Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

ΠΣΥΥΕΝ: Καμία Μετακίνηση Υπηρεσιών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ «ΠΣΥΥΕΝ»
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
τηλ.: 210-4064412, fax: 210-4223492, e-mail: psyyen@gmail.com, http://psyyen.blogspot.com

Πειραιάς, 2/11/2011                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 176/11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

          Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας στις 18.11.2011, καμία μετακίνηση Υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών  Ναυτιλίας και Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του ΥΠΑΑΝ εντός του κτιρίου της Ακτής Βασιλειάδη δεν θα πραγματοποιηθεί εάν προηγουμένως, σύμφωνα με έγγραφο του τέως Αναπληρωτή Υπουργού κ. Χάρη Παμπούκη, δεν συσταθεί ομάδα εργασίας απαρτιζόμενη από μηχανικούς (μέλη ΤΕΕ), η οποία θα αναλάβει την εξέταση της κατανομής ωφέλιμων χώρων του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών μας και κυρίως την εξυπηρέτηση των πραγματικών λειτουργικών αναγκών της Ελληνικής Ναυτιλίας.
          Το διαμορφωμένο κτίριο επί της Ακτής Βασιλειάδης αποτελεί «την κατά το νόμο έδρα του κεντρικού πολιτικού φορέα της Ναυτιλίας και η χρήση του οποίου μας έχει παραχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1 του Ν. 3654/2008, του Άρθρου 35 του Ν. 2932/2001, του Άρθρου 2 παρ. 4 της από 13-02-2002 σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και Ελληνικού Δημοσίου και της από 05-10-1998 ΚΥΑ παραχώρησης του Κτιρίου της Ακτής Βασιλειάδη.»
          Μετά τα παραπάνω καλούμε όλους τους συναδέλφους μας, όταν αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε προσπάθεια μετακίνησης Υπηρεσιών, να ενημερώνουν άμεσα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου προκειμένου να προβαίνουν σε κατάληψη του χώρου και εμπόδιση της μετακίνησης, όπως προβλέπεται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για το ΔΣ

  Ο Πρόεδρος                                                                         Η Γεν. Γραμματέας
Ευθύμιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                                Ευτυχία ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