Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012


χωρίς λόγια


από το Γιάννη Καλαϊτζή 

ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