Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για το νέο Δημοσιουπαλληλικό Κώδικα

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για το νέο δημοσιουπαλληλικό κώδικα το οποίο είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση
http://www.ypes.gr/ypes_po/detail.asp?docid=2306
Ο Υπουργός Εσωτερικών θέλησε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο με τη διαδικασία του καταπείγοντος, ωστόσο υπαναχώρησε μετά τις αντιδράσεις της ΑΔΕΔΥ καθώς και βουλευτών της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Η ΑΔΕΔΥ εξέδωσε για το θέμα την ακόλουθη ανακοίνωση:


Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά ότι η διαδικασία του κατεπείγοντος στην εισαγωγή και ψήφιση ενός μείζονος σημασίας νομοσχεδίου για τη Δημόσια Διοίκηση υποβαθμίζει τη σπουδαιότητα του συστήματος επιλογής των στελεχών της.

Η διαδικασία αυτή δεν επιτρέπει ουσιαστικό διάλογο και στερεί τη δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής των εργαζομένων, των συνδικαλιστικών και επιστημονικών φορέων.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σταθερά υποστήριζε και υποστηρίζει σαφή αντικειμενικά και μετρίσιμα κριτήρια, αδιάβλητες διαδικασίες για το σχηματισμό κρίσης επιλογής των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.

Θεωρούμε ότι το ζήτημα της αξιοκρατίας, της λειτουργικής αυτοτέλειας της Δημόσιας Διοίκησης, του χτυπήματος των κομματικοπελατειακών σχέσεων, της συμμετοχής των εργαζομένων στις αποφάσεις που τους αφορούν και που αποτελούν διαχρονικές διεκδικήσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., δεν εξυπηρετούνται με τέτοιου τύπου διαδικασίες.

Για το λόγο αυτό ζητάμε ουσιαστικό διάλογο για την εισαγωγή και ψήφιση νομοσχεδίου με κανονική διαδικασία, που θα υπηρετεί τις παραπάνω αρχές.