Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

Νέες προσλήψεις – Αξιοποίηση πολιτικού προσωπικού στο ΥΕΝΑΝΠ

Στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία δημοσιεύτηκε άρθρο σχετικά με τις απαιτήσεις των Υπουργείων σε προσωπικό. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο κος Παπαληγούρας έχει ζητήσει την πρόσληψη 960 λιμενικών. Καμία αναφορά σε πολιτικούς υπαλλήλους, αν και το πρόβλημα της συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού συναδέλφων τα επόμενα χρόνια παραμένει έντονο. Για να είμαστε ωστόσο δίκαιοι θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ηγεσία του Υπουργείου υποστηρίζει ότι έχει αιτηθεί την πρόσληψη περίπου 100 πολιτικών υπαλλήλων ενώ θα προκηρύξει την πλήρωση περίπου 70 θέσεων μέσω μετατάξεων. Επ’ αυτού έχουμε να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις: α) Η δήλωση ότι το ΥΕΝΑΝΠ έχει αιτηθεί προσλήψεις πολιτικών υπαλλήλων δεν μας καθησυχάζει, γιατί σε αυτό το Υπουργείο έχουμε μάθει να «κρατάμε μικρό καλάθι» όταν ακούμε υποσχέσεις. Δεν έχει περάσει μεγάλο διάστημα από την εποχή που προηγούμενοι Υπουργοί μας διαβεβαίωναν για την θεσμοθέτηση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας. Γι΄ αυτό άλλωστε το λόγο το δημοσίευμα της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας μας κάνει να είμαστε περισσότερο επιφυλακτικοί β) Αν αληθεύει ότι το ΥΕΝΑΝΠ έχει αιτηθεί την πρόσληψη πολιτικών υπαλλήλων, αυτό δεν σημαίνει ότι το Υπουργείο Οικονομίας θα ανταποκριθεί στο αίτημα γ) Ακόμη όμως και να ανταποκριθεί στο αίτημα, οι νέοι υπάλληλοι θα ενισχύουν το προσωπικό του Υπουργείου μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα … Ας γίνουν όμως οι διαδικασίες και ας υπάρξει και η αναμενόμενη καθυστέρηση..

Αξιοποίηση πολιτικού προσωπικού

Τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού αρχίζουν να γίνονται δραματικά, στοιχείο που επηρεάζει πλέον εμφανώς και τη λειτουργία των Υπηρεσιών. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης ασφαλώς είναι αναγκαία η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός προκειμένου: α) η αριθμητική κατανομή του προσωπικού να ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες ανάγκες και β) η ποιοτική κατανομή του προσωπικού επίσης να ανταποκρίνεται στα προσόντα των πολιτικών υπαλλήλων και στις ανάγκες. Υπάλληλοι με ειδικές γνώσεις και προσόντα είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να απασχολούνται σε θέσεις που θα ανταποκρίνονται στις δυνατότητες τους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες συνάδελφοι διαμαρτύρονται για τη μη αξιοποίηση τους και την τοποθέτηση τους σε θέσεις άσχετες με τα προσόντα τους. Παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση συναδέλφων της Πλοηγικής Υπηρεσίας όπου το τεχνικό γραφείο στελεχώνεται από συναδέλφους με ειδικότητα ΤΕ Ναυτικών (Πλοιάρχου Ε.Ν) κάτι το οποίο αφενός δεν προβλέπεται από το σχετικό ΠΔ 175/02 και αφετέρου, για να λειτουργήσει σωστά το γραφείο αυτό, υπάρχει η αναγκαιότητα στελέχωσής του με υπαλλήλους ειδικών γνώσεων μηχανικής-ναυπηγικής, απαραίτητες για τη παρακολούθηση επισκευής και συντήρησης των πλωτών μέσων. Οι δε αναφορές που έχουν υποβληθεί μέχρι το Γραφείο του κ. ΥΕΝΑΝΠ για τη μετακίνησή τους σε αξιοποιήσιμη Υπηρεσία (π.χ ΚΕΕΠ), έχουν μείνει αναπάντητες.
Χρειάζεται λοιπόν ο κατάλληλος σχεδιασμός και επίσης …. να θυμόμαστε ότι ο καιρός δεν είναι κατάλληλος για προσωπικές εξυπηρετήσεις. Το βάρος που μεταφέρεται στους υπόλοιπους συναδέλφους από μία τέτοια πρακτική είναι μεγάλο, δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες και δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους.
ΣΥ. ΓΛΥ