Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές στον ΠΣΥΥΕΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 27-11-2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ε.

1.Από τις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκαν στις 25-11-2009 για τις αρχαιρεσίες του Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν. προέκυψαν τα ακόλουθα μέλη της κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΜΕΛΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΛΑΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2. Σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν. τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπους Π.Ο.Υ.Ε.Ν, καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα από 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 έως και την 4η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. και του Άρθρου 6 του Καταστατικού.

3. Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή τηλεγραφικά στο γραφείο 129 της κας Αλεξανδρίδου Σοφίας, στον 1ο όροφο του νέου κτιρίου του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 Τ.Κ. 185 10 Πειραιά) ή μέσω του fax αριθ. 210-4191869, ενυπόγραφο από τον υποψήφιο ή από εξουσιοδοτημένο άτομο του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος, στην αίτησή του, θα πρέπει να δηλώνει το όργανο στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί (Δ.Σ., Ε.Ε. ή Π.Ο.Υ.Ε.Ν.).Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