πλούσιος του φτωχού τ' αρνί.
...................................
Και η Πόλη φοβάται.
Και προσκυνάει.
Για την ώρα νεκρή.
Και ακούει. Τους μουεζίνηδες της προπαγάνδας να σκούζουν από ψηλά, από τους μιναρέδες του Ναού, σαν κατοχικά μεγάφωνα, τον Κανόνα
σήμερα του Μνημονίου, χθες του Σουλτάνου, αύριο του Υπατου Αρμοστή.
Εναν κανόνα απλόν, να τον καταλαβαίνουν χωρίς δυσκολία και οι πιο κουτοί πιστοί: «δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνον ο Μονόδρομος».
Αρχαίο και σοφό το Ιερατείο που λειτουργεί τον Ναό του Φόβου, τον Ναό του θεού της Ζούγκλας. Ιερείς-δημοσιογράφοι, ιερείς-πολιτικοί, ιερείς-ακαδημαϊκοί
σύμπασα και ολοκληρωτική η ομοιογενοποιημένη σκέψη
στην υπηρεσία
του Μαμωνά, του Μονεταρισμού: όλα είναι φράγκα, όλα είναι δούναι και λαβείν, λύειν και δεσμείν, ένας είναι ο θεός οι Δυνατοί.
Για αυτούς ζούμε, αυτούς υπηρετούμε, για αυτούς πεθαίνουμε. Και προφήτης αυτών ο Γιωργάκης -σήμερα. Αύριο άλλος.
Αλλά, όχι ακριβώς προφήτης. Καντηλανάφτης.
Στον Ναό του Φόβου, στο Κράτος της Θλίψης...

ΣΤΑΘΗΣ Σ. 5.Ι.2011 stathis@enet.gr

Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: Δελτίο Τύπου για τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η συστηματική υβριστική επίθεση της Κυβέρνησης σε βάρος των Δημοσίων Υπαλλήλων, εκφράστηκε με αντικοινωνικό τρόπο ακόμα και την Πρωτοχρονιά. Έχουμε πλέον και στην πράξη τη νέα μορφή της συνεχιζόμενης βίας, απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο σε μια κοινωνική ομάδα, με στόχο τη διαίρεση και την αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής που οδηγεί στοχευμένα στην πλήρη υποταγή της.
Είναι σαφές ότι προετοιμάζεται νέα μείωση μισθών, συντάξεων, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών παροχών, μέτρων σε βάρος των δημοσίων κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών, του συνόλου της κοινωνίας. Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που το 96% δεν ξεπερνά τις 27 χιλιάδες ετήσιο εισόδημα, φαίνεται ότι ούτε οι έως τώρα περικοπές, ούτε οι νέες αυξήσεις της έμμεσης φορολογίας, του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων κατανάλωσης, του ρεύματος, των εισιτηρίων κ.α. δεν είναι αρκετά να ικανοποιήσουν την πολιτική της Κυβέρνησης και της Τρόικα, γι’ αυτό και στήνεται σκηνικό με νέα μέτρα.
Η αρχή του κύκλου, όπως και το 2010, εγκαινιάζεται με την έντεχνη και νέα απαξίωση, ισοπέδωση και ενοχοποίηση για την κρίση των μισθών και των συντάξεων, των κοινωνικών πολιτικών, δαπανών και παροχών, για να συσκοτιστούν οι αιτίες και να μείνουν στο απυρόβλητο οι πραγματικοί υπεύθυνοι, πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες, να καλλιεργηθούν φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού.
Αυτά κρύβονται πίσω από τους απαράδεκτους και άθλιους χαρακτηρισμούς – που διατυπώνονται «περιπτωσιολογικά» για να γενικεύσουν εντυπώσεις - στις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, που προφανώς εκφράζει και ανέλαβε να εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση.
Αρκετά, φθάνει πια.
Οι συλλογικοί αγώνες ενάντια στην εξαθλίωση της ζωής όλων των μεσαίων, μικρών και αδύναμων στρωμάτων, είναι επείγον να θέσουν τέλος στον κατήφορο.
Αυτό το τέλος είναι και η ελπίδα της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας για το 2011. Το ευχόμαστε και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, με κοινωνική αλληλεγγύη και ενότητα, να το κατακτήσουμε.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011