Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Ανακοίνωση ΠΟΥΕΝ για τις εξελίξεις στο ΥΠΟΙΑΝ

ΠΟΥΕΝ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας


21-12-2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η αλλαγή της δομής και των χαρακτηριστικών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και η μετατροπή του σε πολιτικό – παραγωγικό φορέα στο πλαίσιο του νέου Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κινείται σε θετική κατεύθυνση και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες και κοινωνικές ανάγκες .

Ωστόσο, προκειμένου να διαμορφωθεί η νέα δομή του Υπουργείου και να ολοκληρωθούν οι αλλαγές, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, απαιτείται κατάλληλη μελέτη και προετοιμασία. Οι βαθιές τομές απαιτούν σοβαρότητα και καλή γνώση των δεδομένων του πρώην ΥΕΝΑΝΠ, ώστε να δημιουργηθούν νέες λειτουργικές οργανωτικές δομές, στην κατεύθυνση ενός σύγχρονου τομέα Ναυτιλίας και στο πλαίσιο μίας παραγωγικής και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης.

Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε όλοι μας, ότι για τις αλλαγές στο πρώην ΥΕΝΑΝΠ, υπάρχουν αντιδράσεις από ένα σύμπλεγμα παραγόντων με καθεστωτικές νοοτροπίες και αγκυλώσεις της δεκαετίας του 60, με απώτερο στόχο να ακυρώσουν τις εξελίξεις και να τελματώσουν τις αλλαγές, ώστε να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους σε βάρος βέβαια της Ναυτιλίας και του συνόλου της κοινωνίας.

Ήδη στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει, από τη διάσπαση του πρώην ΥΕΝΑΝΠ έως σήμερα, χωρίς να έχουν διευθετηθεί βασικά θέματα λειτουργίας και να τοποθετηθεί Γενικός Γραμματέας, αυτοί οι παράγοντες προσπαθούν να διαμορφώσουν τη νέα κατάσταση προς όφελος τους εκμεταλλευόμενοι το οργανωτικό κενό που υπάρχει.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη διαδικασία μετάβασης στις νέες δομές, καθώς και η ασάφεια που διέπει το καθεστώς των πολιτικών υπαλλήλων σε κάποιες υπηρεσίες δημιουργούν εύλογες ανησυχίες στο σώμα των υπαλλήλων του πρώην ΥΕΝΑΝΠ.

Για να προωθηθούν οι αλλαγές και να μην υπάρξουν πισωγυρίσματα, η νέα Υπουργός πρέπει να προχωρήσει άμεσα και δραστικά στα εξής:

1. Τοποθέτηση Γενικού Γραμματέα Ναυτιλιακής Πολιτικής για να προωθηθούν λύσεις σε τρέχοντα προβλήματα αλλά και θέματα οργάνωσης του Τομέα Ναυτιλίας του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν και των νομικών προσώπων αρμοδιότητας του ΥΠΟΙΑΝ.

2. Συγκρότηση ομάδας εργασίας για να γίνει κατάρτιση νέου Ενιαίου Οργανισμού με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Παρά το γεγονός ότι οι τρέχουσες εξελίξεις είναι σε θετική κατεύθυνση και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια για μετάθεση στο μέλλον όσων έπρεπε να έχουν ήδη γίνει.


ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΥΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Δ. Γκερλές Σ. Γκιουλάκης

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Ανακοίνωση Επιτροπής (ΕΕ) Αρχαιρεσιών ΠΣΥ/ΥΕΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΣΥΥΕΝ
Πειραιάς 15-12-2009

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΣΥ/ΥΕΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι με την από 07/12/2009 ανακοίνωσή της η Ε.Ε. ανακοίνωσε τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις εκλογές για το Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή του ΠΣΥΥΕΝ και των Αντιπροσώπων στην ΠΟΥΕΝ.
2. Οι εκλογές για τις Υπηρεσίες που βρίσκονται στην περιφέρεια της πρώην Διοικήσεως πρωτευούσης (ΚΕΝΤΡΟ) θα διεξαχθούν την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010 στα γραφεία του ΠΣΥΥΕΝ (Κεντρικό Κατάστημα – Ακτή Βασιλειάδη Ε1-Ε2, ισόγειο, γρ. 045-046) από ώρας 8:00 έως 18:00.
3. Οι εκλογές στις περιφερειακές Υπηρεσίες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2010 σε τόπο και ώρες που θα καθοριστούν από τους τοπικούς αντιπροσώπους της Ε.Ε.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ έχουν όλα τα «ταμειακώς εντάξει» μέλη, δηλαδή όσοι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (συνδρομή) μέχρι τέλους 2010. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό του οποίου η μισθοδοσία καταβάλλεται μέσω ΔΙΑΣ, η συνδρομή για το Σύλλογο παρακρατείτε αυτόματα. Όσοι από το υπόλοιπο προσωπικό δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά μπορούν να πληρώσουν κατά τη διάρκεια των εκλογών.
5. ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ: Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως με την επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας και την αστυνομική τους ταυτότητα. Μέλη που δε φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας δεν μπορούν να ψηφίσουν για αντιπροσώπους στην ΠΟΥΕΝ.
6. ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΑΥΡΟΥΣ: Οι ψηφοφόροι εκφράζουν τη βούλησή τους επιλέγοντας από τα ενιαία ψηφοδέλτια για το ΔΣ, την ΕΕ και την ΠΟΥΕΝ τους υποψήφιους της προτίμησής τους ή το λευκό ψηφοδέλτιο.
Επίσης:α) Εφόσον δεν αναγραφούν σταυροί προτίμησής σε υποψηφίους, το ψηφοδέλτιο θεωρείται λευκό. β) Εφόσον αναγραφούν σταυροί προτίμησης, αυτοί θα πρέπει να αναγράφονται με μπλε ή μαύρο στυλό δίπλα στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. γ) Οι αριθμοί σταυρών σε ισάριθμους υποψηφίους που μπορεί να επιλέξει ο ψηφοφόρος είναι:
· Για το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) από 1 μέχρι 9 σταυρούς
· Για την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) από 1 μέχρι 3 σταυρούς
· Για τους αντιπροσώπους στην Π.Ο.Υ.Ε.Ν. από 1 μέχρι 41 σταυρούς
7. Τα μέλη που υπηρετούν σε περιφερειακές Υπηρεσίες μπορούν να ψηφίσουν την 15/01/2010 στην έδρα της Υπηρεσίας τους εφόσον έχει οριστεί τοπική εφορευτική επιτροπή.
8. Μέλη περιφερειακών Υπηρεσιών στους τόπους όπου δεν υφίστανται εκλογικά τμήματα και που δε θα ψηφίσουν την 15/01/2010 έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν αυτοπροσώπως στις εκλογές της 25/01/2010 που θα διεξαχθούν στο κέντρο όπως παραπάνω αναφέρεται.
9. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. τα έξοδα μετακίνησης (εισιτήρια ή έξοδα αυτοκινήτου) των ως άνω υπαλλήλων που θα μετακινηθούν από την περιφέρεια προς την κεντρική Υπηρεσία του ΥΕΝ για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, θα καλυφθούν από το ταμείο του ΠΣΥΥΕΝ. Άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στο κέντρο των μελών από την περιφέρεια θα παρασχεθεί από την Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού. Αντίστοιχα ολιγόωρη άδεια απουσίας θα παρασχεθεί για τα μέλη που ψηφίζουν στο κέντρο.
10. Αντιπρόσωποι της Ε.Ε. έχουν ορισθεί από τη Γ.Σ. του συλλόγου στις παρακάτω Υπηρεσίες της περιφέρειας:

ΑΕΝ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κρέκης Πέτρος
Τζούμα ‘Ολγα
ΑΕΝ / ΚΥΜΗΣ
Μαρίνου Μαρία
Σασσάνης Ιωάννης
ΑΕΝ / ΧΑΝΙΩΝ
Καραβαλάκη Μαρία
Χουδαλάκη Αρχόντισσα
ΚΛ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μακράκης Αντώνιος
Φασουλάκη Άννα
ΚΛ/ ΣΥΡΟΥ
Αθυμαρίτου Κοκκώνα
Βάλβη Μαριέττα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΑΙΚ.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τα σενάρια δραματικών ανατροπών σε βάρος των εργαζομένων

Μετά τη μονιμοποίηση της λιτότητας και τη διαρκή μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών και των συνταξιούχων, την υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το οικονομικό έμφραγμα στο Ταμείο Πρόνοιας, τώρα το σενάριο περιλαμβάνει και … το δράκο επί του 13ου και 14ου μισθού!
Η Κυβέρνηση πρέπει άμεσα να αποσαφηνίσει τις πολιτικές της σε μείζονα θέματα μισθολογικής, ασφαλιστικής πολιτικής και να θέσει τέλος στις πολιτικές λιτότητας και συρρίκνωσης των δικαιωμάτων. Διαφορετικά αναλαμβάνει μεγάλες πολιτικές ευθύνες απέναντι στους εργαζόμενους.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα, με συναίσθηση των καταστάσεων, ευθύνη και υποχρέωση για την υποστήριξη πρώτα απ’ όλα των αυτονόητων, απέναντι στα σχέδια και τις πολιτικές που επιχειρούν τη μεταβίβαση του κόστους της κρίσης στα πιο αδύναμα, μικρά και μεσαία στρώματα, κρίνει αναγκαία την κλιμάκωση των πολιτικοσυνδικαλιστικών παρεμβάσεων και απεργιακά.
Ήδη το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει προς την κατεύθυνση αυτή δρομολογήσει συγκεκριμένες αποφάσεις.
Ο πολιτικοσυνδικαλιστικός και κοινωνικός αγώνας για να μην πληρώσουν οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, την κρίση και οι υπαίτιοι να μείνουν στο απυρόβλητο, απαιτείται να πυκνώσει.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προχωρά τη Δευτέρα 14/12/2009 για το σύνολο των ζητημάτων και των προβλημάτων των εργαζομένων, τον προϋπολογισμό, το ασφαλιστικό, την εισοδηματική και κοινωνική πολιτική, το πρόγραμμα αγωνιστικών και απεργιακών δράσεων, σε Συνέντευξη Τύπου (ώρα 12.00 στα γραφεία της) προκειμένου αναλυτικά να παρουσιάσει τις εκτιμήσεις, τις θέσεις και το σχεδιασμό της.
Παράλληλα στις 21/12/2009 προχωρά σε αγωνιστική παρέμβαση για το Ταμείο Πρόνοιας και τον Προϋπολογισμό.

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων για τις εκλογές στον ΠΣΥΥΕΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΣΥΥΕΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2010Πειραιάς, 07-12-2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων, ανακήρυξε τους υποψήφιους για τις αρχαιρεσίες του Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν., οι οποίες θα διενεργηθούν σε τόπο και χρόνο που θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της Ε.Ε., όπως έχει καθορισθεί από το καταστατικό του Συλλόγου και τις σχετικές αποφάσεις Γ.Σ.

