Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008


Από τα γεγονότα στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά.