Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

"Πασαλείμματα"

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτελούνται εργασίες "πασαλείμματος" στο κτίριο της Γρηγορίου Λαμπράκη 150. Είναι γνωστό ότι το κτίριο έχει πολλά υπό εξέταση προβλήματα στα θεμέλια και στο υπόγειο. Πριν από την οποιαδήποτε μετεγκατάσταση επιβάλλεται να γίνει τεχνικός έλεγχος και τεχνική έκθεση από τους αρμόδιους μηχανικούς της Υπηρεσίας, η οποία και θα αποτελέσει τη βάση καθορισμού και υλοποίησης των απαραίτητων έργων. Επιπρόσθετα, η περαιτέρω χωροταξική διάσπαση των Υπηρεσιών του διοικητικού φορέα της ναυτιλίας δεν βοηθά στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τους.