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων έγιναν όλες δεκτές, τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους στην Π.Ο.Υ.Ε.Ν. είναι καταχωρημένα στους αντίστοιχους πίνακες ενιαίων ψηφοδελτίων που επισυνάπτονται σε αυτή την ανακοίνωση.Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Κρομμύδας Κοσμάς Αλεξανδρίδου Σοφία


Ευαγγελινού Αικατερίνη


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν. 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1
ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΠΚΕ
2
ΓΚΕΡΛΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΣΕΑ
3
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΘΑ
Δ.Ο.Υ.
4
ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΠΑ
5
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΕΚΝ
6
ΚΛΗΜΕΝΤΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΠΠ
7
ΚΟΛΑΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΠΚΕ
8
ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΔΠΚΕ
9
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ.Ο.Υ.
10
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΠΚΕ
11
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΛΠ
12
ΜΑΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΥΑΣΟ
13
ΜΠΕΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΛΥ
14
ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΥ
15
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΔΛΥ
16
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΠΚΕ
17
ΠΕΝΤΟΤΗ
ΖΩΗ
ΔΙΠΑ
18
ΠΕΤΡΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΔΠΚΕ
19
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΕΠ
20
ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΔΠΚΕ
21
ΧΑΛΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΠΠ
22
ΨΥΡΡΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΛΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1
ΚΙΟΥΛΕΠΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΥ
2
ΜΠΕΚΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΠΚΕ
3
ΜΠΙΤΟΥΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΔΠΚΕ
4
ΝΤΑΝΑΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΥ
5
ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΥ
6
ΥΦΑΝΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΕΚΝ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.Υ.ΕΝ.
1
ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΠΚΕ
2
ΑΛΟΓΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΕΚΝ
3
ΓΚΕΡΛΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΣΕΑ
4
ΓΚΟΥΤΖΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΟ
5
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΘΑ
Δ.Ο.Υ.
6
ΖΙΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΠΑ
7
ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΠΑ
8
ΚΑΡΑΒΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΘΣ
9
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΕΚΝ
10
ΚΙΟΥΛΕΠΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΥ
11
ΚΛΗΜΕΝΤΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΠΠ
12
ΚΟΛΑΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΠΚΕ
13
ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΟΛΕΛ
14
ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΔΠΚΕ
15
ΚΥΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΝ
16
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ.Ο.Υ.
17
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΠΚΕ
18
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΔΥΑΣΟ
19
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΛΠ
20
ΜΑΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΥΑΣΟ
21
ΜΠΕΚΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΠΚΕ
22
ΜΠΕΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΛΥ
23
ΜΠΙΤΟΥΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΔΠΚΕ
24
ΝΤΑΝΑΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΥ
25
ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΔΕΚΝ
26
ΝΤΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΕΠ
27
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΔΛΥ
28
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΠΚΕ
29
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΕΣΕΝ
30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΕΕΠ
31
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΕΕΠ
32
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΟΛΕΛ
33
ΠΕΝΤΟΤΗ
ΖΩΗ
ΔΙΠΑ
34
ΠΕΤΡΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΔΠΚΕ
35
ΠΛΑΤΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΛΠ
36
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΕΠ
37
ΣΕΪΡΕΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΠΚΕ
38
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΠΚΕ
39
ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΔΠΚΕ
40
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΕΠ
41
ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΠΠ
42
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΠΠ
43
ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΥ
44
ΥΦΑΝΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΕΚΝ
45
ΧΑΛΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΠΠ
46
ΧΑΤΖΗΣ
ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ
ΚΕΕΠ
47
ΧΛΩΡΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
ΔΠΠ
48
ΨΥΡΡΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΛΥ

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Στάση εργασίας τη Δευτέρα 7/12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΔΥ

Παναττική στάση εργασίας στις 7/12/2009 για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Στις 6 Δεκέμβρη συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου και τις κινητοποιήσεις της νεολαίας που ακολούθησαν μέσα στο Δεκέμβρη.
Οι κινητοποιήσεις για τη δολοφονία του μαθητή ανέδειξαν όχι μόνο πτυχές που αφορούν τα δημοκρατικά δικαιώματα αλλά και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά.
Μια νέα γενιά που ζει και μεγαλώνει σε ένα πολιτικό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο δημοκρατικά, κοινωνικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα διαρκώς αμφισβητούνται και η αβεβαιότητα για το μέλλον αυξάνεται.
Μια νέα γενιά με πολλούς τίτλους σπουδών, που ζει την ανεργία, την εργασιακή και ασφαλιστική επισφάλεια και την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.
Το συνδικαλιστικό κίνημα αγωνίζεται να μη ζήσει η νέα γενιά με λιγότερα κοινωνικά αγαθά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα από αυτά των προηγούμενων.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει Παναττική στάση εργασίας τη Δευτέρα 7/12, από τις 12:00 ως τη λήξη του ωραρίου προκειμένου να διευκολύνει τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο και να διαδηλώσουν μαζί με τους μαθητές, τους φοιτητές και όλους τους εργαζόμενους για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η νεολαία και την υπεράσπιση και διεύρυνση των δημοκρατικών και συλλογικών δικαιωμάτων.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλύπτει και ανάλογες αποφάσεις για κινητοποιήσεις που έχουν αποφασιστεί από Νομαρχιακά Τμήματα.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τα ζητήματα αυτά και μπροστά και στον προϋπολογισμό, με αιχμή την ειδικότερη διάσταση για τους μισθωτούς και συνταξιούχους του Δημοσίου, προχωρά και στις 21/12/2009 σε νέα αγωνιστική παρέμβαση.

Επιστολή ΑΔΕΔΥ στους Υπουργούς Οικονομίας και Εργασίας

Δημοσιεύουμε επιστολή που απέστειλε η ΑΔΕΔΥ στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας για τα ασφαλιστικά προβλήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο.


Κύριοι Υπουργοί,
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία του Δημοσίου και ιδιαίτερα το Τ.Π.Δ.Υ. και ο ΟΠΑΔ είναι οξυμμένα και για την αντιμετώπισή τους απαιτείται η άμεση κρατική επιχορήγηση.
Είναι γνωστό ότι το αδιέξοδο στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων εκτιμάται το 2010 σε 801.140.000 ευρώ έλλειμμα. Οι εκκρεμείς αιτήσεις καταβολής εφάπαξ που δεν εξυπηρετούνται θα ανέλθουν στις 19.540 και βέβαια ο χρόνος αναμονής θα υπερβεί το 24μηνο.
Ταυτόχρονα η υποχρηματοδότηση του ΟΠΑΔ και αντίστοιχα η αύξηση των σωρευτικών ελλειμμάτων του από χρόνο σε χρόνο, οδηγεί σε μεγάλους κινδύνους την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη.
Επίσης υπάρχει το κρίσιμο θέμα που προέκυψε από την απαράδεκτη απόφαση του ΔΕΚ, για την οποία το συνδικαλιστικό κίνημα αγωνίζεται για να μην υλοποιηθεί, που αποδομεί τον κοινωνικό χαρακτήρα του συστήματος και τον προσδιορίζει ως επαγγελματικό.
Κύριοι Υπουργοί,
Τα ζητήματα αυτά είναι επείγοντα και ως εκ τούτου απαιτείται άμεση, για να εξευρεθεί λύση, συνάντηση.

Στην 5ετία η παραγραφή αναδρομικών αξιώσεων από το δημόσιο

Αναδημοσιεύουμε από το www.tvxs.gr

Ο σύμβουλος Κ. Ευστρατίου πρότεινε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας να κριθεί αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι η παραγραφή των αναδρομικών αξιώσεων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων, οικονομικών παροχών, κ.λπ. των υπαλλήλων του αμιγώς δημοσίου τομέα είναι διετής. Σύμφωνα με τον κ. Ευστρατίου η παραγραφή πρέπει να είναι πενταετής.Ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι η διετής παραγραφή των αξιώσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου είναι αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας, καθώς είναι μικρότερη από την πενταετή παραγραφή που ισχύει για παρόμοιες αξιώσεις των υπαλλήλων και εργατών των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αντίθετα, ο νομικός εκπρόσωπος του Δημοσίου υποστήριξε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η παραγραφή των αξιώσεων τους πρέπει να είναι διετής. Πρόσφατα το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έκρινε ότι είναι διετής η παραγραφή των αναδρομικών αξιώσεων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές στον ΠΣΥΥΕΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 27-11-2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ε.

1.Από τις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκαν στις 25-11-2009 για τις αρχαιρεσίες του Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν. προέκυψαν τα ακόλουθα μέλη της κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΜΕΛΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΛΑΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2. Σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν. τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπους Π.Ο.Υ.Ε.Ν, καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα από 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 έως και την 4η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. και του Άρθρου 6 του Καταστατικού.

3. Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή τηλεγραφικά στο γραφείο 129 της κας Αλεξανδρίδου Σοφίας, στον 1ο όροφο του νέου κτιρίου του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 Τ.Κ. 185 10 Πειραιά) ή μέσω του fax αριθ. 210-4191869, ενυπόγραφο από τον υποψήφιο ή από εξουσιοδοτημένο άτομο του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος, στην αίτησή του, θα πρέπει να δηλώνει το όργανο στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί (Δ.Σ., Ε.Ε. ή Π.Ο.Υ.Ε.Ν.).Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

25 Νοεμβρίου η Συνέλευση, 8 - 17 Ιανουαρίου οι εκλογές στον ΠΣΥΥΕΝ

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πειραικού Συνδέσμου η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του συλλόγου των υπαλλήλων του ΥΕΝ, ενόψει των εκλογών του συλλόγου που θα γίνουν μεταξύ 8 και 17 Ιανουαρίου, με καθυστέρηση αρκετών μηνών και με ευθύνη της πλειοψηφίας του ΔΣ (ΠΑΣΚ και ΔΑΚ). Η συνέλευση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο που σημαδεύεται από τις αλλαγές στη δομή του ΥΕΝ και στη δημιουργία μίας νέας κατάστασης στο επόμενο διάστημα για την οποία ο σύλλογος και η Ομοσπονδία θα πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της. Επίσης, η συνέλευση αποτελεί σημαντική ευκαιρία να συζητηθούν και άλλα θέματα που εκκρεμούν, όπως το επίδομα των 176€ κλπ. Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή όλων των συναδέλφων κρίνεται απαραίτητη.

Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο θέμα της φορολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων

Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο πάγωμα μισθών στο δημόσιο μετά τις κοινωνικές αντιδράσεις αλλά και τις εσωτερικές αναταράξεις. Αφορά βασικό μισθό 2000 ευρώ εξαιρουμένων των επιδομάτων, δήλωσε ο υπουργός οικονομικών.

Αναδημοσιεύουμε σχετικό απόσπασμα άρθρου από το Έθνος

"Επικίνδυνη ταλάντωση του κυβερνητικού οικοδομήματος προκαλούν τα μπρος - πίσω του υπουργείου Οικονομικών στο θέμα του παγώματος μισθών και συντάξεων άνω των 2.000 ευρώ. Την Τετάρτη η κυβέρνηση εμφανίστηκε να λαμβάνει ένα αυστηρό αλλά αναγκαίο, σύμφωνα με τη δική της επιχειρηματολογία και λογική, μέτρο δημοσιονομικής προσαρμογής και την Πέμπτη το πήρε ουσιαστικά πίσω, περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής και τονίζοντας τις... παροχές του προϋπολογισμού (1 δισ. στην παιδεία, 1 δισ. επίδομα αλληλεγγύης κ.ο.κ.)!
Το Μέγαρο Μαξίμου και η Πλατεία Συντάγματος έδειξαν έτσι μικρή αντοχή στις δυνάμεις που αντιστάθηκαν, τόσο από το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ (Χρ. Παπουτσής) όσο και από εξωτερικές πηγές (συνδικάτα, κόμματα αντιπολίτευσης)."

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΔΥ για την εισοδηματική πολιτική

Η εισοδηματική πολιτική που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, είναι σε αντιδιαστολή με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Περιλαμβάνει μηδενικές αυξήσεις για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι θα δουν "παγωμένους" τους μισθούς τους για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο καλούνται μέσω του νέου προϋπολογισμού να πληρώσουν τα αποτελέσματα της κρίσης, τα αποτελέσματα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που τροφοδοτεί την ύφεση και χειροτερεύει το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων. Η χορήγηση μηδενικών αυξήσεων σε υπαλλήλους με μικτές αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ, συνιστά πάγωμα στις καθαρές αποδοχές από 1.400 ευρώ και άνω και αντίστοιχα για τις ίδιες κατηγορίες συνταξιούχων.
Επιπρόσθετα οι αυξήσεις 1,5%, που προβλέπονται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, δεν προστατεύουν αλλά αντίθετα μειώνουν το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο κύμα απαξίωσης του Δημοσίου και επίθεσης στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους να είναι σε ετοιμότητα για να διεκδικήσουν αγωνιστικά και με απεργιακές κινητοποιήσεις την προστασία και αναβάθμιση των αποδοχών τους.

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Τέλος εποχής για το στρατιωτικό μοντέλο άσκησης πολιτικής στη ναυτιλία

Αναδημοσιεύουμε από τα Ναυτικά Χρονικά άρθρο του αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, Κωνσταντίνου Χλωμούδη, με τον παραπάνω τίτλο

Δύο Προεδρικά Διατάγματα, τα υπ’ αριθμ. 184 και 185 (ΦΕΚ Α 213), στις 7 Οκτωβρίου, μετεξέλιξαν το μέχρι τότε αυτόνομο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής.
Οι αρμοδιότητες του υπουργείου μεταφέρονται σε άλλα νεοσύστατα υπουργεία.
Θετική ή αρνητική εξέλιξη; Για ποιον; Για την κοινωνία; Για τη ναυτιλία; Για τους πλοιοκτήτες; Ειδικότερα για όλους τους πλοιοκτήτες ή για τους πλοιοκτήτες που εκπροσωπούνται από την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Committee); Για τους εργαζομένους στα πλοία και στο cluster γενικότερα;
Στο σχόλιο αυτό δεν θα ασχοληθούμε με εμφανείς αστοχίες για το σε ποιο υπουργείο πάει ποια Γεν. Γραμματεία (π.χ. Γ.Γ.Λ. & Λ.Π.). Όχι πως δεν είναι σημαντικό. Αλλά θα ασχοληθούμε σε επόμενο...
Θα μας απασχολήσει μόνο η επιλογή της αποστρατιωτικοποίησης της υπηρεσίας που ασχολείται, στη χώρα μας, με τα θέματα της οικονομίας της θάλασσας και άρα με τα της ναυτιλίας.
Τη θεωρούμε μια θετική εξέλιξη, δεδομένου ότι ήταν απαραίτητο να διαχωριστεί το «οικονομικο-παραγωγικό» τμήμα του υπουργείου από το υπόλοιπο, που αφορά στην ασφάλεια. Το Λιμενικό Σώμα έπρεπε πλέον να περιοριστεί σε αρμοδιότητες και καθήκοντα που πραγματικά ανταποκρίνονται στη φύση και στο λόγο ύπαρξής του. Ως εκ τούτου, ο διαχωρισμός συνιστά μια σημαντική προσπάθεια εξορθολογισμού του συστήματος, στη λογική μιας σύγχρονης διακυβέρνησης.
Προφανώς η περίοδος μετάβασης στις νέες συνθήκες θα έχει δυσκολίες και θα προκύψουν δυσλειτουργίες. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί αιτία για αντίσταση στην αλλαγή, αν αυτή κρίνεται μελλοντικά χρήσιμη.
Οι μόνοι λόγοι τεκμηρίωσης της παραμονής του Λ.Σ. στο προηγούμενο καθεστώς είναι αυτοί που αναφέρονται στην αναγνώριση της συμβολής του Λ.Σ. στην εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας. Λόγοι άξιοι σημασίας, όχι όμως και ορθού λόγου, εφόσον δεν είναι αυταπόδεικτο πως οι Έλληνες πλοιοκτήτες ήταν απλώς παρόντες(!) στην προσπάθεια(;) αυτή του Λ.Σ...
Η ελληνική ναυτιλιακή επιχείρηση δεν έχει/είχε ανάγκη την ύπαρξη ενός στρατιωτικού εργαλείου στο σχετικό υπουργείο για να μεγαλουργήσει. Προφανώς, κάποιοι εκ των επιχειρηματιών θαλάσσης (και όχι πάντως οι ικανότεροι και επιτυχημένοι της σημερινής εποχής) χρησιμοποιούν την ύπαρξη του Λ.Σ. για ιδιοτελείς μικροσκοπιμότητες.
Όλα όσα αφορούν την ελληνική ναυτιλία μπορούν να αντιμετωπιστούν από υπηρεσίες με εκπαιδευμένους υπαλλήλους στο σχετικό υπουργείο, όπως γίνεται σε όλα τα ανεπτυγμένα και ορθολογικά δομημένα κράτη του κόσμου.
Το πρόβλημα ήταν σημαντικό λόγω της αναποτελεσματικότητας αυτού του υπουργείου. Δεν νομίζω να αντέχει στα σοβαρά η κρίση περί αποτελεσματικού υπουργείου λόγω Λ.Σ. Αν επιχειρείτο αξιολόγηση με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις δημόσιες υπηρεσίες, θα βλέπαμε τα αποτελέσματα.
Για τη σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τα κοινοτικά προγράμματα και την προετοιμασία προτάσεων και πολιτικών θα ασχοληθούμε με έκδοση τεύχους ανεκδότων... προσεχώς, αν χρειαστεί.
Η απουσία μιας ορθολογικά διαμορφωμένης πολιτικής για τις θαλάσσιες μεταφορές και τα λιμάνια επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξή της (εκτελεστική εξουσία - πολιτικοί) όχι απλώς δεν γνωρίζουν συνήθως, ούτε καν έχουν το χρόνο να σκεφτούν και να θέσουν μακροπρόθεσμους στόχους, αλλά λαμβάνουν κατά κανόνα τις αποφάσεις τους έχοντας μέρος της προσοχής τους στη βραχυπρόθεσμη συγκυρία με ό,τι τους ετοιμάζει η υπηρεσία τους. Οι άνθρωποι αυτοί χαράσσουν την πολιτική τους αξιοποιώντας το μόνιμο προσωπικό του υπουργείου και όσους εκ του Λιμενικού Σώματος έχουν μια σχετική ενασχόληση με το θέμα. Να υπενθυμίσουμε ότι το προσωπικό αυτό έχει εκπαιδευτεί να διατηρεί την τάξη στις ακτές... Δυστυχώς, για λόγους που εμπίπτουν στην παθογένεια του συστήματος που αφορούσε στο υπουργείο για τη Ναυτιλία, αυτοί οι άνθρωποι χρεώνονταν και επιχειρούσαν να τα κάνουν όλα! Όπως θα τα έκαναν και όσοι θα ανταποκρίνονταν στις ειδικές απαιτήσεις των καιρών μας. Δηλαδή υπάλληλοι με τεχνοκρατική και εξειδικευμένη γνώση.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι ένα στρατιωτικό σώμα δεν διαβουλεύεται. Δεν συζητά. Το στρατιωτικό οργανωσιακό μοντέλο στηρίζεται αποκλειστικά στην εντολή του προϊσταμένου προς τον υφιστάμενο, εν προκειμένω στη διαταγή. Δεν δοκιμάζουν τη δύναμη των απόψεών τους στο καμίνι και στη δοκιμασία του δημόσιου θεσμοθετημένου διαλόγου.
Τίθεται το ερώτημα: Τα θέματα της ναυτιλίας είναι θέματα που πρέπει να απασχολούν και άλλους πλην της Επιτροπής (Committee), της ΕΕΕ δηλαδή, και του Λ.Σ.;
Η απάντηση είναι μία. Ο Θουκυδίδης διατύπωσε αυτή την ιδέα πριν από πολύ καιρό, στον «Επιτάφιο»: «ἀμαθία μὲν θράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον φέρει». Επιτέλους, τέλος στην ημιμάθεια και στον ξερολισμό. Διάχυση των απόψεων, εμπρός για μηχανισμούς διαβούλευσης. Και όποια σχολή σκέψης αντέξει.Για να δούμε καθαρά, πρέπει να διαλύσουμε την ομίχλη των νεκρών μύθων.
Πρέπει, λοιπόν, πρώτα απ’ όλα, να καταστρέψουμε τους μύθους εκείνους που θολώνουν την όραση και την κρίση μας.
Μύθοι και πραγματικότητες
Μύθος πρώτος: Χωρίς το Λ.Σ. πώς θα ανταποκριθούμε στις διεθνείς απαιτήσεις ως χώρα σε θέματα επί της ναυτιλίας;
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η χρονιά που πέρασε, σημαδεύτηκε από τη διαρκή προσπάθεια για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αριστείας της θαλάσσιας και ναυτιλιακής δραστηριότητας. Ένα συνεκτικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας προς υποστήριξη της αειφόρου χρήσης των ωκεανών και των θαλασσών.
Στη χώρα μας, όμως, η κυρίαρχη κουλτούρα (και αυτό δεν είναι αδιάφορο από το γεγονός ότι η πολιτική του σχετικού υπουργείου σφραγιζόταν από την αντίληψη, κουλτούρα, εκπαίδευση και γνώση ενός στρατιωτικού σώματος, αυτό του Λιμενικού) ήταν αυτή του προηγούμενου αιώνα. Πλην όμως, η καθαρά κλαδική και θεματική προσέγγιση της έρευνας δεν επαρκεί πλέον για τον τόσο σημαντικό τομέα της θαλάσσιας οικονομίας.
Αν ρίξει κάποιος μια ματιά στο βασικό πρόγραμμα των σπουδών του Λιμενικού Σώματος, εύκολα θα διέκρινε πως η εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες για:
1) Αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των συστημάτων και των αλληλεπιδράσεων, μέσω ενισχυμένης ενοποίησης της γνώσης και της έρευνας.
2) Προώθηση νέων μορφών διαχείρισης στην έρευνα, με τις οποίες να επιδιωχθεί η επίτευξη ομοφωνίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών για τις θαλάσσιες δραστηριότητες και να καθιερωθεί ένας συνεχής διάλογος μεταξύ επιστημόνων, αρμοδίων για τη χάραξη πολιτικής, βιομηχάνων και εκπροσώπων της κοινωνίας.
Η αδυναμία να διαβουλευθούμε, ως χώρα, τεκμηριωμένα για τις απόψεις μας στα όργανα της Ε.Ε. είναι η αιτία που υπονομεύουμε τη δυνατότητα, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ολότητα, να εκφράζει τις απόψεις της για τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες δραστηριότητες στα διεθνή ναυτιλιακά fora, επιμένοντας υστερικά στην «εθνική(;)» έκφραση...
Είναι προφανές πως μέσα από προσπάθειες αυτομόρφωσης και προσωπικής εξειδίκευσης μεγάλος αριθμός στελεχών του Λιμενικού Σώματος ανταποκρίθηκε, όσο ένα στρατιωτικό σώμα επιτρέπει στις απαιτήσεις αυτές. Πλην όμως, όλοι γνωρίζουν, σε όλα τα επίπεδα, εθνικά και ευρωπαϊκά, ότι υπάρχει ανυπέρβλητο πρόβλημα ανταπόκρισης στη συμμετοχή διαχείρισης των σύγχρονων προβλημάτων.

Μύθος δεύτερος: Ποιος θα διαθέσει την εξειδίκευσή του στα θέματα επί της ναυτιλίας αν όχι το Λ.Σ.;
Πράγματι, το Λιμενικό Σώμα, μόνο στη χώρα μας, δεν εκτελεί απλώς τα καθήκοντα της Ακτοφυλακής, αλλά διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει οτιδήποτε αφορά και σχετίζεται με τη ναυτιλία και την πολιτική για τη θάλασσα όλα αυτά τα χρόνια.
Αν λοιπόν θελήσουμε να τοποθετηθούν, οι εργαζόμενοι του Λιμενικού Σώματος, εκεί για το οποίο έχουν εκπαιδευθεί (διαφύλαξη της νομιμότητας στη θαλάσσια ζώνη), τότε θα πρέπει να προγραμματιστεί η αξιοποίηση επιστημονικού πολιτικού προσωπικού για τη στελέχωση του φορέα, που θα ασχοληθεί με την πολιτική επί της ναυτιλίας και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Τέτοιο προσωπικό υπάρχει στη χώρα μας και μάλιστα πανεπιστημιακού επιπέδου. Μέχρι τότε, όμως, η εμπειρία και η γνώση των στελεχών του Λ.Σ. είναι χρήσιμη και η προσφορά τους πρέπει να διασφαλιστεί τυπικά και ουσιαστικά.
Είναι ενδιαφέρον ότι έρευνα για τα προβλήματα που υπάρχουν στο Λιμενικό Σώμα και τις προτεραιότητες κατέληγε στο συμπέρασμα πως το Λιμενικό προσπαθεί να κάνει το έργο του «με παρωχημένη φυσιογνωμία, με γερασμένη οργάνωση, με αναχρονιστικές δομές και με τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα που δυσκολεύουν καθημερινά την αποτελεσματικότητά του».

