Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ 2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

Το πρόβλημα της καθαριότητας των κτιρίων του ΥΕΝΑΝΠ είναι χρονίζον και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο μέχρι να υπογραφούν οι συμβάσεις καθαριότητας.
Ειδικά σε ότι αφορά την καθαριότητα στο κτίριο της 2ας Μεραρχίας το κακό έχει παραγίνει.
Δυστυχώς, αντί να ληφθεί μέριμνα για τη συνεχή καθαριότητα στο κτίριο, το οποίο επιβαρύνεται καθημερινά και από την παρουσία κοινού, έπρεπε να μεσολαβήσει καταγγελία του Συλλόγου προς τη Νομαρχία Πειραιά, προκειμένου να καθαριστεί «εντελώς συμπτωματικά» μια μέρα πριν τον έλεγχο του κτιρίου από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.
Ζητάμε την άμεση πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας γιατί είναι ο μόνος τρόπος να δοθεί οριστική λύση.
Θα επανέλθουμε στο θέμα της καθαριότητας παρακολουθώντας το ζήτημα από κοντά τόσο στο κτίριο της 2ας Μεραρχίας όσο και αλλού.