Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Φαίνεται ότι δυστυχώς κάποιοι που λαμβάνουν αποφάσεις για την οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου αντιλαμβάνονται τη δημόσια διοίκηση στη βάση μιας πλήρως παραδοσιακής και ετεροχρονισμένης αντίληψης απλής διεκπεραίωσης.

Δεν εξηγείται διαφορετικά η εξαιρετικά προβληματική σύνδεση με το Διαδίκτυο στο νέο κτίριο του Υπουργείου. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ραγδαία παγκοσμιοποίηση και οι καθημερινές εξελίξεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον διαμορφώνουν καθοριστικά τις συνθήκες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, παράγουμε και ζούμε, η πληροφορία δεν είναι μόνο δύναμη, είναι απόλυτα αναγκαία για την επιβίωσή μας. Η επικοινωνία με τον έξω κόσμο στην «κοινωνία της πληροφορίας» είναι προφανώς στοιχειώδης. Και για το λόγο αυτό, ο εξοπλισμός του Υπουργείου με την απαραίτητη υποδομή για τη χρήση διαδικτύου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των υπηρεσιών.

Το άγχος για την αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η καθημερινή αγωνία για το άνοιγμα των ιστοσελίδων, το χάσιμο παραγωγικού χρόνου και τελικά η παραίτηση των υπαλλήλων από την ελπίδα για την εύρεση των αναγκαίων για την επιτέλεση του έργου τους πληροφοριών στο Διαδίκτυο προσιδιάζουν ίσως σε γραφειοκρατίες του τρίτου κόσμου. Δεν ανταποκρίνονται όμως στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Για μια όμως ακόμη φορά, η ελληνική πραγματικότητα αποκλίνει πλήρως. Πρόκειται άραγε για απλή αδιαφορία, ανικανότητα ή συγκεκριμένη αντίληψη; Ο πέμπτος όροφος θα πρέπει να σκεφτεί τι είδους Υπουργείο χρειάζεται! Γιατί τελικά ένα Υπουργείο δεν είναι μόνο…ντουβάρια!

Ανώνυμος