Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Ανακοίνωση της Κίνησης για τα δικαιώματα των Πολιτικών Υπαλλήλων σχετικά με το νέο ΠΔ

22/06/2010

Η δημοσίευση του νέου Προεδρικού Διατάγματος αποτελεί αναμφισβήτητα αρνητική εξέλιξη, όχι μόνο για τους εργαζόμενους στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής, αλλά και για τη λειτουργία του τομέα της ναυτιλίας, καθώς και για τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες που αυτός εξυπηρετεί.
Το Προεδρικό Διάταγμα 50/2010 αποτελεί συνέχεια μιας σειράς ερασιτεχνικών χειρισμών, ακροβατισμών και προχειροτήτων, που επιτείνουν τις δυσλειτουργίες, καθώς ένα μέρος της ναυτιλιακής δραστηριότητας (ακτοπλοΐα - λιμάνια) ανήκει πλέον στο ΥΠΟΙΑΝ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ναυτιλίας, που αφορά, μεταξύ άλλων, στην ποντοπόρο ναυτιλία, ναυτική εκπαίδευση, ναυτική ασφάλιση και περίθαλψη, μαζί με το αστυνομικό έργο του ΛΣ, ανήκει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Επισημαίνεται ότι αυτή η εξέλιξη όχι μόνο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχική δέσμευση της κυβέρνησης περί διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων του πρώην ΥΕΝ σε αρμοδιότητες οικονομικές / παραγωγικές και ακτοφυλακής αλλά εντάσσει τη ναυτιλία σε ένα αναχρονιστικό και πλήρως στρατιωτικοποιημένο μοντέλο διοίκησης.
Ο πρόχειρος αυτός σχεδιασμός είναι σαφές ότι προτιμήθηκε μόνο για να εξυπηρετήσει οικονομικά συμφέροντα, τα οποία αντιμετωπίζουν την ναυτιλία ως τομέα από τον οποίο θα αποκομίσουν όσο το δυνατό περισσότερα κέρδη και όχι ως κλάδο που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου.
Οκτώ μήνες μετά τις εκλογές, οι κυβερνητικές επιλογές συνιστούν πρωτοτυπία παγκοσμίου εμβέλειας, με την ανάθεση της ναυτικής εκπαίδευσης, της ναυτικής ασφάλισης και της περίθαλψης σε ένα αστυνομικό Υπουργείο. Ταυτόχρονα εντείνουν τη σύγχυση σε όσους ασχολούνται με τη ναυτιλία και κυρίως στους εργαζόμενους, καθώς το νέο ΠΔ έρχεται ως αρνητική εξέλιξη να προστεθεί στα σκληρά κυβερνητικά μέτρα που αφορούν στο μισθολογικό και ασφαλιστικό τους καθεστώς και δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας.
Η αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στον τομέα της ναυτιλίας απαιτεί τον σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και προσωπικού (πολιτικού – ένστολου), στη βάση του αντικειμένου και με διαχωρισμό του έργου της ασφάλειας, της φύλαξης και της διάσωσης από τη μια πλευρά και της ναυτιλιακής πολιτικής και ανάπτυξης από την άλλη, αλλά και με πρόβλεψη συγκεκριμένης μεταβατικής περιόδου για την εξασφάλιση μιας ομαλής μετάβασης στις νέες δομές και διαρθρώσεις.
Στη βάση των παραπάνω, το Προεδρικό Διάταγμα 50/2010 θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί και να υπάρξει νέος σχεδιασμός για ενιαίο φορέα, ώστε η διοίκηση της ναυτιλίας στη χώρα μας να προσλάβει λογικά, αποτελεσματικά και βιώσιμα χαρακτηριστικά.