Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

Στάση εργασίας Υπαλλήλων ΥΕΝΑΝΠ την Παρασκευή 21/11

Ανακοίνωση Δ.Σ. Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας


Σε εφαρμογή της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για αγωνιστικές κινητοποιήσεις και επειδή μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε καμία απάντηση από τον κ. Υπουργό στα αιτήματα μας, όπως αυτά ψηφίστηκαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση και του επιδόθηκαν, σας καλούμε σε 3ωρη στάση εργασίας την

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΩΡΑ 12:00 ΕΩΣ 15:00
Το ψήφισμα της συνέλευσης του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν.


Η Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΕΝ, διαπίστωσε για μια ακόμη φορά την αδιέξοδη πολιτική όλων των Υπουργών των τελευταίων χρόνων, σε ότι αφορά τα προβλήματα των πολιτικών υπαλλήλων, οι οποίοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, με τους μικρότερους μισθούς στο Δημόσιο τομέα, σε μια εποχή που η ακρίβεια καλπάζει και οι «αυξήσεις» των συλλογικών συμβάσεων είναι στην πραγματικότητα μειώσεις εισοδήματος.

Οι μέχρι σήμερα Υπουργοί, πότε με αναβολές μέχρι να αποχωρήσουν, και πότε με υπογραφές τις οποίες δεν στηρίζουν μέχρι τέλους, ποτέ δεν αντιμετώπισαν την ουσία των προβλημάτων των πολιτικών υπαλλήλων, γιατί ποτέ δεν είδαν το ΥΕΝ αποστρατιωτικοποιημένο, οικονομικό – παραγωγικό υπουργείο, στα πλαίσια της σύγχρονης διοίκησης, όπως συμβαίνει τουλάχιστο στα υπόλοιπα, πλην της Ελλάδας, ευρωπαϊκά κράτη.

Ο κ. Παπαληγούρας, ως νέος Υπουργός, καλείται να επιδείξει διαφορετικό πρόσωπο και να επιλύσει χρόνια προβλήματα, τα οποία δεν έλυσαν οι προκάτοχοί του. Οι εργαζόμενοι όμως δεν έχουν άλλο τρόπο πέρα από τις κινητοποιήσεις, για να καταδείξουν το δίκαιο των αιτημάτων τους και έτσι θα συνεχίσουν, άσχετα από τις αλλαγές προσώπων στην ηγεσία, καθόσον θέλουν τουλάχιστο να πιστεύουν στο αυτονόητο της συνέχειας στη Δημόσια Διοίκηση.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την κήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων με αιτήματα:

¾ Τις προσλήψεις πολιτικού προσωπικού και κάλυψη των 200 κενών οργανικών θέσεων (ποσοστό 40% επί συνόλου οργανικών θέσεων)
¾ Τη συγκρότηση Επιτροπής από υπηρεσιακούς παράγοντες και συνδικαλιστικούς φορείς του ΥΕΝ για την κατάρτιση του νέου Οργανισμού.
¾ Το σταμάτημα της ρατσιστικής διάκρισης της καταβολής του εκλογικού επιδόματος, το οποίο μπορεί να δίδεται σε 7000 ένστολους, αλλά όχι σε 350 πολιτικούς υπαλλήλους.
¾ Την υπαγωγή των πολιτικών υπαλλήλων στις διατάξεις του νόμου για τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, για να σταματήσει η ποινικοποίηση της εργασίας από το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων.
¾ Την άμεση επίλυση των κάτωθι προβλημάτων:
- Των υπερωριών – εδώ και τώρα έγκριση για το 2008.
- Των χειριστριών – άμεση μετάθεση στη ΔΠΝΤ και χορήγηση του επιδόματος πληροφορικής.
- Του ΤΕΑΔΥ – πληρωμή της οφειλής του ΥΕΝ στο Ταμείο για τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας.
¾ Την άμεση κατάθεση και ψήφιση διάταξης για την ενίσχυση του θεσμού της αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης των πολιτικών υπαλλήλων για Ταμείο αντίστοιχο με αυτά που υπάρχουν σε όλα τα Υπουργεία.
¾ Τις άμεσες ενέργειες για έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών των μετατάξεων και την εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας για τις μετατάξεις, χωρίς ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις.
¾ Την άμεση ανταπόκριση της Διοίκησης στις υποχρεώσεις της έναντι προώθησης και εφαρμογής της σχετικής, με έννομα συμφέροντα των εργαζομένων, νομοθεσίας (πχ. νομική κάλυψη, αποζημίωση οδοιπορικών μηχανικών, κα.).

Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν ως εξής:

§ 3ωρη στάση εργασίας της 21.11.2008, εφ’ όσον οι απαντήσεις του κ. Υπουργού για τα κατατεθειμένα αιτήματα, δεν έχουν εφικτές λύσεις.

§ 3ωρη στάση και συγκέντρωση την 26.11.2008 και θα ακολουθήσει ΓΣ για περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα.

Σχετικά με τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών στο νέο κτίριο, υπάρχουν προβλήματα για τα οποία δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα, όταν σε άλλα Υπουργεία, στα οποία έγινε μετεγκατάσταση, δόθηκαν μέχρι και κίνητρα στους υπαλλήλους. Παρά την έγκαιρη ενημέρωση για τα προβλήματα αυτά (συγκοινωνία μεταφοράς, καταμερισμός χώρων, λήψη μέτρων για τα κτίρια στα οποία θα παραμείνουν υπηρεσίες), κανείς αρμόδιος μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει το παραμικρό. Για το λόγο αυτό, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει:

§ στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το κτίριο σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Πολιτικών Υπαλλήλων αρχίσει η μεταφορά, εάν δεν έχουν βρεθεί λύσεις στα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί.ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΠειραιάς, 6/11/2008


Η Γενική Συνέλευση
των μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΕΝ