Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου στο Δημόσιο

Αναδημοσιεύουμε από το in.gr

Εν μέσω αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα συνδικάτα του δημοσίου τομέα, κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη στη διοικητική ιεραρχία των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Στη δημόσια διοίκηση, πέρα από τους δημοσίους υπαλλήλους υπό την στενή του όρου έννοια, υπηρετεί και μεγάλος αριθμός υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σημαντικά όταν, με το ΠΔ 164/2004, οι συμβάσεις πάνω από 35.000 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου ή έργου μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου.
Το σχέδιο νόμου κινείται ιδίως προς τις εξής κατευθύνσεις:
- Παρέχεται η δυνατότητα βαθμολογικής εξέλιξης αντίστοιχης με αυτή που προβλέπεται στον Υπαλληλικό Κώδικα για τους μονίμους υπαλλήλους. Δηλαδή και στην περίπτωση του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) προβλέπεται βαθμολογική κλίμακα πέντε (5) βαθμών (Ε, Δ, Γ, Β, Α). Η εξέλιξη στους βαθμούς αυτούς γίνεται με βάση τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας.
- Οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄αποκτούν δικαίωμα για την επιλογή τους σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γραφείου, Τμήματος ή Διεύθυνσης. Τα κριτήρια για την επιλογή προϊσταμένων ορίζονται, κατ' ανάλογη εφαρμογή, τα προβλεπόμενα για τους μόνιμους υπαλλήλους.
- Προβλέπεται η ανάλογη εφαρμογή σειράς διατάξεων του Υ.Κ. αναφορικά με τα κρισιμότερα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ., σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης αλλά και όπως επιτάσσουν οι ανάγκες της διοίκησης.
- Με τις μεταβατικές διατάξεις ρυθμίζεται το θέμα της κατάταξης του υπηρετούντος, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, προσωπικού στους βαθμούς με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας, στον οποίο συνυπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις.