Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Κίνησης για τα Δικαιώματα των ΠΥ

Μετά τη διενέργεια των εκλογών του Συλλόγου, στις 25-01-2010 και τη συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα στις 03-02-2010, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ανάδειξης νέου ΔΣ. Οι εκλογές αυτές ήταν οι πρώτες που πραγματοποιήθηκαν μετά την κατάργηση του πρώην ΥΕΝ/ΥΕΝΑΝΠ και τη συγκρότηση του ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ.

Δεδομένων των νέων συνθηκών, οι οποίες απαιτούν ενιαία και ενωτική στάση για την συγκρότηση και τη λειτουργία του ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ, η «ΚΙΝΗΣΗ» πρωτοστάτησε στη διενέργεια εκλογών με ανοιχτό – ενιαίο ψηφοδέλτιο και αγωνίσθηκε για την συμπερίληψη νέων και περισσοτέρων υποψηφίων, προκειμένου να ξεπεραστούν τα στενά κομματικά πλαίσια και να εκλεγούν νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Δυστυχώς στην προσπάθεια μας αυτή δεν βρήκαμε την απαιτούμενη συμπαράσταση από τις άλλες παρατάξεις. Ειδικότερα από μέρους της ΠΑΣΚ υπήρξε μεθόδευση για ψήφιση συγκεκριμένων υποψηφίων οι οποίοι κατά κύριο λόγο συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια της στο παρελθόν, γεγονός διασπαστικό και όχι ενωτικό. Η μεθόδευση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του νέου ΔΣ να αποτελείται από συναδέλφους που συμμετείχαν στις προηγούμενες εκλογές στα ψηφοδέλτια της ΠΑΣΚ. Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών δείχνει με τον πιο αδρό τρόπο ότι δυστυχώς το ανοιχτό- ενιαίο ψηφοδέλτιο στην πράξη κατάληξε μονοκομματικό και άκρως παραταξιακό.

Η «ΚΙΝΗΣΗ» μας, πέρα από τα αποτελέσματα των εκλογών, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για ένα αγωνιστικό και ενωτικό ΔΣ, ειδικά τώρα που απαιτείται μια μαχητική παρουσία για διεκδικήσεις στο ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΝΠ.

Είναι ανάγκη να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες για την λειτουργία της ΓΓΝΠ ως οικονομικής – παραγωγικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο μίας σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης, όπως:
¨ Η κατάρτιση του νέου Οργανισμού με οριζόντια διάρθρωση και την δημοσίευση του μέχρι τον Μάιο και όχι τον Οκτώβριο, γιατί η κατάσταση στη ΓΓΝΠ έχει φτάσει σε οριακό σημείο.
¨ Η πραγματοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών στις Υπηρεσίες με βάση τον νέο ρόλο της ΓΓΝΠ
¨ Η κατάργηση των θέσεων που επιβαρύνουν με οικονομικό κόστος το Δημόσιο (π.χ. Ινστιτούτο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ») ή προσθέτουν γραφειοκρατία στις Υπηρεσίες.
¨ Η χορήγηση του επιδόματος των 176€ με τον ίδιο τρόπο που έχει αποδοθεί στα ΝΠΔΔ, τα οποία εποπτεύει το ΥΠΟΙΑΝ και για τα οποία έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις.


Κίνηση για τα Δικαιώματα των Πολιτικών Υπαλλήλων