Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

Επίκειται μετακόμιση; Ναι, αλλά πότε και με ποιους όρους;

Νέες φήμες κυκλοφόρησαν την τελευταία περίοδο ότι η μετακόμιση στο νέο κτίριο του ΥΕΝΑΝΠ θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος του έτους. Οι φήμες αυτές έρχονται να προστεθούν σε άλλες που έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και προσδιόριζαν ως χρόνο μετακόμισης την περασμένη άνοιξη, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο κ.ο.κ. Δυστυχώς σε ένα Υπουργείο που δεν μπορεί κανείς υπεύθυνα να δώσει μία σαφή απάντηση για τον χρόνο μετακόμισης, η φημολογία κυριαρχεί. Η φημολογία λοιπόν κυριαρχεί και προκαλεί ανησυχίες μια και δεν έχουν επιλυθεί μία σειρά από σημαντικά προβλήματα που αφορούν στην πρόσβαση στο νέο κτίριο και στις συνθήκες λειτουργίας του.
Τα προβλήματα αυτά τα έχει επισημάνει ο σύλλογος των Πολιτικών Υπαλλήλων και έχει ζητήσει απαντήσεις οι οποίες όμως δεν έχουν μέχρι σήμερα δοθεί.
Υπενθυμίζουμε παλαιότερη ανακοίνωση του συλλόγου για το θέμα και θα επανέλθουμε. Άλλωστε το συγκεκριμένο θέμα αργά ή γρήγορα θα το βρούμε μπροστά μας ….ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. της ΠΣΥΕΝ στη συνεδρίαση της 09/04/2004, εξέτασε το ζήτημα της μετεγκαστάστασης των Υπηρεσιών του ΥΕΝΑΝΠ στο νέο κτίριο της Ακτής Βασιλειάδη και τα προβλήματα που, ενώ έχουν έγκαιρα επισημανθεί, δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση τους.

Συγκεκριμένα ζητάμε:

1. Εξασφάλιση εργολάβου συντήρησης και καθαριότητας για όλο το νέο κτίριο, πριν την έναρξη διαδικασίας μετεγκατάστασης. Η εγκατάσταση όλου του προσωπικού στο νέο κτίριο (περίπου 1500 άτομα) χωρίς να υπάρχει ήδη εγκατεστημένο εξειδικευμένο συνεργείο συντήρησης και καθαριότητας, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα
2. Κατάρτιση σχεδίου κατανομής των χώρων των Υπηρεσιών αποκλείοντας όλους τους χώρους οι οποίοι έχουν μικρότερο ύψος από αυτό που προβλέπεται από τους κανονισμούς Πολεοδομίας για τους χώρους εργασίας. Οι χώροι με μικρότερο ύψος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αρχεία ή ως βοηθητικοί. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε να εργάζονται συνάδελφοι σε χώρους οι οποίοι έχουν ύψος εκτός προδιαγραφών και δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.
3. Κατανομή των χώρων με βάση τον αριθμό του προσωπικού κάθε Υπηρεσίας και όχι την ιδιότητα του καθενός, για να μην προκύψουν προνομιούχοι και μη.
4. Άμεση συνεννόηση με τον ΟΑΣ για λειτουργία πρόσθετων γραμμών λεωφορείων και απ’ ευθείας σύνδεση του νέου κτιρίου με τους σταθμούς του Ηλεκτρικού από Ν. Φάληρο και Πειραιά.
5. Απομάκρυνση του άχρηστου γραφειακού εξοπλισμού πριν την μετεγκατάσταση και αντικατάσταση αυτού που απαιτείται.
6. Έλεγχος για την στατική επάρκεια του κτιρίου της Λαμπράκη 150, σχετικά με την δυνατότητα υποδοχής του αρχείου της ΕΕΠ
7. Άμεση συνάντηση του Δ.Σ. με τον κ. Υπουργό, σχετικά με το σοβαρό ζήτημα της μετεγκατάστασης και την επίλυση των προβλημάτων που διαιωνίζονται. Ελπίζουμε ότι ο κ. Υπουργός μετά από επτά μήνες στο Υπουργείο θα ορίσει συνάντηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου

Το Δ.Σ. θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε η μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών στο νέο κτίριο να λύσει προβλήματα και όχι να προσθέσει νέα.

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου


Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος ΜΠΟΥΓΑΣ Γεράσιμος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτά ανέφερε η ανακοίνωση του συλλόγου στις 09/04/2008. Δύο επισημάνσεις επί αυτών:
α) Η ανάγκη για έλεγχο της στατικής επάρκειας ισχύει και για το κτίριο της 2ας Μεραρχίας
β) Εκκρεμεί πλέον συνάντηση με τον νέο Υπουργό με τον οποίο θα πρέπει να συζητηθεί το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζομένους του ΥΕΝΑΝΠ. Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά των εργαζομένων έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντα του, ο κ. Υπουργός μέχρι στιγμή δεν έχει ανταποκριθεί.