Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

Στον "αέρα" και το blog του συλλόγου των Υπάλλήλων του ΝΑΤ.

Για την καλύτερη και άμεση ενημέρωση των συναδέλφων, ξεκίνησε και το blog του Συλλόγου Υπαλλήλων Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου στην διεύθυνση http://synat.wordpress.com