Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Αποτελέσματα Εκλογών ΠΣΥΥΕΝ

Αποτελέσματα εκλογών Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Ενιαία Ανεξάρτητη Κίνηση 106 51%

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 68 33%

ΔΑΚΕ 35 17%
 

Μία πρώτη ενημέρωση. Τα συνολικά αποτελέσματα με τις έδρες και τους αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία θα τα αναρτήσουμε μετά την έκδοση του τελικού πρακτικού. 

 

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Κίνηση ευχαριστεί τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες που τη στήριξαν με την ψήφο τους αλλά και το σύνολο των συναδέλφων και των συναδελφισών που επέλεξαν με τη συμμετοχή τους στις εκλογές να στηρίξουν τη συλλογικότητα μας. 

Ελπιδοφόρο αποτέλεσμα σε δύσκολους καιρούς