Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Προσλήψεις και άδειες δημοσίων υπαλλήλων για τις ευρωεκλογές

Αναδημοσιεύουμε από την Αυγή (09-05)

Κανονικά προχωρούν οι διαδικασίες προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών στο δημόσιο κατά την προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών δεν ισχύει απαγόρευση διορισμών. Κατά την ίδια περίοδο απαγορεύεται η χορήγηση κανονικής άδειας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και υπαλλήλους ΟΤΑ, καθώς και στο προσωπικό που υπηρετεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Με την ίδια εγκύκλιο ορίζεται η εκλογική άδεια για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα μετακινηθούν προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Για όσους εργάζονται με πενθήμερη εβδομάδα εργασίας προβλέπεται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας για μετακινήσεις σε απόσταση 200 - 400 χλμ. και δύο ημερών για άνω των 401 χλμ. Για όσους μετακινηθούν σε νησιά ο αριθμός των ημερών αδείας θα εξετάζεται κατά περίπτωση, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν τις τρεις.