Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

Από εδώ και πέρα θα τα λέμε συχνότερα ...

Για μια σειρά από υποκειμενικούς και αντικειμενικούς λόγους το blog της κίνησης μας παρέμεινε ανενεργό για 40 περίπου ημέρες. Η επιθυμία μας είναι να λειτουργήσει για το επόμενο διάστημα κανονικά, στους ρυθμούς της τακτικής ενημέρωσης και επικοινωνίας που λειτουργούσε παλαιότερα. Είναι γνωστό ότι η συμβολή όλων στην προσπάθεια μας είναι όχι μόνο επιθυμητή αλλά και αναγκαία ...