Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

Τελικά οι υπάλληλοι του ΥΕΝ θα πληρώσουν τη διεθνή κρίση;

Συνάδελφοι και συναδέλφισες,

μαθαίνουμε ότι κατά τις πρώτες επαφές που είχε το ΔΣ του ΠΣΥΥΕΝ με το γραφείο του Υπουργού, οι συνεργάτες του επικαλέστηλαν τη διεθνή συγκυρία και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας προκειμένου να μην ικανοποιήσουν αιτήματα των υπαλλήλων με οικονομικό περιεχόμενο. Αυτό μάλιστα το επιχείρημα φαίνεται να εντάσσεται στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για τη μη παροχή επιπρόσθετων αμοιβών, επιδομάτων κλπ.

Θα θέλαμε λοιπόν να τους πληροφορήσουμε ότι στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες για τη δημοτική αστυνομία, ο κος Παυλόπουλος φρόντισε να ενισχύσει σημαντικά αμοιβές υπαλλήλων του δικού του Υπουργείου (και πολύ καλά έκανε)!!! Συγκεκριμένα, στο εν λόγω νομοσχέδιο ψηφίστηκαν οι παρακάτω διατάξεις:

Ρυθμίσεις θεμάτων υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών
Με την προτεινόμενη διάταξη αυξάνεται το ποσοστό εσόδων που προβλέπει το εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296, Α΄) από 35% σε 50%, Η χορηγούμενη αύξηση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις ετήσιες δόσεις, ήτοι από 1.1.2009 σε ποσοστό από 35% σε 40%, από 1.1.2010 σε ποσοστό, από 40% σε 45% και από 1.1.2011 σε ποσοστό, από 45% σε 50%.

Ρυθμίσεις θεμάτων υπαλλήλων περιφερειών

Στους υπαλλήλους των Περιφερειών, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καταβάλλεται σταδιακώς σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του παρόντος, μηνιαία ειδική αροχή η οποία συντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές τους και το ύψος της οποίας ορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του υπαλλήλου ως εξής: Κατηγορία ΠΕ πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ, κατηγορία ΤΕ πεντακόσια δέκα (510) ευρώ, κατηγορία ΔΕ τετρακόσια εβδομήντα (470) ευρώ και κατηγορία ΥΕ τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

Για τις προαναφερόμενες διατάξεις υπέγραψε και ο κος Αλογοσκούφης. Είναι ο ίδιος Υπουργός που παρά τις αρχικές δεσμεύσεις του αρνήθηκε να υπογράψει τη διάταξη για το ταμείο αλληλοβοηθείας η οποία και είχε πολύ χαμηλότερο κόστος.

Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: Οι υπάλληλοι του ΥΕΝ τελικά θα πληρώσουν την κρίση. Ας μην ξεχνάμε ότι εκκρεμεί συνάντηση του ΔΣ του συλλόγου με τον διευθυντή του γραφείου του κου Υπουργού (η οποία πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή). Υποθέτουμε πως θα υπάρχει κάποια πειστική εξήγηση για την άρνηση ικανοποίησης οικονομικών αιτημάτων. Τουλάχισον πειστικότερη από αυτή που συνδέεται με την διεθνή οικονομική κρίση. Θα επανέλθουμε ..

Α/τος