Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

Συνέλευση των Πολιτικών Υπαλλήλων την Πέμπτη 6/11

Η Συνέλευση των πολιτικών υπαλλήλων θα πραγματοποιηθεί τελικά την Πέμπτη 06/11 στις 10.00 στο χώρο του Πειραικού Συνδέσμου. Τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν είναι πολλά, και η θεματολογία οπωσδήποτε θα περιλαμβάνει τα ζητήματα:
  • του Ταμείου Αλληλοβοηθείας
  • των προσλήψεων
  • των μετατάξεων
  • του εκλογικού επιδόματος
  • των υπερωριών
  • της ρύθμισης του θέματος των χειριστριών

Επισημαίνεται ότι υπάρχει και μια σειρά από άλλα ζητήματα που τίθενται επιτακτικά από την καθημερινότητα μας στο ΥΕΝΑΝΠ τα οποία και θα πρέπει να συζητηθούν, οπότε και θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι προκειμένου να γίνει μία ουσιαστική συζήτηση..