Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Προϋπολογισμός Προγραμμάτων Δράσης

Κατωτέρω παρατίθεται δημοσίευμα της εφημερίδας το Βήμα, που αφορά στον κρατικό προϋπολογισμό προγραμμάτων δράσης. Τα ερωτήματά μας εύλογα:

Γιατί σε περίοδο οικονομικής κρίσης η κυβέρνηση αντί να αξιοποιήσει το στελεχιακό δυναμικό των Υπουργείων μοιράζει δημόσιο χρήμα σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες;

Πως αυτές οι εταιρείες διαθέτουν εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, όταν ούτε σε διεθνές επίπεδο δεν υπάρχει ιδιαίτερη εμπειρία στον προϋπολογισμό προγραμμάτων δράσης; Επισημαίνεται π.χ. ότι στη Γαλλία, της οποίας το σύστημα δημόσιας διοίκησης αποτελεί πρότυπο για την ελληνική δημόσια διοίκηση, ο προϋπολογισμός προγραμμάτων δράσης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2006;

Γιατί υποκαθίστανται μεγάλες διοικητικές μονάδες του Κράτους, όπως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από ιδιωτικές εταιρείες; Ποιες θα είναι οι συνέπειες για τη δομή του Κράτους;

"Δυο ελεγκτές σε κάθε υπουργείο
Προϋπολογισμός
Ορκωτοί λογιστές αναλαμβάνουν την παρακολούθησή του

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 [ 08:45 ]

Ενεργοποιήθηκε η συμφωνία συνεργασίας του Δημοσίου με τις εταιρείες ορκωτών λογιστών Deloitte & Touche, Ernst and Young, ΚPMG, Waterhouse Price Coopers και το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) για την παρακολούθηση της εκτελέσεως του Προϋπολογισμού.

Η προγραμματική σύμβαση με τις ελεγκτικές εταιρείες, συνομολογήθηκε προ διμήνου, προκειμένου αυτές να βοηθήσουν στην επικαιροποίηση της στρατηγικής μεταρρύθμισης του δημοσιονομικού συστήματος και στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, παρέχοντας εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό που θα τοποθετηθεί σε κάθε υπουργείο. Η διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας του Δημοσίου με τις ελεγκτικές εταιρείες περιορίζεται μόνο για την εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού, δύναται όμως να επεκταθεί.

Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν δυο άτομα σε κάθε υπουργείο, τα οποία θα βοηθήσουν στην εκπόνηση των τριετών προϋπολογισμών, αλλά και στην παρακολούθηση του εφετινού προϋπολογισμού. Ακολούθως, θα τοποθετηθούν ορκωτοί ελεγκτές στα ασφαλιστικά Ταμεία και σε μεγάλα νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, θα διενεργούν δειγματοληπτικά ελέγχους σε μεγάλα κονδύλια δαπανών και κατά προτεραιότητα σε τομείς όπου υπάρχουν βάσιμες υποψίες μεγάλων στρεβλώσεων.

Ήδη οι σχετικές συνεννοήσεις σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου έχουν ολοκληρωθεί και έχουν προδιαγραφεί οι θέσεις και τα καθήκοντα των ορκωτών λογιστών, οι οποίοι θα αναλάβουν ουσιαστικά το έργο που τελούν σήμερα οι οικονομικοί διευθυντές των υπουργείων, τα παραρτήματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τα στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι ΣΟΛ, Waterhouse Price Coopers, ΚPMG, Ernst and Young και Deloitte θα βοηθήσουν την Κυβέρνηση και στην επικαιροποίηση της στρατηγικής μεταρρύθμισης του δημοσιονομικού συστήματος, δηλαδή στη σύνταξη προϋπολογισμού προγραμμάτων, δημόσιας λογιστικής και δημοσιονομικού ελέγχου, καταρτίζοντας ειδική μελέτη προτυποποίησης της δομής του προϋπολογισμού προγραμμάτων στην Κεντρική Κυβέρνηση και στα Υπουργεία.

Με την ανάθεση των ελέγχων για τις δημόσιες δαπάνες στους ορκωτούς ελεγκτές η κυβέρνηση προσδοκά να επιτύχει, αφενός περικοπές, αφετέρου να αποκτήσει σαφή εικόνα για το πώς διαρθρώνονται μεγάλα κονδύλια του προϋπολογισμού που επί χρόνια παρακολουθούνται μόνο ταμειακά.

Στην όλη προσπάθεια σημαντικό ρόλο θα παίξει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από το 2011 και θα επιτρέψει την ηλεκτρονική καθημερινή παρακολούθηση όλων των δαπανών της Κεντρικής Κυβέρνησης."Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=338176&dt=17/06/2010#ixzz0rT8k5gKM