Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟ Ν.Α.Τ.

Γράφει ο Μπούκης Δημοσθένης του Γιάννη

Από το 2004 μέχρι σήμερα έχουν «περάσει» από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ( www.nat.gr )τέσσερις πρόεδροι και πέντε αντιπρόεδροι. Σήμερα, μετά την παραίτηση του, από τον κύριο Βουλγαράκη διορισθέντος προέδρου, το Ν.Α.Τ. είναι ακέφαλο από το «Βουλγαροκτόνο» καλοκαίρι του 2008, διοικούμενο από τον μακροβιότερο αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Κουλάδη. Κάτι ακούστηκε για τον διορισμό ενός αξιόλογου και πολύπειρου Πειραιώτη δικηγόρου, αλλά πέραν του ακούσματος… τίποτα! Και βέβαια διερωτάται ακόμα και ο πλέον καλόπιστος πολίτης: « Ή λάθος επιλογές γίνονται από την κυβέρνηση ή κάτι άλλο συμβαίνει».
Και το χειρότερο… Το, ηρωικώς εργαζόμενο, προσωπικό ραγδαίως μειούμενο (λόγω συνταξιοδοτήσεων), δεν θα έχει που να παραδώσει τα κλειδιά. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός νεωτέρων υπαλλήλων, για να διαδεχθεί τους νυν υπηρετούντες, αφού οι υπηρετούντες είναι το 1/3 της προβλεπόμενης σύνθεσης και οι προσλήψεις γίνονται με ρυθμό ενός υπαλλήλου κάθε 3-4 χρόνια το πολύ.
Τα συνδικαλιστικά όργανα των ναυτικών και των εφοπλιστών έχουν υποχρέωση να «πιέσουν» για την διοικητική και οικονομική στήριξη του Ταμείου τους.