Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΙΔΑΧ

30/09/2009

Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με την οποία μειώνεται ο αριθμός των συναδέλφων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που λαμβάνουν υπερωρίες καθώς και ο αριθμός των υπερωριών σε όσους λαμβάνουν, προστέθηκε ως ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ που συνθέτει την αρνητική στάση ή και την αδιαφορία του απέναντι στα προβλήματα των πολιτικών υπαλλήλων.
Συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού ο αριθμός των συναδέλφων που θα λάβουν υπερωρίες μειώθηκε σε 15, ενώ ο αριθμός των υπερωριών από όσους λαμβάνουν περιορίστηκε από τις 60 ώρες στις 30. Για να γίνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένοι, από τα 33 περίπου ευρώ τον μήνα που ελάμβαναν οι συνάδελφοι, το ποσό της αποζημίωσης τους μειώνεται σε κάτι λιγότερο από τα 16 ευρώ. Μία μείωση λοιπόν που γίνεται σε μια κατηγορία υπαλλήλων η οποία εξαιτίας της νομοθεσίας δεν έχει λάβει ποτέ αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης που να υπερβαίνει τα 33 ευρώ το μήνα.

Κατά συνέπεια τίθενται τα εξής ερωτήματα σε όσους πήραν αυτή την απόφαση:
α) Με ποια κριτήρια εξαιρούνται υπάλληλοι από την καταβολή των υπερωριών;
β) Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η μείωση των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης στους συναδέλφους που τελικά θα λάβουν υπερωρίες;

Τα παραπάνω ερωτήματα δύσκολα μπορούν να βρουν αυτονόητες απαντήσεις, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι το οικονομικό όφελος για το Υπουργείο είναι από ελάχιστο έως μηδαμινό, σε σύγκριση με τα κονδύλια που προορίζονται για άλλες δαπάνες, όπως πχ το εκλογικό επίδομα του ένστολου προσωπικού ή τα ποσά για την κάλυψη των υπερωριών των συμβούλων.

Ο Υπουργός επέλεξε ως τελευταία πράξη του στο ΥΕΝ μία ακόμη αντιυπαλληλική απόφαση κλείνοντας έτσι την θητεία του για την οποία οι πολιτικοί υπάλληλοι έχουν σημειώσει μόνο αρνητικές ενέργειες όπως:
· Το «κλείδωμα» του προσωπικού στα γραφεία του προκειμένου κάποιοι να κάνουν σχέδια «επί χάρτου» ή
· Την απόφαση του για τον διαχωρισμό του προσωπικού σε προνομιούχους και μη ακόμη και στο θέμα του parking.

Βέβαια για θέματα όπως το εκλογικό επίδομα το οποίο στη λογική μίας σχεδόν ρατσιστικής αντίληψης δεν δίνεται στους πολιτικούς υπαλλήλους, ο Υπουργός «ενημερώνεται» από τον περασμένο Μάιο προκειμένου να καταθέσει σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Εμείς έχουμε να επισημάνουμε στον κ. Υπουργό ότι οι πολιτικοί υπάλληλοι έχουν και κρίση και μνήμη ώστε να αξιολογήσουν την παρουσία του και μέρες που είναι θα πράξουν το σωστό.
Κίνηση για τα Δικαιώματα των Πολιτικών Υπαλλήλων του ΥΕΝΑΝΠ