Μύθος τρίτος: Θαλάσσια οικονομία και Λ.Σ. είναι απόλυτα συνδεδεμένα.
Ο φορέας διαχείρισης των θεμάτων της θαλάσσιας οικονομίας δεν μπορεί παρά να διαθέτει διεπιστημονικής σύνθεσης επιστημονικό προσωπικό, υψηλής εξειδίκευσης, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του τομέα που συμπεριλαμβάνει: Θαλάσσιες μεταφορές, λιμένες, ναυπηγεία, ενέργεια από τη θάλασσα, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, τουρισμό, παράκτιες ζώνες, νέους πόρους και γαλάζια βιοτεχνολογία (αναδυόμενος τομέας με προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης 10% ετησίως και παγκόσμια αγορά 2,4 δισ. ευρώ) κ.λπ.
Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, πολλές χώρες στον κόσμο έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται για νέα δίκτυα πολιτικής για τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των θαλασσών, που περιλαμβάνουν κάθε πτυχή των συναφών προς τη θάλασσα θεμάτων και θέτουν σαφείς, προκαθορισμένους στόχους, υιοθετώντας μια διατομεακή και εγκάρσια προσέγγιση.
Στην Ελλάδα θα παραμείνουμε ράθυμα στη νοοτροπία του προηγούμενου αιώνα; Σε κάθε περίπτωση είναι μια ευκαιρία, ως χώρα, να ξεπεράσουμε ταμπού και να αρχίσει ένας ουσιώδης και φερέγγυος διάλογος με όσους διεκδικούν να είναι ηγέτες στο χώρο, ελευθερώνοντας την ελληνική ναυτιλία από δογματικές πεποιθήσεις του παρελθόντος, που λειτούργησαν ως γάγγλια τις τελευταίες δεκαετίες.

Μύθος τέταρτος: Το λόγο πρέπει να έχουν κατ’ αρχήν οι πλοιοκτήτες και συγκεκριμένα οι εκπρόσωποί τους.
Η ναυτιλία αποτελεί πόρο για τη χώρα, με σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ αυτής, στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών της και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Εκτιμάται ότι προσφέρει απασχόληση σε περισσότερους από 16.000 Έλληνες ναυτικούς. Επιπλέον, οι περίπου 1.200 ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα προσφέρουν απασχόληση σε περίπου 12.500 άτομα, η πλειονότητα των οποίων είναι Έλληνες πολίτες. Και αθροιστικά, δηλαδή σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις και σε εταιρείες που παρέχουν επικουρικές προς τη ναυτιλία υπηρεσίες, απασχολούνται περίπου 200.000 άτομα.
Η ελληνική ναυτιλιακή επιχείρηση δεν παρακολούθησε τη δυναμική εξέλιξη για προσαρμογή στην door to door μεταφορά, με αποτέλεσμα να είναι απλώς ο «υπεργολάβος» στους «Mega-carriers». «Θαλάσσιοι αγωγιάτες», όπως σκωπτικά θα έλεγε ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Η επιλογή αυτή, στο πλαίσιο ενός ιδιότυπου καταμερισμού, ερμηνεύει γιατί σε συνθήκες κρίσης η ελληνική ναυτιλιακή επιχείρηση θα υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά. Ο υπεργολάβος έχει λιγότερα και αβέβαια ναυλοσύμφωνα...
Η υποστήριξη, σε επίπεδο έρευνας, μετάδοσης τεχνογνωσίας, προσαρμογής στο νέο τεχνοδυναμικό περιβάλλον των θαλάσσιων μεταφορών, του Έλληνα πλοιοκτήτη ήταν και παραμένει ανύπαρκτη. Θεσμοί επιστημονικοί, πολιτικοί και επιμελητήρια αγνοούν την αδήριτη αυτή ανάγκη, σιωπώντας αμήχανα στο θαύμα των υψηλών επιδόσεων στις περιόδους ανόδου της ναυλαγοράς και κουνώντας το κεφάλι καρτερικά στα κανόνια που σκάνε σε περιόδους όπως η σημερινή.
Αναρωτιέται κανείς εάν είναι τυχαίο που η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, η ναυτιλία, μέσα από τους θεσμούς εκπροσώπησής της, δεν διεκδίκησε να διευκολυνθεί με κάποιον τρόπο από το πακέτο στήριξης που διατίθεται από το κράτος για τη διαχείριση της κρίσης. Δεν υπάρχει κρίση στη ναυτιλία ή κάποιοι επιδιώκουν να δημιουργηθούν συνθήκες κανιβαλισμού, και αυτοί που έχουν «καβάτζα» να «κατασπαράξουν» όσους παρουσιάσουν αδυναμία και δεν θα έχουν τη σχετική υποστήριξη; Φοβάμαι το δεύτερο...

Η τύχη της ναυτιλίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αδιάφορη για την ελληνική κοινωνία και οικονομία συνεπώς και για την πολιτική.
Η πολιτική της χώρας μας για τη ναυτιλία, εδώ και χρόνια πράγματι συνεπής, ήταν αυτή της τυφλής υποστήριξης απόψεων που αντιδρούσαν έστω και σε στοιχειώδεις ρυθμιστικές παρεμβάσεις για τη λειτουργία της αγοράς (να θυμηθούμε τη στάση τότε για τα διπλά τοιχώματα;). Τα τελευταία χρόνια αυτή η πραγματικότητα έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε επιλογές της Ε.Ε. για ενιαίες δράσεις της Ένωσης. Είναι μια πολιτική που ακολουθεί κακώς εννοούμενα συμφέροντα της ελληνικής πλοιοκτησίας με εμφανή τα στοιχεία μιας επιλογής(;) που πορεύεται τυφλά, χωρίς σχέδιο, χωρίς στόχους, χωρίς ρυθμό. Το δίλημμα είναι αν η χώρα μας θα αποφασίσει επιτέλους για τη ναυτιλία επιλογές για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση ή προς την αμοιβαδοποίηση και τον κατακερματισμό υπέρ ελαχίστων αμφιλεγόμενων συμφερόντων. Θα επιχειρηθεί η πλήρη ενσωμάτωση και ο συγχρονισμός της ελληνικής πολιτικής για τη ναυτιλία με τον ανεπτυγμένο κόσμο ή προς την υποβάθμιση και την περιθωριοποίησή της.
Στις συνθήκες αυτές, χείριστη υπηρεσία προσφέρουν όλοι εκείνοι που βαδίζουν το δρόμο του τυφλού ελληνοκεντρισμού στη ναυτιλία (μόνιμος λαϊκισμός) και της επικράτησης της μετριοκρατίας στους χώρους ηγεσίας και υποστήριξης του τομέα. Όσοι με συνθήματα αποπροσανατολίζουν επί πολλά χρόνια τη διαμάχη μεταξύ «περιφερειακών» ρυθμίσεων, όπως ονομάζουν τις προθέσεις τις Ε.Ε. για ρυθμιστικές παρεμβάσεις στον τομέα, σε αντιπαράθεση με τις απευθείας παρεμβάσεις των κρατών σε παγκόσμιους οργανισμούς όπως ο ΙΜΟ και προτάσσουν ιδεολογικές σκιαμαχίες, για να συγκαλύψουν την έλλειψη ουσιαστικού σύγχρονου, επιχειρηματικού, τεκμηριωμένου λόγου. Η χώρα θέλει νέα θεσμικά εργαλεία και τους κατάλληλους ανθρώπους που θα τα χρησιμοποιήσουν. Το σχετικό υπουργείο, με τη συγκεκριμένη υπηρεσιακή δομή, όχι απλώς ήταν ανεπαρκές και αναποτελεσματικό, αλλά και επικίνδυνο εργαλείο για το κράτος και την οικονομία.

Το πνεύμα του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του ναυτιλιακού Cluster στη χώρα μας υπάρχει.
Ποιο είναι σήμερα το καθήκον των δυνάμεων που επιθυμούν τον εκσυγχρονισμό της ναυτιλιακής πολιτικής της χώρας μας, για μια ισχυρή ναυτιλία και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που την υποστηρίζουν και συνυπάρχουν με αυτή; Μια καινούργια σύνθεση ανάμεσα στην ελεύθερη αγορά στη ναυτιλία, στους θεσμούς ρύθμισης για θέματα που αφορούν τη σχέση του τομέα με θέματα κοινωνικής συνοχής και η αξιοποίηση ερευνητικών και άλλων επιστημονικών θεσμών γνώσης για σχεδιασμό του παρόντος αλλά πολύ περισσότερο του μέλλοντος. Ελεύθερη αγορά με κανόνες λειτουργίας και υποστήριξης της δημιουργικής επιχειρηματικότητας, μακριά από τη λογική του μεγάλου που θα κατασπαράξει το μικρό ψάρι στον τομέα. Συμμετοχή και θεσμοί μ’ ένα ισχυρό Cluster από τους πολλούς γνώστες των σχετικών αγορών (επιχειρηματίες, επιστήμονες κ.ά.) που η χώρα μας διαθέτει, χωρίς αναχρονισμούς και συγκεντρωτική διαχείριση των πολιτικών αποφάσεων.


Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

H ΓΓΛΛΠ στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Τελικά, η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής μεταφέρεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αναδημοσιεύουμε αποσπάσματα από σχετικό άρθρο του tvxs.gr
" Στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε σήμερα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Γ. Παπανδρέου με το οποίο ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες 12 υπουργείων " ενώ παρακάτω αναφέρει: "Σύμφωνα πάντα με το σχέδιο Π.Δ., στο υπουργείο Οικονομίας μεταφέρονται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, που συγχωνεύεται με υπηρεσίες του τέως υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και η Διεύθυνση Ναυσιπλοΐας, ενώ στην εποπτεία του υπουργείου Οικονομικών ........."
Εφόσον ισχύουν τα αναγραφόμενα στο δημοσίευμα αλλά και σε άλλα παρόμοια δημοσιεύματα, πρόκειται για μία κίνηση η οποία διορθώνει την προηγούμενη λανθασμένη, από πλευράς αντικειμένου, απόφαση για ένταξη της ΓΓΛΛΠ στο ΠΡΟΠΟ. Ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο του ΠΔ γιατί από τη διατύπωση του δημοσιεύματος προκύπτουν ασάφειες (πχ θα υπάρχει θέση Γενικού Γραμματέα Λιμένων η οποία έχει ήδη προκηρυχθεί, η αναφορά στη Διεύθυνση Ναυσιπλοίας σε ποια ακριβώς Διεύθυνση αναφέρεται).
Είμαστε λοιπόν σε αναμονή
Α/τος

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Ανακοίνωση ΠΣΥΥΕΝ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας εύχεται στην κα Λούκα Κατσέλη με την ανάληψη των νέων καθηκόντων της ως Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καλή επιτυχία στο σημαντικό και δύσκολο έργο της.Στα πλαίσια της ανάληψης αυτής, ο Σύλλογός μας ζήτησε και συναντήθηκε με την κα Υπουργό στις 12.10.2009. Χαιρετίζουμε την άμεση ανταπόκρισή της στο αίτημά μας για συνάντηση, γεγονός που από μόνο του δείχνει διάθεση για πρόσφορη συνεργασία.Η Υπουργός, μας διαβεβαίωσε ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες, θα εκδοθεί νέο Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο θα παρέχονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις και διευκρινήσεις (αρμοδιότητες ΓΓΛΛΠ κ.α.), τόσο για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπαρχουσών Υπηρεσιών μας, όσο και για τη θέσπιση του πλαισίου ομαλής μετάβασης στη νέα δομή λειτουργίας του Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ποιότητα, οι γνώσεις, η εμπειρία και η εργατικότητά του Πολιτικού Προσωπικού θα είναι εγγυητές της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας για ένταξη του παραγωγικού – οικονομικού – πολιτικού τομέα της Ναυτιλίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ώστε αυτό να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης Ναυτιλίας.Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, αφ’ ενός για να ενημερώνουμε τα μέλη μας, αλλά κυρίως για να συνδράμουμε με προτάσεις και επισημάνσεις προς υποβοήθηση του έργου της νέας ηγεσίας, προς τη σωστή κατεύθυνση, γεγονός που άλλωστε ήδη μας έχει ζητηθεί.

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής: Το τέλος εποχής… και η αρχή μιας νέας

Από συνάδελφο λάβαμε κείμενο με τον παραπάνω τίτλο, το οποίο και δημοσιεύουμε:

Δύο Προεδρικά Διατάγματα, τα υπ’ αριθμ. 184 και 185 (ΦΕΚ Α 213), στις 7 Οκτωβρίου, έθεσαν τέλος στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου μεταφέρονται στα νεοσύστατα Υπουργεία «Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και «Προστασίας του Πολίτη». Μια θετική εξέλιξη, δεδομένου ότι ήταν απαραίτητο να διαχωριστεί το «οικονομικό-παραγωγικό» τμήμα του Υπουργείου από το υπόλοιπο, που αφορά στην ασφάλεια. Και βέβαια, το Λιμενικό Σώμα ήταν σκόπιμο -αν όχι αναγκαίο- να περιοριστεί σε αρμοδιότητες και καθήκοντα που πραγματικά ανταποκρίνονται στη φύση και στο λόγο ύπαρξής του. Ως εκ τούτου, ο διαχωρισμός συνιστά μια σημαντική προσπάθεια εξορθολογισμού του συστήματος, στη λογική μιας σύγχρονης διακυβέρνησης.
Ζήτημα εγείρεται, ωστόσο, σε σχέση με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του πρώην ΥΕΝΑΝΠ, η οποία μεταφέρεται, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 184, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Η απόφαση αυτή προκαλεί απορία. Και αυτό, διότι οι τρείς Διευθύνσεις της εν λόγω Γενικής Γραμματείας, «Λιμενικής Πολιτικής», «Λιμενικών Υποδομών» και «Οργάνωσης & Εκμετάλλευσης Λιμένων», όπως και η Πλοηγική Υπηρεσία, που υπάγεται σε αυτή, αφορούν σε «οικονομικές-παραγωγικές» δραστηριότητες και όχι σε θέματα αστυνομικής φύσης ή ασφάλειας. Ενδεικτικά, το έργο της Γραμματείας αφορά στο σχεδιασμό της λιμενικής ανάπτυξης, στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του λιμενικού συστήματος της χώρας, στην ενσωμάτωση των λιμένων στο εθνικό και τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, σε διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες, στην τιμολογιακή πολιτική για λιμενικές υπηρεσίες, στην ανάπτυξη, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και ανωδομών, στην οργάνωση και λειτουργία των λιμένων, σε παραχωρήσεις χρήσεων, στην πλοήγηση στους λιμένες. Από την άλλη πλευρά, ζητήματα ασφάλειας λιμένων περιφερειακά μόνο χειρίζεται η Γενική Γραμματεία, δεδομένου ότι αυτά εμπίπτουν, κατά βάση, στην αρμοδιότητα ξεχωριστής υπηρεσίας του πρώην ΥΕΝΑΝΠ (ΔΕΔΑΠΛΕ).
Αλλά και πέραν αυτών, η σημασία των λιμένων για τη συνοχή του εθνικού χώρου, την ανάπτυξη της ναυτιλίας, αλλά και γενικότερα της εθνικής οικονομίας, όπως και των κατά τόπους οικονομιών, επιτάσσει την οργάνωση της κυβερνητικής πολιτικής και της διακυβέρνησης για τους λιμένες κατά τρόπο, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση αυτή.
Είναι, συνεπώς, αυτονόητο, ότι σε μια λογική κατανομή των αρμοδιοτήτων, η Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής δεν μπορεί παρά να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του νέου Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας. Πως είναι, άλλωστε, δυνατό να διαχωρίσει κανείς σε πολιτικό-οργανωτικό επίπεδο την ανάπτυξη των λιμένων από την ανάπτυξη της ναυτιλίας;
Για όλους τους παραπάνω λόγους, κρίνεται επιβεβλημένο να μεταφερθεί η Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής ή οι αρμοδιότητες και το προσωπικό της στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Αν από την άλλη πλευρά, κρίνεται σκόπιμο, να αναβαθμισθούν τα ζητήματα ασφάλειας στους λιμένες, τότε ίσως θα πρέπει να δημιουργηθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μια νέα Γενική Γραμματεία, που θα είναι επιφορτισμένη με το σκοπό αυτό, κατάλληλα στελεχωμένη με προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.
Σε κάθε περίπτωση, η νέα οργανωτική δομή που θα στεγάσει τις αρμοδιότητες του πρώην ΥΕΝΑΝΠ θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνέχεια των θεμάτων, καθώς και τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των σχημάτων, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ομαλότητα της μετάβασης.

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΙΔΑΧ

30/09/2009

Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με την οποία μειώνεται ο αριθμός των συναδέλφων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που λαμβάνουν υπερωρίες καθώς και ο αριθμός των υπερωριών σε όσους λαμβάνουν, προστέθηκε ως ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ που συνθέτει την αρνητική στάση ή και την αδιαφορία του απέναντι στα προβλήματα των πολιτικών υπαλλήλων.
Συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού ο αριθμός των συναδέλφων που θα λάβουν υπερωρίες μειώθηκε σε 15, ενώ ο αριθμός των υπερωριών από όσους λαμβάνουν περιορίστηκε από τις 60 ώρες στις 30. Για να γίνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένοι, από τα 33 περίπου ευρώ τον μήνα που ελάμβαναν οι συνάδελφοι, το ποσό της αποζημίωσης τους μειώνεται σε κάτι λιγότερο από τα 16 ευρώ. Μία μείωση λοιπόν που γίνεται σε μια κατηγορία υπαλλήλων η οποία εξαιτίας της νομοθεσίας δεν έχει λάβει ποτέ αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης που να υπερβαίνει τα 33 ευρώ το μήνα.

Κατά συνέπεια τίθενται τα εξής ερωτήματα σε όσους πήραν αυτή την απόφαση:
α) Με ποια κριτήρια εξαιρούνται υπάλληλοι από την καταβολή των υπερωριών;
β) Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η μείωση των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης στους συναδέλφους που τελικά θα λάβουν υπερωρίες;

Τα παραπάνω ερωτήματα δύσκολα μπορούν να βρουν αυτονόητες απαντήσεις, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι το οικονομικό όφελος για το Υπουργείο είναι από ελάχιστο έως μηδαμινό, σε σύγκριση με τα κονδύλια που προορίζονται για άλλες δαπάνες, όπως πχ το εκλογικό επίδομα του ένστολου προσωπικού ή τα ποσά για την κάλυψη των υπερωριών των συμβούλων.

Ο Υπουργός επέλεξε ως τελευταία πράξη του στο ΥΕΝ μία ακόμη αντιυπαλληλική απόφαση κλείνοντας έτσι την θητεία του για την οποία οι πολιτικοί υπάλληλοι έχουν σημειώσει μόνο αρνητικές ενέργειες όπως:
· Το «κλείδωμα» του προσωπικού στα γραφεία του προκειμένου κάποιοι να κάνουν σχέδια «επί χάρτου» ή
· Την απόφαση του για τον διαχωρισμό του προσωπικού σε προνομιούχους και μη ακόμη και στο θέμα του parking.

Βέβαια για θέματα όπως το εκλογικό επίδομα το οποίο στη λογική μίας σχεδόν ρατσιστικής αντίληψης δεν δίνεται στους πολιτικούς υπαλλήλους, ο Υπουργός «ενημερώνεται» από τον περασμένο Μάιο προκειμένου να καταθέσει σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Εμείς έχουμε να επισημάνουμε στον κ. Υπουργό ότι οι πολιτικοί υπάλληλοι έχουν και κρίση και μνήμη ώστε να αξιολογήσουν την παρουσία του και μέρες που είναι θα πράξουν το σωστό.
Κίνηση για τα Δικαιώματα των Πολιτικών Υπαλλήλων του ΥΕΝΑΝΠ

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Ανακοίνωση του ΠΣΥΥΕΝ για το επίδομα των 176€

Πειραιάς, 15 / 9 / 2009

Ο Σύλλογος θα ήθελε να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα της δικαστικής μας διεκδίκησης του επιδόματος των 176 €.Οι περισσότεροι ήδη γνωρίζετε, ότι το επίδομα αυτό διεκδικείται από όλες τις κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και μετά από δικαστικές υποθέσεις ετών, υπάρχουν πλέον δεδικασμένες θετικές αποφάσεις, αλλά κυρίως γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ υπέρ της καταβολής του επιδόματος σε όλες τις κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.Παρ’ όλο που το θέμα θα μπορούσε να επιλυθεί με νομοθετική ρύθμιση, σε εφαρμογή των πιο πάνω αποφάσεων – γνωμοδοτήσεων, ώστε το επίδομα να καταβληθεί σε όλους τους δικαιούχους δημοσίους υπαλλήλους, αυτό δεν έγινε, εξωθώντας τους να στραφούν σε ατομικές – ομαδικές αγωγές για να δικαιωθούν, εξαντλώντας μάλιστα και όλα τα ένδικα μέσα.Σε συνέχεια των παραπάνω, οι συνάδελφοί μας στο ΝΑΤ, μετά από πρωτόδικη θετική απόφαση του δικαστηρίου και ύστερα από απόφαση του ΔΣ του ΝΑΤ – η οποία στηρίχθηκε στην πρωτόδικη απόφαση – και σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, έλαβαν μέρος των αναδρομικών του επιδόματος αυτού.Σε ότι αφορά στις αγωγές των υπαλλήλων του ΥΕΝ, αυτές έχουν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Πειραιά (Δεκ. 2006) και αναμένουμε να οριστεί δικάσιμος ημερομηνία. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι οι ρυθμοί με τους οποίους τα δικαστήρια λειτουργούν είναι αργοί, τόσο λόγω του υπερβολικά μεγάλου αριθμού υποθέσεων που εκδικάζονται, αλλά και του τρόπου αντιμετώπισης υποθέσεων σαν την δική μας, σύμφωνα με τον οποίο, οι ομαδικές αγωγές οικονομικών αιτημάτων υπαλλήλων του δημοσίου, εκδικάζονται αργότερα από ατομικές, ή Νομικών Προσώπων.Αυτή η εξέλιξη, μαζί με όλες τις θετικές αποφάσεις παρόμοιων διεκδικήσεων άλλων κατηγοριών υπαλλήλων, αλλά και με τις γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ, είναι θετική και βοηθά στην εξέλιξη και της δικής μας υπόθεσης. Είναι θετικό βήμα γιατί σε μια ομάδα υπαλλήλων, οι οποίοι εργάζονται σε ΝΠΔΔ που εποπτεύεται από το ΥΕΝΑΝΠ, δηλ. πρόκειται ουσιαστικά για συναδέλφους μας, αποφασίστηκε να δοθεί το εν λόγω επίδομα, δημιουργώντας απαίτηση από μέρους μας, λόγω άνισης μεταχείρισης μεταξύ υπαλλήλων.Έτσι λοιπόν, και σε συνεννόηση με τον δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπόθεσή μας, αλλά και του ΝΑΤ, την Παρασκευή 11/9/2009, ο Σύλλογός μας κατέθεσε στο Πρωτοδικείο αιτήσεις προτίμησης, δηλαδή επίσπευσης της ημερομηνίας εκδίκασης. Ζητήσαμε και ακρόαση από τον Προϊστάμενο Δικαστών, στον οποίο αναπτύξαμε το δίκαιο αίτημά μας για επίσπευση, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους συναδέλφους μας στο ΝΑΤ. Στο τέλος της συζήτησης λάβαμε την διαβεβαίωση ότι θα δει θετικά το αίτημά μας ορίζοντας ημερομηνία μέσα στον Ιανουάριο του 2010.Θα είμαστε σε συνεχή ενημέρωση ώστε όταν θα οριστεί η ημερομηνία να σας ενημερώσουμε. Θα είμαστε όμως και σε εγρήγορση ώστε να ζητήσουμε την βοήθεια και την συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, οι οποίοι με τις κατάλληλες εισηγήσεις τους θα συντελέσουν στην καταβολή του επιδόματος, χωρίς να εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα, από πλευράς ΥΕΝΑΝΠ, ώστε να λάβουμε και εμείς το επίδομα μόνο με πρωτόδικη απόφαση.

