Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Καταγραφή των οργανικών θέσεων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ

Αναδημοσιεύουμε από το tvxs.gr άρθρο με τίτλο "Δημόσιο: Μετάταξη ή ... απόλυση"

"Το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις μετάταξης οι υπάλληλοι των 75 συγχωνευόμενων ή υπό κατάργηση οργανισμό και υπηρεσιών του δημοσίου, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ. Ντόλιος παραμονή Χριστουγέννων. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο της απόλυσης.
Στο μεταξύ, με άλλη εγκύκλιο, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σήμερα σύμφωνα με δημοσιεύματα, το υπουργείο Εσωτερικών ζητά από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες των υπουργείων και των ΝΠΔΔ να προχωρήσουν σε πλήρη καταγραφή, μέχρι τα μέσα, των οργανικών θέσεων αλλά και των αναγκών που έχουν σε ανθρώπινο δυναμικό. Ζητούνται πλήρη στοιχεία για το προσωπικό που διαθέτουν, τις ειδικότητες των εργαζόμενων που απασχολούν, τους κλάδους τους προσωπικού, πόσοι είναι αποσπασμένοι ή σε μετάταξη καθώς και το πλεονάζον προσωπικό και τα κενά σε θέσεις και υπαλλήλους που υπάρχουν.
Την ευθύνη για την καταγραφή θα έχουν οι γενικοί γραμματείς που θα οριστούν και αυτή θα περιλαμβάνει και τους αποσπασμένους υπαλλήλους και το πλεονάζον προσωπικό των υπηρεσιών. Επίσης σημαντικό ρόλο θα έχει η Ειδική Επιτροπή που συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με τη μεταφορά και τοποθέτηση του προσωπικού αλλά και για τη συνεκτίμηση των προτιμήσεων των ενδιαφερόμενων που θα αναφέρονται στις αιτήσεις τους.
Επίσης, οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους για μόνιμο και εποχικό προσωπικό για το 2011, έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι προσλήψεις για το νέο έτος στη λογική της «μίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις». Ο προγραμματισμός θα γίνει με βάση τις αποχωρήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.
Όσον αφορά στις μετατάξεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να ακολουθήσει πρακτικές επανεκπαίδευσης υπαλλήλων προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες θέσεις. Όσοι μεταταγούν είναι δυνατόν να αλλάξουν και την ειδικότητά τους παρακολουθώντας ταχύρρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης. Αυτό θα εφαρμοστεί αρχικά στους εργαζόμενους του ΟΣΕ, καθώς περίπου 1.000, σε σύνολο 2.700, μεταφέρονται σε υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας. Εξετάζεται το γεγονός διοικητικοί, αφού παρακολουθήσουν σεμινάρια, να αναλάβουν θέσεις σε ταμεία σε εφορίες και φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς ή σε ασφαλιστικά ταμεία.
Οι περίπου 4.500 υπάλληλοι των 75 υπηρεσιών που έχουν καταργηθεί ή συγχωνευτεί με νόμο από τις 8 Δεκεμβρίου είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη μέσα στις προθεσμίες που θα δοθούν, ενώ σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να απολυθούν χωρίς αποζημίωση, σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία. Οι προθεσμίες που θα δοθούν θα είναι αποκλειστικές και όχι ενδεικτικές. Ακόμα, μέσα σε 15 ημέρες από τη στιγμή που θα τους κοινοποιηθεί η απόφαση, θα πρέπει να παρουσιαστούν στην καινούρια τους υπηρεσία χωρίς χρονοτριβή, καθώς και σε αυτή την περίπτωση κινδυνεύουν με απόλυση".