Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

Τραγική η κατάσταση στο Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων


Η αδυναμία του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους αποτελεί την αιχμή των σημερινών κινητοποιήσεων της ΑΔΕΔΥ. Για τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης έχουμε αναφερθεί σε παλαιότερη ανάρτηση στο blog. Η ΑΔΕΔΥ σε συνέντευξη Τύπου έδωσε αναλυτικά στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στο Ταμείο Πρόνοιας τα οποία και παραθέτουμε:

Η κατάσταση του Ταμείου Πρόνοιας
Α.- Το Ταμείο διαθέτει σήμερα σε μετρητά : 5.287.841 Ευρώ
» σε επενδύσεις (μετοχές κλπ) : 101.000.000 Ευρώ (τα όποια λόγω και των συνθηκών δεν νοείται να ρευστοποιηθούν).
Β.- Οι σημερινές υποχρεώσεις είναι :
Αιτήσεις εφάπαξ βοηθήματος : 15.020
Απαιτούνται : 15.020 Χ 43.000 (μέσος όρος βοηθήματος) = 645.860.000
Μηνιαίες εισφορές των ασφαλισμένων : 25.300.000
Μέσος όρος μηνιαίων αιτήσεων (από 1/1/2008 – 7/11/2008) : 1.350
Αιτήσεις που δύνανται να πληρωθούν από τις μηνιαίες εισφορές : 600
Επομένως το άνοιγμά του είναι στα 550 εκατομμύρια Ευρώ και η άμεση επιχορήγηση καθώς και η λήψη αποφάσεων για τη μεσομακροπρόθεσμη ενίσχυσή του είναι επείγουσα.

Η κατάσταση του ΟΠΑΔ

- Ασφαλισμένοι 2003 – 2008 : 1.100.000 – 1.440.000 (Αύξηση 29%)
- 57 Περιφερειακές Υπηρεσίες και 1 Κεντρική Υπηρεσία
- Προσωπικό (άναρχα κατανεμημένο) : 1) 340 Μόνιμοι
2) 350 Συμβάσεις Έργου (εναλλάσσονται κατ’ έτος)
Ο ΟΠΑΔ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΜΕΣΑ


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2003-2008 : ΣΤΑΘΕΡΑ 925.000.000,00 € κατά μέσο όρο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΑΔ ΕΤΗΣΙΩΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, κ.λ.π.) : 1.500.000.000,00 € κατά μέσο όρο.
ΑΡΑ «ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΩΣ» : 500.000.000,00 € κατά μέσο όρο


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

- ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΑΪΟΥ 2008.)
- ΑΡΑ ΟΦΕΙΛΕΙ Ο ΟΠΑΔ 5 ΜΗΝΕΣ, ΠΟΣΟ 250.000.000,00 € περίπου (θα τους καταβληθεί ποσό 50.000.000 € περίπου 1/5 δηλαδή, το επόμενο διάστημα )

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

- ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008(ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)
- ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 2 ΜΗΝΩΝ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ 2008) 80.000.000,00 € περίπου (ΟