Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2009

Νέο σύστημα αξιολόγησης για το Δημόσιο

Αναδημοσιεύουμε από το tvxs.gr

Νέο σύστημα αξιολόγησης όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου έχει εκπονήσει η κυβέρνηση. Το νέο σύστημα, που θα τεθεί σε ισχύ από 01/01/2010 επαναφέρει στο προσκήνιο την «προσωπική συνέντευξη» που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατά το παρελθόν. Αυτή τη φορά, όμως, η προσωπική συνέντευξη δεν θα προσλαμβάνει ουσιαστική βαρύτητα στη διαμόρφωση γνώμης για την επαγγελματική επάρκεια ή μη των υπαλλήλων. Θεσπίζονται, αντιθέτως, συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία βαθμολογούνται οι υπάλληλοι και η επίτευξη των οποίων αποτελεί το διαβατήριο για την τοποθέτησή τους στις θέσεις ευθύνης των δημοσίων φορέων. Το νέο σύστημα αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, «αποβλέπει στην εκτίμηση των ικανοτήτων και της απόδοσης των υπαλλήλων, σε συνάρτηση με το αντικείμενο της εργασίας τους, τα καθήκοντα που ασκούν και τον βαθμό επίτευξης των στόχων που τους ανατίθενται». Για πρώτη φορά θα καθιερωθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης της ετήσιας απόδοσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με το οποίο θα αξιολογούνται σε τρεις ενότητες:
α) Την αποτελεσματική υλοποίηση των ετήσιων προκαθορισμένων στόχων κάθε υπηρεσιακής μονάδας.
β) Την επιτυχή εκτέλεση του έργου τους (ποιότητα παραγόμενου έργου, χρόνος εκτέλεσης αυτού, καθώς και ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων).
γ) Τις ικανότητες και δεξιότητες που επέδειξαν κατά την εκτέλεση του έργου τους. Για τις θέσεις προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης η αξιολόγηση γίνεται 80% βάσει της επίτευξης των στόχων και 20% βάσει των ικανοτήτων-δεξιοτήτων τους.
Για τις θέσεις προϊσταμένων διεύθυνσης, τμήματος και αυτοτελούς γραφείου, η αξιολόγηση γίνεται 60% βάσει της επίτευξης των στόχων και 40% βάσει της εκτέλεσης του έργου και των ικανοτήτων-δεξιοτήτων τους. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), η αξιολόγηση γίνεται 20% βάσει της επίτευξης των στόχων και 80% βάσει της εκτέλεσης του έργου και των ικανοτήτων-δεξιοτήτων τους. Το Προεδρικό Διάταγμα ορίζει ότι για κάθε στέλεχος του Δημοσίου συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης.

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΔΥ - Η συγκυρία και τα προβλήματα των εργαζομένων

18/08/2009
Στη σημερινή της συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αφού εκτίμησε ότι:
Η Κυβέρνηση με άλλοθι την αναμενόμενη και προαναγγελθείσα ύφεση, που εδώ και πάνω από ένα χρόνο την αντιμετωπίζει μοιρολατρικά στη βάση της διεθνούς κρίσης, συνεχίζει με νέες ταχύτητες την αύξηση των ανισοτήτων, την υποβάθμιση του εργασιακού, κοινωνικού, φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της διαβίωσης των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ανέργων.
Στα πλαίσια αυτά :
§ Επιχειρείται με ένταση η διαμόρφωση ενός πολιτικού περιβάλλοντος «νομιμοποίησης» μιας βαθειάς και πρωτόγνωρης σε σκληρότητα «εισοδηματικής ή μισθολογικής πολιτικής». Από το πάγωμα, τη λιτότητα και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, με ωμό και απροκάλυπτο τρόπο η πολιτική αυτή μετεξελίσσεται με σενάρια ακόμη και σε ονομαστική περικοπή των μισθών, των δώρων κλπ.
§ Συνεχίζεται η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της εμπορευματοποίησης βασικών δημόσιων αγαθών όπως της παιδείας, της υγείας, της ασφάλισης του νερού κλπ.
§ Συνεχίζεται η πολιτική της υποβάθμισης των βασικών ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
§ Συνεχίζεται η πολιτική των ελαστικών εργασιακών σχέσεων των νέων μορφών ελαστικής και άτυπης εργασίας (έκτακτοι, ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, stage κλπ).
Με τις πολιτικές αυτές μεταβιβάζεται με φανερό και υπόγειο τρόπο όλο το κόστος των αδιέξοδων πολιτικών και της κρίσης στα λαϊκά και μεσαία κοινωνικά στρώματα.
Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι στο αγωνιστικό συλλαλητήριο της Δ.Ε.Θ. (Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη) με δυναμικό τρόπο ανοίγουν μια νέα περίοδο και κλίμακα αγώνων με πυκνότητα μορφών δράσης για την απόκρουση πολιτικών ανατροπής δικαιωμάτων ζωής, για τη διεκδίκηση μιας αναδιανεμητικής πολιτικής για το εισόδημα, τις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, την εργασία, τη ζωή.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την πολιτικοσυνδικαλιστική, οργανωτική και αγωνιστική προετοιμασία μπροστά στη ΔΕΘ, προχωρά σε συσκέψεις Ομοσπονδιών κατά τομέα και ενότητα πολιτικής:
1. ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ομοσπονδίες Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας.
2. ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ομοσπονδίες Παιδείας, Οικονομικών.
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ομοσπονδίες Αυτοδιοίκησης, Δημόσιας Διοίκησης.
Αμέσως μετά: οριστικοποιεί το υπόμνημά της προς την Πρωθυπουργό και τους Πολιτικούς Αρχηγούς, συγκαλεί το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Παρασκευή 28 Αυγούστου) για τη διαμόρφωση εξειδικευμένου προγράμματος δράσης για το χρονικό διάστημα μετά της 5/9/2009.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.