Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

"Στέρεψε" η τράπεζα αίματος της ΠΟΥΕΝ

Η αρμόδια Υπηρεσία αιμοδοσίας του Τζανείου ενημέρωσε την ΠΟΥΕΝ ότι τελείωσαν τα αποθέματα φιαλών αίματος της τράπεζας της Ομοσπονδίας. Αυτό πράκτικα σημαίνει ότι όποιος συνάδελφος χρειαστεί αίμα μέχρι την επόμενη αιμοδοσία δεν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Η κύρια αιτία που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση είναι η μειωμένη προσέλευση των συναδέλφων κατά τις ημέρες της αιμοδοσίας η οποία σταδιακά δημιούργησε το πρόβλημα της έλλειψης φιαλών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η συνήθης προσέλευση τα προηγούμενα χρόνια κυμαινόταν μεταξύ των 90 και 100 ατόμων, στην τελευταία ημέρα αιμοδοσίας προσήλθαν μόλις 60 άτομα.
Το ΔΣ της ΠΟΥΕΝ αποφάσισε να οργανώσει συμπληρωματική ημέρα αιμοδοσίας για τους συναδέλφους που δεν συμμετείχαν στην τελευταία αιμοδοσία έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Είναι απαραίτητη και αυτονόητη η συμμετοχή όλων όσων έχουν τη δυνατότητα στην ενίσχυση της τράπεζας αίματος η οποία βοήθησε και θα βοηθήσει πολλούς από εμάς σε περιπτώσεις ανάγκης. Ας μην αφήσουμε μία δική μας κατάκτηση να εκφυλιστεί και τελικά να ακυρωθεί.