Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΟΥΕΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

02/03/2010
Προς: Πρόεδρο - Γενικό Γραμματέα ΠΟΥΕΝ

Συνάδελφοι

Η τρέχουσα περίοδος κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τους εργαζόμενους στο πρώην ΥΕΝ και στους εποπτευόμενους φορείς. Σε μια περίοδο κατά την οποία:
- παρατηρείται στασιμότητα στη μετάβαση στο νέο σχήμα διοίκησης η οποία δημιουργεί σημαντικές δυσλειτουργίες στις Υπηρεσίες,
- οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων στο πρώην ΥΕΝ και τους εποπτευόμενους φορείς υφίστανται σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές, στα ασφαλιστικά και εργασιακά τους δικαιώματα,
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΥΕΝ παραμένει ανενεργό χωρίς να πραγματοποιούνται ούτε καν οι προβλεπόμενες τακτικές συνεδριάσεις. Στο πλαίσιο της τρέχουσας συγκυρίας και με βάση τα όσα προβλέπει το καταστατικό ζητούμε την τακτική σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με θέμα:

- την εκτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στο ΥΠΟΙΑΝ σε σχέση με τη μετάβαση στο νέο οργανωτικό σχήμα
- τις συνέπειες της εφαρμογής των κυβερνητικών μέτρων στο εισόδημα καθώς και στα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στο πρώην ΥΕΝ
- τον προγραμματισμό δράσης της Ομοσπονδίας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΑΟΥΣΗΣ Γιώργος
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Χρήστος
ΠΕΝΤΟΤΗ Ζωή
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ Χρήστος