Ζητούν και πάλι την ίδρυση υπουργείου Αιγαίου

Λάβαμε από συνάδελφο ανάρτηση του mediashipping.gr η οποία αφορά σε ανακοίνωση του συλλόγου Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την οποία δημοσιεύουμε:

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με επιστολή τους προς τα πολιτικά κόμματα ζητούν την επανίδρυση του υπουργείου Αιγαίου. Αναλυτικά η επιστολή: Δυο χρόνια μετά τη συγχώνευση του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με το ΥΕΝ κρίνουμε κατάλληλο τον χρόνο για να εκφράσουμε τις θέσεις μας σχετικά με τα προβλήματα των νησιών και τον ρόλο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και ΝΠ, καλώντας ταυτόχρονα όλους τους παραλήπτες να τοποθετηθούν στα παρακάτω ζητήματα. 'Oπως όλοι γνωρίζουν, και οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου γνωρίζουν ακόμα καλύτερα, οι πολιτικές διακηρύξεις για την ανάπτυξη εκ μέρους του ελληνικού κράτους μιας ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής παρέμειναν ως επί το πλείστον τα τελευταία χρόνια στο επίπεδο των διακηρύξεων.
Ως εργαζόμενοι στο πρώην Υπουργείο και νυν Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που αναλαμβάνονται με σκοπό όχι μόνο την ανακούφιση, αλλά και τη μακρόπνοη αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιωτών είναι και ποσοτικά και ποιοτικά ανεπαρκείς.
Η κατάσταση αυτή δε επιδεινώθηκε –όπως είχαμε προειδοποιήσει- μετά την υποβάθμιση της Υπηρεσίας μας σε Γενική Γραμματεία και την ένταξή της στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, με το οποίο το αντικείμενο της Νησιωτικής Πολιτικής δεν μπορεί να έχει καμιά απολύτως σχέση και συνάφεια. Το ΥΕΝ, λόγω της «στρατιωτικού τύπου» δομής και παράδοσής του, δεν μπορεί να έχει σχέση με ολοκληρωμένες πολιτικές για τα νησιά. Αλλά ακόμη κι εκεί που υποτίθεται ότι υπήρχε μια αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων (στις ακτοπλοϊκές γραμμές) η λογική του ΥΕΝ όσον αφορά τη διαχείριση της ακτοπλοΐας απέχει πολύ από το είδος της παρέμβασης που απαιτείται για την ενίσχυση των άγονων γραμμών προς όφελος των κατοίκων και της ανάπτυξης των νησιών (φτηνά εισιτήρια, γρήγορα και ασφαλή πλοία κτλ.). Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τη συγχώνευση των δύο Υπουργείων την απαιτούσαν δημοσίως οι εφοπλιστές που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα και ειδικά στις επιδοτούμενες άγονες γραμμές.Τα δύο προηγούμενα χρόνια, παρά τις επιμέρους παρεμβάσεις στις οποίες συμμετείχε η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και ΝΠ, εμφανίστηκαν δυσλειτουργίες οι οποίες επιδείνωσαν τα μεγάλα κενά που ήδη εμφάνιζε η νησιωτική πολιτική, και τα οποία ο Σύλλογός μας επεσήμαινε πάντοτε ανεξαρτήτως πολιτικών ηγεσιών. Αποδείχτηκε δε ότι η απουσία ενός αρμόδιου υπουργού για θέματα νησιωτικής πολιτικής, είχε σαν φυσικό αποτέλεσμα την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού των δράσεων, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι η παρουσία υπουργού Αιγαίου αποτελεί πανάκεια, εφόσον τα πάντα είναι σε τελική ανάλυση θέμα πολιτικής βούλησης.Εκφράζουμε την ανησυχία ότι η συνεχής υποβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και ΝΠ μπορεί να αποτελεί το προανάκρουσμα μιας ουσιαστικής εγκατάλειψης του αντικειμένου της νησιωτικής πολιτικής. Εμείς επισημαίνουμε ότι το έργο που επιτελεί η υπηρεσία στην οποία εργαζόμαστε (και ακόμη περισσότερο το έργο που θα μπορούσε να επιτελέσει) είναι κρίσιμο και ουσιαστικό για όλες τις πλευρές της ζωής στα νησιά μας (μεταφορές, ανάπτυξη, χωροταξικός σχεδιασμός, πολιτισμός, πολιτική προστασία), και ότι κάθε αποδυνάμωσή της σημαίνει ότι η Πολιτεία ουσιαστικά παραιτείται από την αναγκαιότητα να παρεμβαίνει ειδικά σε αυτούς τους τομείς έτσι ώστε να τονώνει την νησιωτική κοινωνία.Στην παρούσα φάση λοιπόν, εν όψει των εκλογών και των πολιτικών αποφάσεων και διεργασιών που αυτές συνεπάγονται, καλούμε αφενός τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν πάνω στα επείγοντα ζητήματα της Νησιωτικής Πολιτικής, αφετέρου τους ΟΤΑ και τους μαζικούς φορείς των νησιών μας να πιέσουν ώστε το ζήτημα της νησιωτικότητας να βρει τη θέση του στον δημόσιο διάλογο, και να απαιτήσουν η νέα πολιτική ηγεσία να αναλάβει την ευθύνη της απέναντι στους κατοίκους των νησιών σχεδιάζοντας τις μακρόπνοες και εξειδικευμένες πολιτικές που έχουν ανάγκη.Από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι τόσο το σημερινό, όσο και τα όποια άλλα πειράματα υπαγωγής της Γ.Γ. Αιγαίου και ΝΠ σε άλλο Υπουργείο προταθούν, αποτελούν και θα αποτελούν κατ’ ουσίαν προσπάθεια της Πολιτείας να αποποιηθεί τις ευθύνες της για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νησιωτικών πολιτικών. Θεωρούμε ότι μόνο με την επανίδρυση του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (με αναβαθμισμένο ρόλο και αυξημένους πόρους) μπορεί η νησιωτική πολιτική να πάψει να είναι μια ωραία λέξη και να αποκτήσει σάρκα και οστά για τους νησιώτες. Επειδή δε συχνά προβάλλεται ο στόχος των «μικρών υπουργικών σχημάτων» ως επιχείρημα εναντίον της ύπαρξης του Υπουργείου Αιγαίου, επισημαίνουμε ότι η ύπαρξη και δράση αυτή μπορεί πράγματι να αποτελεί είναι μια ιδιαιτερότητα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, είναι όμως μια «αναγκαία ιδιαιτερότητα» που επιβάλλεται ακριβώς από την ιδιαιτερότητα του μεγάλου αριθμού νησιών, από τον γεωγραφικά ασυνεχή χώρο του Αιγαίου και από τις επείγουσες αναπτυξιακές ανάγκες των νησιών μας. Για όλους αυτούς τους λόγους ανάγκη και απαίτηση των νησιωτών ήταν και θα είναι να υπάρχει και να λειτουργεί ένα δραστήριο Υπουργείο Αιγαίου με πραγματική Νησιωτική Πολιτική.

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Αιμοδοσία ΠΟΥΕΝ. Πέμπτη 10/09/2009

Ανακοίνωση ΠΟΥΕΝ

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Η τράπεζα αίματος της ΠΟΥΕΝ είναι ένας επιτυχημένος θεσμός που έχει βοηθήσει ουσιαστικά δεκάδες συναδέλφους που είχαν ανάγκη αίματος αλλά και συγγενείς συναδέλφων.
Για να είναι σε θέση όμως να συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της απαιτείται η σε τακτά χρονικά διαστήματα συμπλήρωση του αποθέματος της. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί αιμοληψία την 10/09/09 από 9.00 πμ μέχρι 13.00 μμ.
Η αιμοληψία θα γίνει στον ημιώροφο του κτιρίου του Οίκου Ναύτου Κ. Παλαιολόγου 15 στον Πειραιά, από ειδικευμένο προσωπικό του ΤΖΑΝΕΙΟΥ.
Οι αιμοδότες δικαιούνται τρεις ημέρες άδεια συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας αιμοδοσίας.
Το θέμα αφορά όλους τους υπαλλήλους ΥΕΝ-ΝΑΤ-ΟΝ-ΓΕΝΕ-ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και θα πρέπει να στηριχθεί από όλους.

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2009

Νέο σύστημα αξιολόγησης για το Δημόσιο

Αναδημοσιεύουμε από το tvxs.gr

Νέο σύστημα αξιολόγησης όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου έχει εκπονήσει η κυβέρνηση. Το νέο σύστημα, που θα τεθεί σε ισχύ από 01/01/2010 επαναφέρει στο προσκήνιο την «προσωπική συνέντευξη» που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατά το παρελθόν. Αυτή τη φορά, όμως, η προσωπική συνέντευξη δεν θα προσλαμβάνει ουσιαστική βαρύτητα στη διαμόρφωση γνώμης για την επαγγελματική επάρκεια ή μη των υπαλλήλων. Θεσπίζονται, αντιθέτως, συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία βαθμολογούνται οι υπάλληλοι και η επίτευξη των οποίων αποτελεί το διαβατήριο για την τοποθέτησή τους στις θέσεις ευθύνης των δημοσίων φορέων. Το νέο σύστημα αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, «αποβλέπει στην εκτίμηση των ικανοτήτων και της απόδοσης των υπαλλήλων, σε συνάρτηση με το αντικείμενο της εργασίας τους, τα καθήκοντα που ασκούν και τον βαθμό επίτευξης των στόχων που τους ανατίθενται». Για πρώτη φορά θα καθιερωθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης της ετήσιας απόδοσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με το οποίο θα αξιολογούνται σε τρεις ενότητες:
α) Την αποτελεσματική υλοποίηση των ετήσιων προκαθορισμένων στόχων κάθε υπηρεσιακής μονάδας.
β) Την επιτυχή εκτέλεση του έργου τους (ποιότητα παραγόμενου έργου, χρόνος εκτέλεσης αυτού, καθώς και ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων).
γ) Τις ικανότητες και δεξιότητες που επέδειξαν κατά την εκτέλεση του έργου τους. Για τις θέσεις προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης η αξιολόγηση γίνεται 80% βάσει της επίτευξης των στόχων και 20% βάσει των ικανοτήτων-δεξιοτήτων τους.
Για τις θέσεις προϊσταμένων διεύθυνσης, τμήματος και αυτοτελούς γραφείου, η αξιολόγηση γίνεται 60% βάσει της επίτευξης των στόχων και 40% βάσει της εκτέλεσης του έργου και των ικανοτήτων-δεξιοτήτων τους. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), η αξιολόγηση γίνεται 20% βάσει της επίτευξης των στόχων και 80% βάσει της εκτέλεσης του έργου και των ικανοτήτων-δεξιοτήτων τους. Το Προεδρικό Διάταγμα ορίζει ότι για κάθε στέλεχος του Δημοσίου συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης.

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΔΥ - Η συγκυρία και τα προβλήματα των εργαζομένων

18/08/2009
Στη σημερινή της συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αφού εκτίμησε ότι:
Η Κυβέρνηση με άλλοθι την αναμενόμενη και προαναγγελθείσα ύφεση, που εδώ και πάνω από ένα χρόνο την αντιμετωπίζει μοιρολατρικά στη βάση της διεθνούς κρίσης, συνεχίζει με νέες ταχύτητες την αύξηση των ανισοτήτων, την υποβάθμιση του εργασιακού, κοινωνικού, φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της διαβίωσης των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ανέργων.
Στα πλαίσια αυτά :
§ Επιχειρείται με ένταση η διαμόρφωση ενός πολιτικού περιβάλλοντος «νομιμοποίησης» μιας βαθειάς και πρωτόγνωρης σε σκληρότητα «εισοδηματικής ή μισθολογικής πολιτικής». Από το πάγωμα, τη λιτότητα και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, με ωμό και απροκάλυπτο τρόπο η πολιτική αυτή μετεξελίσσεται με σενάρια ακόμη και σε ονομαστική περικοπή των μισθών, των δώρων κλπ.
§ Συνεχίζεται η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της εμπορευματοποίησης βασικών δημόσιων αγαθών όπως της παιδείας, της υγείας, της ασφάλισης του νερού κλπ.
§ Συνεχίζεται η πολιτική της υποβάθμισης των βασικών ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
§ Συνεχίζεται η πολιτική των ελαστικών εργασιακών σχέσεων των νέων μορφών ελαστικής και άτυπης εργασίας (έκτακτοι, ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, stage κλπ).
Με τις πολιτικές αυτές μεταβιβάζεται με φανερό και υπόγειο τρόπο όλο το κόστος των αδιέξοδων πολιτικών και της κρίσης στα λαϊκά και μεσαία κοινωνικά στρώματα.
Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι στο αγωνιστικό συλλαλητήριο της Δ.Ε.Θ. (Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη) με δυναμικό τρόπο ανοίγουν μια νέα περίοδο και κλίμακα αγώνων με πυκνότητα μορφών δράσης για την απόκρουση πολιτικών ανατροπής δικαιωμάτων ζωής, για τη διεκδίκηση μιας αναδιανεμητικής πολιτικής για το εισόδημα, τις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, την εργασία, τη ζωή.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την πολιτικοσυνδικαλιστική, οργανωτική και αγωνιστική προετοιμασία μπροστά στη ΔΕΘ, προχωρά σε συσκέψεις Ομοσπονδιών κατά τομέα και ενότητα πολιτικής:
1. ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ομοσπονδίες Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας.
2. ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ομοσπονδίες Παιδείας, Οικονομικών.
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ομοσπονδίες Αυτοδιοίκησης, Δημόσιας Διοίκησης.
Αμέσως μετά: οριστικοποιεί το υπόμνημά της προς την Πρωθυπουργό και τους Πολιτικούς Αρχηγούς, συγκαλεί το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Παρασκευή 28 Αυγούστου) για τη διαμόρφωση εξειδικευμένου προγράμματος δράσης για το χρονικό διάστημα μετά της 5/9/2009.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2009

ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ….ή ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΕΛΑΣ (…και πάλι για το parking στο ΥΕΝΑΝΠ)

Δημοσιεύεται επιστολή συναδέλφου:


Μετά από αναδίπλωση μερικών εβδομάδων και στην τούρλα του καλοκαιριού, τέθηκε τελικά σε ισχύ το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης στον περιφραγμένο χώρο στάθμευσης του Υπουργείου.


