Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Συγκρότηση ομάδας εργασίας για το νέο Οργανισμό

Με απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας προκειμένου να επεξεργαστεί και να καταλήξει σε σχέδιο για τον νέο Οργανισμό του ΥΘΥΝΑΛ. Σύμφωνα με την απόφαση το έργο της επιτροπής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 28/2/2011.