Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΠΣΥΥΕΝ), που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15/02/2012 αποφάσισε κατά πλειοψηφία να καταγγείλει το Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας κ. Νικόλαο Λίτινα για τους παρακάτω λόγους:

-             Με προσχηματικές προτάσεις κωλυσιεργεί τη διαδικασία του Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων, θέτοντας  ζητήματα περί παράλληλων υποστηρικτικών Διευθύνσεων, τα οποία στην ουσία διατηρούν το υπάρχον καθεστώς και όχι σε έναν οικονομικό-παραγωγικό διοικητικό φορέα ναυτιλίας.
-             Δεν έχει δώσει σχετικές εντολές στις αρμόδιες υπηρεσίες, Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, για τη συμπλήρωση-ανασυγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς επίσης για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με το Ν.3839/2010, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι αναθέσεις προϊσταμένων χωρίς κρίση από το ΥΣ, ενώ υπάρχουν αρκετά τμήματα χωρίς προϊστάμενο.
-             Δεν έχει μεριμνήσει για την ορθολογική κατανομή του προσωπικού στις υπηρεσίες της ΓΓ Ναυτιλίας και της ΓΓ Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής και ιδιαίτερα για τη στελέχωση με πολιτικό προσωπικό των Διευθύνσεων που μέχρι σήμερα απαρτίζονται σχεδόν αποκλειστικά από ένστολο προσωπικό.

Το Προεδρείο της ΓΣ του ΠΣΥΥΕΝ