Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

Εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια στο ΥΕΝΑΝΠ: Χρήσιμες πληροφορίες

Υπενθυμίζουμε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες ενόψει των επικείμενων εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Οι εκλογές για τους Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους θα διεξαχθούν το Σάββατο 15-11-2008 και για τους υπαλλήλους με σύμβαση ΙΔΑΧ το Σάββατο 22-11-2008. Η ψηφοφορία και για τις δύο ημερομηνίες θα πραγματοποιηθεί στο κυλικείο του ΥΕΝΑΝΠ που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150. Οι ώρες διαξαγωγής της ψηφοφορίας ορίστηκαν από τις 8.00 έως και τις 17.00.
Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα, σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να προσκομίσετε κάθε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο που έχει εκδοθεί από φορέα του Δημοσίου Τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου.