Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Σχέδιο ανακοίνωσης που απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του ΔΣ

Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΥΥΕΝ κατατέθηκε από συναδέλφους - μέλη του ΔΣ - σχέδιο ανακοίνωσης, το οποίο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σας παραθέτουμε το κείμενο του σχεδίου ανακοίνωσης:

"Η κυβέρνηση με τις εντολές των τροικανών συνεχίζει το καταστροφικό της έργο σε βάρος του ελληνικού λαού ξεθεμελιώνοντας κατακτήσεις δεκάδων χρόνων, σπρώχνοντας τους μισθούς σε τριτοκοσμικά επίπεδα και προετοιμάζοντας 150.000 απολύσεις στο δημόσιο τομέα της χώρας. Ταυτόχρονα φροντίζει να επιδοτεί τις τράπεζες με δεκάδες δισεκατομμύρια όταν και οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές τους αναγνωρίζουν ότι είναι υπεύθυνες για τον στραγγαλισμό της ελληνικής οικονομίας. Η επιχειρούμενη διάλυση του δημόσιου τομέα της χώρας ακόμα και σε τομείς όπως η παιδεία, η υγεία και οι δομές πρόνοιας επιβαρύνουν επιπλέον τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ενώ την ίδια στιγμή αυξάνονται συνεχώς τα τμήματα του πληθυσμού που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας αδυνατώντας να εξυπηρετήσουν καθημερινές κοινωνικές ανάγκες επιβίωσης. Τα χαράτσια διαδέχονται το ένα το άλλο και το αγαθό της πρόσβασης στο ηλεκτρικό ρεύμα έχει γίνει μέσο εκβιασμού για την είσπραξη τους από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΛΑΟΣ. 
Δυστυχώς στο διοικητικό φορέα της ναυτιλίας όπως αυτός έχει προκύψει στο πλαίσιο του ΥΠΑΑΝ  το μπάχαλο και η διάλυση συνεχίζεται και η πολιτική ηγεσία συνεχίζει τους ερασιτεχνικούς αυτοσχεδιασμούς ενώ ταυτόχρονα προωθεί πολιτικές που εξυπηρετούν συμφέροντα και κατεστημένα στο χώρο της ναυτιλίας. Αν ήταν γνωστό εδώ και ένα χρόνο ότι απαιτείται λόγω μη υποστήριξης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η δημιουργία οργανικών μονάδων οικονομικών, πληροφορικής, γραμματείας, σηματωρείου – ΚΕΠΙΧ αδιαφόρησαν πλήρως και εκ των υστέρων προσπαθούν με ακροβατισμούς να καλύψουν τα κενά της διοίκησης.
Τόσο η πολιτική ηγεσία όσο και η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ελέγχονται για την αμέλεια τους και για την προχειρότητα με την οποία επιχειρούν να καλύψουν τις ευθύνες τους για την επί ένα χρόνο αδράνεια τους για τα παραπάνω θέματα.

Ζητάμε άμεσα:
1.    Την ανάκληση της απόφασης για την συγκρότηση οργανικής μονάδας για το ΚΕΠΙΧ και τη δημιουργία αυτής μέσω της νόμιμης διαδικασίας υπογραφής ΠΔ τροποποίησης του Οργανισμού και νομοθετικής ρύθμισης για τις αμοιβές εκτός ωραρίου. Οι θέσεις στη μονάδα αυτή να προκηρυχθούν και να πληρωθούν κατόπιν αιτήσεων.
2.    Στις προγραμματιζόμενες βάρδιες του ΚΕΕΠ να συμμετέχει και το ένστολο προσωπικό χωρίς καμία διάκριση σε βάρος των πολιτικών υπαλλήλων.
3.    Να τοποθετηθεί προϊστάμενος πολιτικός υπάλληλος στο Γραφείο της Γραμματείας της ΓΓΛΛΠ.
4.    Να γίνει επανυποβολή των ενταλμάτων των υπερωριών του 2011.
5.    Να γίνει πλήρης ενημέρωση για την χρησιμοποίηση ιδιωτικής εταιρίας για έλεγχο στο Κεφάλαιο Ναυτικής Εργασίας, αντικείμενο που μπορούσε να καλυφθεί από αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου. Πόσο κοστίζει και στα πλαίσια ποιας διαδικασίας έγινε η ανάθεση;
Καλούμε την πολιτική ηγεσία (ΥΠΑΑΝ, ΥΦΑΑΝ, ΓΓΝ) αν ασχοληθεί επιτέλους με το διοικητικό και οργανωτικό κομμάτι του διοικητικού φορέα της ναυτιλίας. Υπεκφυγές και πολιτικές για οργανωτικά σχήματα από διοικητικό φορέα της ναυτιλίας που παραπέμπουν σε μοντέλα διοίκησης της δεκαετίας του 60 και τα οποία κοστίζουν υπέρμετρα σε δαπάνες λειτουργίας είναι καταδικαστέες.
Η μέχρι σήμερα ανεπάρκεια της πολιτικής ηγεσίας στο οργανωτικό κομμάτι του διοικητικού φορέα της ναυτιλίας και ταυτόχρονα η προώθηση πολιτικών όπως ο αφελληνισμός της ναυτιλίας στον τομέα της κρουαζιέρας, η ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση και η συμπόρευση με τους εργοδότες για μείωση ημερομισθίου στην ναυπηγο/ επισκευαστική ζώνη είναι αποκαλυπτική των πολιτικών προθέσεων της για την εξυπηρέτηση συμφερόντων και όχι των πραγματικών οικονομικών και κοινωνικών αναγκών.
Εάν κάποιοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της θέσης στην οποία έχουν τοποθετηθεί καθώς και να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες πολιτικές, η παραίτηση αποτελεί γι΄ αυτούς την μοναδική διέξοδο."