Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τείνει να γίνει θεσμός στη λειτουργία του Συλλόγου η παραβίαση των χρονικών ορίων που θέτει το καταστατικό για την διάρκεια της θητείας του ΔΣ που είναι δύο χρόνια.
Στο προηγούμενο ΔΣ με κοινή απόφαση ΠΑΣΚ – ΔΑΚΕ το προβλεπόμενο χρονικό όριο από το σχετικό άρθρο του καταστατικού παραβιάστηκε κατά οκτώ περίπου μήνες. 
Στο σημερινό ΔΣ διαφαίνεται η ίδια διάθεση παραβίασης από την πλειοψηφία των μελών. Το θέμα της διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ)  και εκλογής νέου ΔΣ τέθηκε σε συνεδρίαση του Δεκεμβρίου με πρόταση η ΓΣ να διεξαχθεί αμέσως μετά τις γιορτές. Λόγω του γνωστού προβλήματος της μισθοδοσίας και της έκτακτης ΓΣ που έπρεπε να πραγματοποηθεί για το ζήτημα αυτό, θέσαμε ξανά το θέμα στη συνεδρίαση του ΔΣ την Τρίτη 24/01/2012, με νέα πρόταση η ΓΣ να διεξαχθεί στις 8/2/2012.
Από μέλη του ΔΣ υπήρξε ο ισχυρισμός ότι το διάστημα είναι μικρό για τη σχετική προετοιμασία (έλεγχος οικονομικών από την Ελεγκτική Επιτροπή, εξασφάλιση αίθουσας). Αντιπροτείναμε η ΓΣ να διεξαχθεί στις 15/12/2012 και εμείναμε στην πρόταση μας αυτή. Η πλειοψηφία του ΔΣ αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης για την ημερομηνία της ΓΣ για την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ με πρόσχημα την πιθανότητα διεξαγωγής ΓΣ της ΠΟΥΕΝ.
Ζητάμε και εμμένουμε στην πρόταση μας για τη διεξαγωγή ΓΣ στις 15/02/2012 καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση και παράταση της θητείας του ΔΣ πέραν των προβλεπόμενων από το καταστατικό χρονικών ορίων είναι παράτυπη, δημιουργεί την εντύπωση επιδίωξης σκοπιμοτήτων και μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους.

Λαμπρίδης Χρήστος
Στρομπούλας Σπύρος