Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

....και χωρίς την ουρά στα σκέλια (από την Ελευθεροτυπία)