Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ; ΜΥΘΟΣ!


Πρόσφατο δημοσίευμα (27/9/2009) του «Έψιλον» της «Ελευθεροτυπίας» κάνει συγκριτική έρευνα της κατάστασης των Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ) τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας και Δανίας) και τα αποτελέσματα είναι πράγματι εντυπωσιακά:

Ελλάδα ΠΛΗΘYΣΜΟΣ 11.257.285 ΑΡΙΘ. Δ.Υ. 741.148 ΠΟΣΟΣΤΟ 6,58% Β.ΜΙΣΘΟΣ (€)711

Γαλλία ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 64.351.000 ΑΡΙΘ. Δ.Υ. 5.269.000 ΠΟΣΟΣΤΟ 8,8% Β.ΜΙΣΘΟΣ (€)1.341

Βρετανία ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 61.113.205 ΑΡΙΘ. Δ.Υ. 5.842.000 ΠΟΣΟΣΤΟ 9,56% Β.ΜΙΣΘΟΣ (€) 1.010

Δανία ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 5.519.441 ΑΡΙΘ.Δ.Υ 894.400 ΠΟΣΟΣΤΟ16,2% Β.ΜΙΣΘΟΣ (€) 2.154