Ελεγχόμενη, για να διαχωριστούν εκείνοι που κατέχουν «θέσεις ευθύνης», το στρατιωτικό προσωπικό πάνω από το βαθμό του Υποπλοιάρχου και ορισμένοι πολιτικοί υπάλληλοι, από την απλή πλέμπα των υπολοίπων υπαλλήλων, στρατιωτικών η πολιτικών.


Πέρα για πέρα αυθαίρετο και καταχρηστικό, χωρίς κανένα νομικό ή λογικό (σε σχέση με τη λειτουργία του Υπουργείου) έρεισμα, το μέτρο συνιστά διάκριση, που δείχνει καταρχήν την ταξική αντίληψη των ιθυνόντων του Υπουργείου, αλλά και τη συντεχνιακή αντίληψη εκείνων που μηχανεύονται τέτοιες προτάσεις.


Ακόμη δε χειρότερα, η έναρξη ισχύος του μέτρου εν μέσω των θερινών διακοπών, δείχνει, κατά μια «καλή και δοκιμασμένη» πρακτική, την πρόθεση να περάσει το θέμα στη ζούλα και χωρίς πολλές αντιδράσεις.


Όποιος γνωρίζει καλά τα του Υπουργείου, δεν θα έπρεπε να εκπλήσσεται. Η πολιτική ηγεσία ωστόσο, θα έπρεπε να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις συνέπειες τέτοιων μέτρων και να διαθέτει τα πολιτικά αντανακλαστικά να αντιδρά σε απαράδεκτες μεθοδεύσεις και προτάσεις.


Εφόσον πάντως υπάρχει η βούληση, το μέτρο είναι δυνατό να διορθωθεί: Θα ήταν εύλογο να κρατηθούν 2 σειρές θέσεων στάθμευσης για τους διευθυντές και υψηλόβαθμους του Υπουργείου και οι υπόλοιπες θέσεις να τεθούν σε ελεύθερη διάθεση προς όλους τους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης, στη βάση της αρχής «όποιος φθάνει πρώτος, παρκάρει πρώτος».


Αυτό θα ήταν μάλλον μια δίκαιη και ρεαλιστική λύση!

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

Ταμείο Πρόνοιας: Πιο βαθειά στην κρίση με το δάνειο των 200 εκατ. ευρώ

Αναδημοσιεύουμε από την Αυγή:

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/07/2009

Σε υποθήκευση της περιουσίας του, αλλά και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων χιλιάδων εργαζομένων στο δημόσιο, υποχρεώνεται το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, μετά τη χθεσινή απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας της διοίκησης να προσφύγει σε δανεισμό, προκειμένου να ανταπεξέλθει προσωρινά στις υπέρογκες υποχρεώσεις του. Η απόφαση της διοίκησης του ταμείου αφορά τη σύναψη δανείου ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ με εγγύηση του Δημοσίου, αν και τις προηγούμενες ημέρες η διοίκηση εκτιμούσε ότι για την κάλυψη των αιτήσεων χορήγησης εφάπαξ για τους υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται, η οικονομική ενίσχυση θα έπρεπε να είναι της τάξης των 600 εκατ. ευρώ. Με την απόφαση είναι αντίθετη η ΑΔΕΔΥ που έχει ζητήσει την έκακτη οικονομική ενίσχυση του ταμείου από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι από τη χθεσινή συνεδρίαση αποχώρησε ο εκπρόσωπός της. Κοινή πεποίθηση είναι ότι με την χθεσινή απόφαση ο χρόνος αναμονής για την χορήγηση του εφάπαξ θα μειωθεί κατά το ήμισυ και αυτό προσωρινά, ενώ όπως εκτιμούν οι συνδικαλιστές με τη χθεσινή απόφαση το ταμείο "μπαίνει ακόμα πιο βαθιά στο τούνελ των ελλειμμάτων", καθώς εκτός από τις άμεσες ανάγκες θα έχει τώρα να αποπληρώσει και τις δανειακές υποχρεώσεις του. Όπως είναι γνωστό, στο Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) ήδη εκκρεμούν 15.300 αιτήσεις για το εφάπαξ -το οποίο δεν αποδίδεται- πάνω από 13 μήνες μετά τη συνταξιοδότηση των συγκεκριμένων υπαλλήλων. Βασική αιτία, το κύμα πρόωρης φυγής από το δημόσιο αλλά και οι νέες σχέσεις εργασίας που επιβλήθηκαν (stage, συμβασιούχοι χρόνου και έργου κ.λπ.) που στερούν από το Ταμείο πολύτιμους πόρους.
Ηλ. Βρεττάκος: Διάλυση...
"Είναι προκλητικό το ταμέιο να οδηγείται σε δανεισμό και το κράτος με βάση τα επίσημα στοιχεία να οφείλει στο ταμείο πάνω από 1.350 δισ. ευρώ", τόνισε σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Ηλ. Βρεττάκος, ενώ σχολιάζοντας την απόφαση τόνισε: "Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας του Ταμείου για προσφυγή σε δάνειο υλοποιεί σχετικές κυβερνητικές επιλογές και έχει στόχο τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης στο δημόσιο και ιδιαίτερα του Ταμείου Πρόνοιας. Το Ταμείο Πρόνοιας που στις σημερινές συνθήκες αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στους ασφαλισμένος, με το δανεισμό οδηγείται σε οικονομικό αδιέξοδο και μελλοντικά, αναπόφευκτα στη διάλυση. Για τη σημερινή κατάσταση ακέραιες ευθύνες φέρουν όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις που συνέχισαν την καταλήστευση των αποθεματικών του και πριμοδότησαν την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων.

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου στο Δημόσιο

Αναδημοσιεύουμε από το in.gr

Εν μέσω αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα συνδικάτα του δημοσίου τομέα, κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη στη διοικητική ιεραρχία των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Στη δημόσια διοίκηση, πέρα από τους δημοσίους υπαλλήλους υπό την στενή του όρου έννοια, υπηρετεί και μεγάλος αριθμός υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σημαντικά όταν, με το ΠΔ 164/2004, οι συμβάσεις πάνω από 35.000 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου ή έργου μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου.
Το σχέδιο νόμου κινείται ιδίως προς τις εξής κατευθύνσεις:
- Παρέχεται η δυνατότητα βαθμολογικής εξέλιξης αντίστοιχης με αυτή που προβλέπεται στον Υπαλληλικό Κώδικα για τους μονίμους υπαλλήλους. Δηλαδή και στην περίπτωση του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) προβλέπεται βαθμολογική κλίμακα πέντε (5) βαθμών (Ε, Δ, Γ, Β, Α). Η εξέλιξη στους βαθμούς αυτούς γίνεται με βάση τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας.
- Οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄αποκτούν δικαίωμα για την επιλογή τους σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γραφείου, Τμήματος ή Διεύθυνσης. Τα κριτήρια για την επιλογή προϊσταμένων ορίζονται, κατ' ανάλογη εφαρμογή, τα προβλεπόμενα για τους μόνιμους υπαλλήλους.
- Προβλέπεται η ανάλογη εφαρμογή σειράς διατάξεων του Υ.Κ. αναφορικά με τα κρισιμότερα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης αλλά και όπως επιτάσσουν οι ανάγκες της διοίκησης.
- Με τις μεταβατικές διατάξεις ρυθμίζεται το θέμα της κατάταξης του υπηρετούντος, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, προσωπικού στους βαθμούς με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας, στον οποίο συνυπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις.

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

Ιεραρχική εξέλιξη δεν σημαίνει μονιμοποίηση

Ιεραρχική εξέλιξη δεν σημαίνει μονιμοποίηση. Αυτό υποστηρίζεται στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ που ακολουθεί. Η εκδοχή του Υπουργείου Εσωτερικών ότι επίκειται μονιμοποίηση των υπαλλήλων ΙΔΑΧ την οποία αναπαρήγαγε το άρθρο της Ελευθεροτυπίας το οποίο και δημοσιεύσαμε δεν ισχύει σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ.

21/07/2009

Θέσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για το Νομοσχέδιο Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με αφορμή τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», αποφάσισε τα εξής:

«ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΝΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Κυβέρνηση παρά την αντίθεση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προωθεί για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και από συμβασιούχους αορίστου χρόνου, κλιμακώνοντας με τον τρόπο αυτό την επίθεσή της σε βάρος της μονιμότητας, των εργασιακών σχέσεων, των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας.
Οι παραπάνω διατάξεις προωθούνται στο όνομα της αξιοποίησης των εκτάκτων αορίστου χρόνου, αλλά ο πραγματικός τους στόχος είναι ο περιορισμός της μονιμότητας, όπως εξάλλου ανακοινώθηκε κατά την επιχειρούμενη από την Κυβέρνηση τροποποίηση της σχετικής διάταξης του συντάγματος.
Σήμερα, αφού απέτυχε να τροποποιήσει το σύνταγμα και να περιορίσει το θεσμό της μονιμότητας, προσπαθεί με Νόμο να καταργήσει τις διατάξεις του συντάγματος.
Η Κυβέρνηση, αντί να μονιμοποιήσει τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, ώστε να αξιοποιηθεί η παραπάνω κατηγορία υπαλλήλων για τη στελέχωση των Υπηρεσιών και να διασφαλιστούν με τον τρόπο αυτό τα δικαιώματά τους, διατηρεί, διαιωνίζει και παγιώνει το θεσμό των εκτάκτων ακόμη και για τη στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών καταφέρνοντας νέο πλήγμα στη μονιμότητα και την ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας στο Δημόσιο.
Οι παραπάνω επιλογές της Κυβέρνησης πέρα από τους κινδύνους, που ελλοχεύουν σε βάρος των Δημοσίων Υπηρεσιών και της διαπλοκής με ιδιωτικά συμφέροντα, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα εργασιακά, ασφαλιστικά και συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων.
Ταυτόχρονα οι επιλογές αυτές στοχεύουν στη δημιουργία αντιθέσεων μεταξύ μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων αντιθέσεις που η κυβέρνηση πρόκειται να καλλιεργήσει, αφού είναι σίγουρο ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου θα ακυρωθούν από τα δικαστήρια ως αντισυνταγματικές.
Για όλους τους παραπάνω λόγους η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητά να μην ψηφιστεί το παραπάνω νομοσχέδιο και να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου.»


Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

Μονιμοποίηση υπαλλήλων ΙΔΑΧ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας του Σαββάτου 18/07 το οποίο αναφέρεται σε επικείμενη μονιμοποίηση υπαλλήλων ΙΔΑΧ. Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί επακριβώς σε ποιες κατηγορίες υπαλλήλων αναφέρεται. Το πλήρες άρθρο έχει ως εξής:

Μονιμοποιούνται 80.000 δημόσιοι

Αρωμα εκλογών αναδίδει ειδική ρύθμιση που κατατέθηκε χθες στο παρά πέντε στη Βουλή και αφορά περίπου 80.000 δημόσιους υπαλλήλους, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, κυρίως όμως στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Με τη ρύθμιση αυτή, που περιέχεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, δίδεται η δυνατότητα σε χιλιάδες υπαλλήλους που υπηρετούν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμους και Κοινότητες) αλλά και σε ανεξάρτητες Αρχές να καταλάβουν θέσεις μονίμων, αρκεί να κατέχουν μέχρι σήμερα οργανική ή προσωποπαγή θέση στο Δημόσιο και να έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με τη μονιμοποίησή τους οι υπάλληλοι αυτοί εξισώνονται πλήρως με τους μόνιμους ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.
Σημαντικότερο πλεονέκτημα για τους υπαλλήλους στη νέα ρύθμιση είναι η δυνατότητα που τους δίδεται να εξελιχθούν ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και τα προσόντα τους στη διοικητική ιεραρχία. Ετσι προβλέπεται και γι' αυτούς βαθμολογική κλίμακα με πέντε επίπεδα (Ε, Δ, Γ, Β, Α) σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Οι υπάλληλοι με βαθμό Α αποκτούν δικαίωμα για την επιλογή τους σε θέση διευθυντή, προϊσταμένου ή γενικότερα θέσεις ευθύνης σε επίπεδο τμήματος, γραφείου και αυτοτελούς τμήματος ή γραφείου.
Επίσης, θα έχουν δικαίωμα μετάταξης ή μετακίνησης σε άλλες υπηρεσίες οι υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, με στόχο και την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση, αλλά και την πληρέστερη αξιοποίηση του προσωπικού.
Ρυθμίζεται ακόμα το σύστημα προαγωγών από βαθμό σε βαθμό αυτών των υπαλλήλων όπως ακριβώς συμβαίνει και στην κατάταξη των μονίμων.
Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι εντάσσονται στις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου που προβλέπεται για το μόνιμο προσωπικό και τους δίδεται το δικαίωμα της ένστασης ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού, δυνατότητα που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν.
Τέλος, οι υπάλληλοι που είχαν σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και δεν κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση (ιδιαίτερα έπειτα από συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου) θα καταταγούν στη βαθμολογική κλίμακα με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Στη συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσονται οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών που υπηρετούν με πλήρη απασχόληση και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις. Δεν θα ενταχθεί στη ρύθμιση το προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιο με το καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2009

Δημοσίευμα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ σχετικά με την συνέντευξη τύπου της ΠΟΥΕΝ

Βουλιάζει το ΝΑΤ, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Yπό κατάρρευση βρίσκεται το ΝΑΤ, όπως κατήγγειλε χθες ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ταμείο, Γ. Δαούσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου των πολιτικών υπαλλήλων του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
"Η" 1/7Yπό κατάρρευση βρίσκεται το ΝΑΤ, όπως κατήγγειλε χθες ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ταμείο, Γ. Δαούσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου των πολιτικών υπαλλήλων του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Από το 2005 το ΝΑΤ έχει κλείσει μόνο έναν ισολογισμό παρά το γεγονός ότι εκείνη τη χρονιά προσλήφθηκε ιδιωτική εταιρεία προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τακτοποίησης των οικονομικών καταστάσεων του ταμείου.
Παράλληλα αυξάνει ο χρόνος έκδοσης των συντάξεων, αφαιρούνται συνεχώς πόροι από το ΚΑΕΟ (Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων) προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες του ταμείου όπως η καταβολή επικουρικών συντάξεων ή του εφάπαξ των ναυτικών και διογκώνεται η εισφοροδιαφυγή.
Ειδικώς όσον αφορά το ΚΑΕΟ μόνο τρεις ακτοπλοϊκές εταιρείες οφείλουν 15 εκατ. ευρώ ενώ το ΝΑΤ δεν διαθέτει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς προκειμένου να διασταυρώνει την ακρίβεια των δηλώσεων εκ μέρους των πλοιοκτητών.
Μέσα στην πενταετία, όπως επισήμανε ο κ Δαούσης, έχουν γίνει αλλεπάλληλες αλλαγές προέδρων στο ΝΑΤ ενώ παραμένουν κενές περί τις 160 οργανικές θέσεις.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

Δημοσιεύματα από τη χθεσινή συνέντευξη Tύπου της ΠΟΥΕΝ

Δημοσιεύουμε ορισμένα άρθρα σχετικά με τη χθεσινή συνέντευξη τύπου της ΠΟΥΕΝ. Επειδή δεν έχουμε πρόσβαση στο σύνολο του Τύπου είναι φυσικό να μην αναδημοσιεύουμε το σύνολο των άρθρων. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι παραβρέθησαν στη συνέντευξη και εκπρόσωποι ηλεκτρονικών μέσων. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το ενδιαφέρον που έδειξαν για επιμέρους ζητήματα οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στη συνάντηση καθώς και η διάθεση τους (ασφαλώς και η δική μας) για την ύπαρξη συστηματικής επαφής το επόμενο διάστημα. Τέλος, το blog και η Κίνηση θέλει να ευχαριστήσει τους δημοσιογράφους που κάλυψαν τη συνέντευξη τύπου της ΠΟΥΕΝ.

Εφημερίδα ΈΘΝΟΣ

"Παγωμένη» τρία χρόνια η μετεγκατάσταση του ΝΑΤ"

Τρία χρόνια περιμένουν καινούργιοι χώροι τις υπηρεσίες του ΝΑΤ, αλλά η μετεγκατάσταση έχει «παγώσει» και τα έξοδα «τρέχουν» για το Ταμείο...
«Το Ταμείο είχε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Ακτή Μιαούλη, το έδωσε αντιπαροχή και πήρε 3 ορόφους σε δεκατετραώροφο κτίριο που κατασκευάστηκε. Εδώ και 3 χρόνια όλα είναι έτοιμα για τη μετεγκατάσταση και τελικά οι υπηρεσίες συνεχίζουν να παραμένουν στο παλιό κτίριο, στο οποίο δεν γίνεται καμία συντήρηση», κατήγγειλε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του συλλόγου υπαλλήλων ΝΑΤ, Γιώργος Δαούσης, για να προσθέσει:
«Ομως, αυτά τα χρόνια καταβάλλονται 140.000 ευρώ ετησίως για κοινόχρηστα στο καινούργιο κτίριο και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δαπάνες για τον εξοπλισμό του». Οσο για την αιτία του προβλήματος;
«Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας, κ. Τζωάννος, έχει την άποψη ότι ο χώρος πρέπει να νοικιαστεί, ενώ στην τελευταία συνάντησή μας ο υπουργός Ναυτιλίας συμφώνησε μαζί μας πως πρέπει να προχωρήσει η μετεγκατάσταση», αποκάλυψε ο κ. Δαούσης.
Το παραπάνω παράδειγμα, όμως, είναι απλώς ενδεικτικό για την επαπειλούμενη «κατάρρευση του ΝΑΤ», όπως επεσήμανε ο ίδιος, κάνοντας λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στις συντάξεις και εισφοροδιαφυγή, που οφείλονται στις δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΠΟΥΕΝ), Δημήτρης Γκερλές, στο ΝΑΤ από 350 οργανικές θέσεις καλύπτονται μόλις οι 190, στον Οίκο Ναύτου καλύπτονται μόλις οι 70 από τις 180 θέσεις, ενώ κατά 50% καλύπτονται και οι θέσεις των γιατρών.
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Γκερλές στις ελλείψεις της Ναυτικής Εκπαίδευσης, λέγοντας ότι το 75% των καθηγητών είναι ωρομίσθιοι, ενώ σε πολλές περιπτώσεις γίνονται μαθήματα σε άθλια εργαστήρια και κτίρια, αναφέροντας χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Ε.Ν. Ο κ. Γκερλές κατήγγειλε την άρνηση του υπουργού Ναυτιλίας Αναστάση Παπαληγούρα να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αντιτείνοντας την πρόσληψη εκπαιδευομένων με προγράμματα stage αλλά και την άρνηση να ικανοποιηθούν αιτήματα των υπαλλήλων, όπως η σύσταση Ταμείου Αλληλοβοήθειας, που έγινε για υπαλλήλους άλλων υπουργείων.
Οπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων ΝΑΤ, εξαιτίας των ελλείψεων σε προσωπικό, η έκδοση συντάξεων καθυστερεί και δύο χρόνια για διαδοχική ασφάλιση, υπάρχει καθυστέρηση στην εκκαθάριση ναυλολογίων, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων, ενώ κατήγγειλε και εισφοροδιαφυγή στο Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων.
Σταύρος Μαλαγκονιάρης
Στη διεύθυνση http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&tag=8400&pubid=4386884# θα βρείτε το άρθρο καθώς και πίνακα με τις κενές θέσεις προσωπικού στο ΥΕΝ και στους εποπτευόμενους φορείς σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΟΥΕΝ


Εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Τεράστια κενά σε κρίσιμους τομείς
Σε κατάρρευση οδηγείται το ΝΑΤ, υπό διάλυση ο Οίκος Ναύτου και η Ναυτική Εκπαίδευση


Με την επέκταση της «μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας, μέσω των προγραμμάτων stage και άλλων μέτρων, σχεδιάζει να καλύψει η κυβέρνηση της ΝΔ τα τεράστια κενά στις οργανικές θέσεις του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των Νομικών Προσώπων του, όπως είναι το ΝΑΤ, ο Οίκος Ναύτου, η Ναυτική Εκπαίδευση, η Πλοηγική Υπηρεσία, το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας. Οπως αποκαλύφθηκε χτες, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΥΕΝ (ΠΟΥΕΝ), υπάρχουν συνολικά στο ΥΕΝ και τα Νομικά του Πρόσωπα περίπου 700 κενές οργανικές θέσεις, τις οποίες το υπουργείο σχεδιάζει να καλύψει με την «πρόσληψη» εργαζομένων με προγράμματα stage, δηλαδή ανασφάλιστους, με μισθό 400 ευρώ!
Τα στοιχεία που κατατέθηκαν έδειξαν ανάγλυφα το «έγκλημα διαρκείας» από την αντεργατική πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ πριν και της ΝΔ σήμερα σε βάρος του ΝΑΤ και των άλλων Ταμείων των ναυτεργατών, της Ναυτικής Εκπαίδευσης και άλλων οργανισμών που αφορούν τη ναυτεργατική οικογένεια, αλλά και τους ίδιους τους 1.300 εργαζόμενους του ΥΕΝ. Ζητήματα που έχουν αναδείξει με τους αγώνες τους οι ταξικές δυνάμεις ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, προβάλλοντας την ανάγκη για τη συσπείρωση δυνάμεων και κλιμάκωση των αγώνων.
Πιο συγκεκριμένα:
Το ΝΑΤ κινδυνεύει με οργανωτική κατάρρευση. Από τις 440 οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες οι 150. Από αυτούς τους εργαζόμενους οι 50 ετοιμάζονται να συνταξιοδοτηθούν. Εχουν να γίνουν προσλήψεις από τις αρχές της 10ετίας του '90. Αυτοί οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες ενός Ταμείου όπου μόνο οι συνταξιούχοι είναι πάνω από 65 χιλιάδες. Από το 2001 δεν έχει γίνει ισολογισμός του ΝΑΤ και δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί για τις οφειλές των εφοπλιστών. Οπως ειπώθηκε, κανείς δε γνωρίζει πόσα ακριβώς οφείλουν οι εφοπλιστές στο Ταμείο. Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι μόνον 3 εταιρείες, ΝΕΛ του εφοπλιστή Απ. Βεντούρη, GA FERRIES του Αγούδημου και ΔΑΝΕ σε έναν λογαριασμό του ΝΑΤ το Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων (ΚΑΕΟ), οφείλουν 15 εκατομμύρια ευρώ. Και από πάνω με διάταξη που θα ψηφιστεί στη Βουλή προετοιμάζουν τη σύνδεση του ΝΑΤ με τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Με διάλυση απειλείται και ο Οίκος Ναύτου. Από τις 180 οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες οι 70, οι μισές θέσεις γιατρών που προβλέπονται είναι κενές και, όπως επισημάνθηκε, τα ιατρεία του Οίκου Ναύτου «κινδυνεύουν και αυτά να καταρρεύσουν».
Στη Ναυτική Εκπαίδευση από τις 200 οργανικές θέσεις καλύπτονται οι ...97, ενώ το 75% των καθηγητών είναι ωρομίσθιοι. Και, βέβαια, το κτίριο του Κέντρου Επανακατάρτισης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) είναι ετοιμόρροπο.


Ηλεκτρονική Πύλη "PORTNET" www.portnet.gr

Καταρρέει το ΝΑΤ

Η συνέχεια στο «ίδιο έργο» που διαδραματίζεται την τελευταία πενταετία και πλέον με τα οικονομικά του ΝΑΤ να είναι υπό «συνεχή»… κατάρρευση παίχτηκε και χθες καθώς χθες ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ταμείο, Γ. Δαούσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου των πολιτικών υπαλλήλων του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κατάγγειλε ότι το Ταμείο είναι υπό… «κατάρρευση». Τα στοιχεία που παρατέθηκαν δεν αφήνουν περιθώρια για παρανοήσεις σχετικά με την κρατούσα κατάσταση για ένα Ταμείο που οι διοικήσεις του τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει αλλεπάλληλες φορές χωρίς ωστόσο να έχουν προσφέρει επι τα βελτίω…