Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Οι εξελίξεις απαιτούν άμεσες ενέργειες

Ανακοίνωση της Κίνησης για τα Δικαιώματα των Πολιτικών Υπαλλήλων

Η συνεχιζόμενη ύπαρξη δημοσιευμάτων σχετικά με την εξέλιξη του οργανωτικού σχήματος της ναυτιλίας, είναι ενδεικτική των προσπαθειών ορισμένων κύκλων με συντεχνιακά και οικονομικά συμφέροντα για την επιστροφή του στρατηγικού τομέα της ναυτιλίας στην αναχρονιστική και πολυδάπανη δομή του πρώην ΥΕΝ με διαχωρισμό του πολιτικού προσωπικού σε δύο Υπουργεία.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η ΚΙΝΗΣΗ μας ζήτησε από το ΔΣ του Συλλόγου τον προγραμματισμό μίας σειράς ενεργειών με σκοπό να υπάρξει δυναμική απάντηση σε αυτές τις μεθοδεύσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην επιστροφή του τομέα ναυτιλίας σε ένα αντιπαραγωγικό σχήμα και σε κατεύθυνση η οποία δεν είναι στο πλαίσιο μίας σύγχρονης διοίκησης με προοπτική την ανάπτυξη αυτού του τομέα της οικονομίας.
Η πλειοψηφία του ΔΣ απέρριψε την πρόταση μας για συγκέντρωση την Δευτέρα 01/04/2010 στην είσοδο του Υπουργείου με ευρεία δημοσιοποίηση των θέσεων του ΔΣ στα μέσα ενημέρωσης. Η πρόταση μας αυτή έγινε με δεδομένη την ενημέρωση της κας Υπουργού ότι επίκειται η λήψη απόφασης από τον πρωθυπουργό για το οργανωτικό σχήμα της ΓΓΝΠ, όπως αυτό έχει προκύψει από το ΠΔ 189/09.
Εκτιμούμε ότι πέραν των κοινών θέσεων του ΔΣ και την δημοσιοποίηση αυτών απαιτούνται και δυναμικές ενέργειες για να στηριχθεί το εγχείρημα της ΓΓΝΠ. Δυστυχώς οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας παραπέμπουν σε κινητοποιήσεις του μέλλοντος όταν θα είναι πιθανώς αργά, αποφεύγοντας να αναλάβουν πρωτοβουλίες εδώ και τώρα.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε προσπάθειας επιστροφής στο προηγούμενο αναχρονιστικό σχήμα, ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο τα συμφέροντα συγκεκριμένων οικονομικών κύκλων, όπως άλλωστε έχει δηλωθεί από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Ημερησία 03.02.2010). Σε μια εποχή που ζητούνται καθημερινά θυσίες από τους πολίτες δεν είναι δυνατό η Δημόσια Διοίκηση να επιλέγει πολυδάπανες και αναχρονιστικές μορφές οργάνωσης όπως αυτή του πρώην ΥΕΝ.
Ζητούμε από την πλειοψηφία του ΔΣ να σταματήσει την μέχρι σήμερα παθητική στάση της και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκυρίας για δυναμικές πρωτοβουλίες. Σε διαφορετική περίπτωση θα φέρει σοβαρές ευθύνες για τυχόν αρνητικές εξελίξεις.
Τέλος, μέχρι σήμερα περιμένουμε μια δημόσια απάντηση του Προέδρου του ΔΣ για το αν συμφωνεί με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της ΚΙΝΗΣΗΣ την Πέμπτη 18/03/2010, όπως του ζητήθηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ της 24/03/2010.
Επειδή όμως η απάντηση δεν έχει δοθεί θεωρούμε την προσωπική του ανακοίνωση της 19/03/2010 ως προσπάθεια για να δηλώσει την παρουσία του και όχι να στηρίξει τις κοινές θέσεις του ΔΣ οι οποίες αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΚΙΝΗΣΗΣ.