Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια στο ΥΕΝΑΝΠ


ΠΑΣΚ (2008)111 (2006)133 Διαφορά -16,55%
ΔΑΚ (2008) 83 (2006) 111 Διαφορά -25,23%
Ανέξ. Υποψήφιος (2008)56 (2006) 51 Διαφορά +9%
Στρομπούλας Σπύρος
(Κίνηση για τα
Δικαιώματα των ΠΥ)

Εκλέγονται 2 συνάδελφοι.
Από την ΠΑΣΚ ο Κοσμάς Κρομμύδας με αναπληρώτρια την Ευτυχία Καραμπελιά

Από την ΔΑΚ η Ειρήνη Βασιλάκη με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Δασκαλοπούλου

Αυτά τα αποτελέσματα για μια πρώτη ενημέρωση. Περισσότερα σχόλια και συμπεράσματα από τα αποτελέσματα θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.