Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Ανακοίνωση ΠΣΥΥΕΝ για την σύσταση του νέου φορέα και την κατανομή των αρμοδιοτήτων στο χώρο της ναυτιλίας

Η ίδρυση του νέου διοικητικού φορέα, με την ονομασία «Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας», όπως αυτός ανακοινώθηκε, διαφαίνεται ότι προδιαγράφει μία νέα προοπτική, που επιβεβαιώνει αφενός τις επανειλημμένα εκπεφρασμένες θέσεις του Συλλόγου μας για ενιαίο φορέα ναυτιλίας και αφετέρου διορθώνει τις όποιες παραλήψεις ή και λανθασμένες επιλογές στον αρχικό σχεδιασμό, που αποτέλεσαν τροχοπέδη στην αρχική θετική πρόθεση για εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης για τη ναυτιλία.
Αποδεικνύεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων της ναυτιλίας, όπως αυτός εκφράστηκε ιδίως με την έκδοση του Π.Δ. 50/2010, δεν μπορεί να αποτελέσει μία αξιόπιστη λύση ούτε και να ικανοποιήσει τις σύγχρονες απαιτήσεις για μία αποτελεσματική διοίκηση του χώρου της ναυτιλίας. Αυτό άλλωστε κατέστη φανερό από τις δυσχέρειες που προκλήθηκαν στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών των δύο Υπουργείων (ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. & Υ.Π.τ Π.), οι οποίες οδήγησαν σε διάφορους αυτοσχεδιασμούς.
Κατόπιν των ανωτέρω εξελίξεων και προσδοκώντας ότι η ίδρυση του νέου Υπουργείου θα αφήσει πίσω λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος και θα αποτελέσει την αφετηρία για μία ενιαία, σύγχρονη και αποτελεσματική ναυτιλία, ζητούμε:
1. Το νέο Υπουργείο να συγκεντρώνει όλες τις οικονομικές – παραγωγικές αρμοδιότητες της ναυτιλίας, της νησιωτικής πολιτικής και της αλιείας, πλην των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων όπως της αστυνόμευσης λιμένων, της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων κλπ., οι οποίες λόγω της φύσης τους πρέπει να παραμείνουν ως αρμοδιότητες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
2. Μετά τη σύσταση του νέου Υπουργείου, να προωθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου διοικητικού σχήματος, ώστε ο φορέας να λειτουργήσει εποικοδομητικά και αποτελεσματικά, με την παράλληλη ορθή αξιολόγηση και αξιοποίηση όλου του υπάρχοντος στελεχιακού δυναμικού αλλά και με περαιτέρω ενίσχυσή του, με κριτήριο τη γνώση και εμπειρία, ξεπερνώντας τις όποιες παρελθόντες αναχρονιστικές συντεχνιακές αγκυλώσεις.