Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Σε ισχύ οι νέες περικοπές αποδοχών στο Δημόσιο

Αναδημοσιεύουμε από την Αυγή (www.avgi.gr)

Παναγόπουλος Θάνος
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/06/2010

Νέες περικοπές επιδομάτων και αποζημιώσεων, καθώς και μεγάλες μειώσεις των δώρων εορτών και αδείας για όλους τους εργαζόμενους σε υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΔΕΚΟ, υφίστανται από χθες 900.000 υπάλληλοι του δημόσιου τομέα. Οι εισοδηματικές απώλειες υπολογίζονται πως φθάνουν έως και το 14% λόγω των νέων περικοπών στις αποδοχές που αποφάσισε να επιβάλει η κυβέρνηση από τον Ιούνιο. Μάλιστα, ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης απέστειλε χθες σε όλα τα υπουργεία, τις νομαρχίες και τις υπηρεσίες του Δημοσίου εγκύκλιο, με την οποία διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογισθούν οι νέες περικοπές επιδομάτων που προβλέπονται από την 1η Ιουνίου 2010 για τους υπαλλήλους και τους λειτουργούς του Δημοσίου, σύμφωνα με το Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής που συμφώνησε η κυβέρνηση με την τρόικα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Από την εγκύκλιο και από στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκύπτει μείωση του επιδόματος θερινής αδείας στα 250 ευρώ και του Δώρου των Χριστουγέννων στα 500 ευρώ, σε συνδυασμό με τις περικοπές ειδικών και κλαδικών επιδομάτων κατά 12% από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Μαΐου και με τις πρόσθετες περικοπές των ειδικών και κλαδικών επιδομάτων κατά 8% από την 1η Ιουνίου περιορίζονται οι ετήσιες αποδοχές των περισσοτέρων υπαλλήλων και λειτουργών του στενού δημοσίου τομέα κατά 4,5% έως 11% ή κατά 627 έως 5.700 ευρώ. Για τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ οι μειώσεις των συνολικών αποδοχών θα φθάσουν το 10%.

Οι απώλειες που προκύπτουν πλέον για τους περισσότερους εργαζόμενους ισοδυναμούν με έναν έως και δύο μηνιαίους μισθούς.

Σύμφωνα, με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης, οι νέες ρυθμίσεις της εισοδηματικής πολιτικής οι οποίες ισχύουν από την 1η Ιουνίου προβλέπουν τα εξής:

Για 700.000 υπαλλήλους με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και των εργαζομένων στους ΟΤΑ και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου περικόπτονται κατά 8% τα επιδόματα και αποζημιώσεις των λειτουργών και των υπαλλήλων του Δημοσίου. Από τη νέα περικοπή εξαιρούνται:

-τα οικογενειακά επιδόματα,

-το κίνητρο απόδοσης που λαμβάνουν όλοι οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι,

-τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών

-οι εφημερίες των ιατρών του ΕΣΥ

-το ειδικό επίδομα ραδιενέργειας που λαμβάνει το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

-το επίδομα ειδικής απασχόλησης (170 ευρώ) που λαμβάνουν ορισμένοι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

-τα επιδόματα ειδικών συνθηκών εργασίας και επικίνδυνης εργασίας

-το καταδυτικό και το επίδομα κινδύνου που καταβάλλονται στους στρατιωτικούς.

-τα επιδόματα αναπηρίας και τα προνοιακά επιδόματα.

Το επίδομα για την ταχεία διεκπεραίωση υποθέσεων των δικαστικών λειτουργών, όπως διαμορφώθηκε μέχρι 31.5.2010 μετά την περικοπή του κατά 20% αναδρομικά από την 1.1.2010, περικόπτεται περαιτέρω κατά 8%.

Μειώνονται κατά 3% οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, όπου το κράτος κατέχει πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου (δηλαδή σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ, ΟΣΕ κ.λπ.), καθώς επίσης και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τα οποία επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η μείωση αυτή αφορά συνολικά 200.000 περίπου εργαζόμενους.

Περικόπτονται επίσης κατά 3% οι αποδοχές, τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των διοικητών, των υποδιοικητών, των προέδρων, των αντιπροέδρων και των μελών των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των προαναφερόμενων ΝΠΙΔ.

Οι μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις κ.λπ., που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείου, δηλαδή το ποσό των 5.856,08 ευρώ. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ, τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ, τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό των ΝΠΙΔ, που ανήκουν στο κράτος, σε ΝΠΔΔ και σε ΟΤΑ ή επιχορηγούνται, σύμφωνα με τον οργανισμό τους, τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του Προϋπολογισμού τους ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις στις οποίες το Δημόσιο κατέχει πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Εξαιρούνται οι εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο ή τα επιχορηγούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κατέχουν μόνα τους ή από κοινού, ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μικρότερο του 50%, οι τράπεζες, καθώς και οι εταιρείες, στις οποίες το Δημόσιο αν και πλειοψηφών μέτοχος, δεν ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση τους.

Από το ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών των 5.856,08 ευρώ εξαιρούνται επίσης:

α) οι εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί και το εν ενεργεία κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), για τους οποίους ως ανώτατο όριο μεικτών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών, ορίζονται, από 1.6.2010, οι εκάστοτε μεικτές αποδοχές του προέδρου του Αρείου Πάγου χωρίς οικογενειακή παροχή, δηλαδή το ποσό των 8.436 ευρώ τον μήνα.

β) οι εν ενεργεία γιατροί του ΕΣΥ, για τους οποίους ως ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών ορίζεται, από 1-6-2010, το ποσό των 6.069,21 ευρώ.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας καθορίζονται από 1.6.2010 ως εξής:

α) το επίδομα εορτών Χριστουγέννων σε 500 ευρώ.

β) το επίδομα εορτών Πάσχα σε 250 ευρώ.

γ) το επίδομα αδείας σε 250 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον οι αποδοχές, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, το ποσό των 3.000 ευρώ μεικτά.

Εξάλλου, άρχισε η αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων έκτακτης εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα με συνολικά εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.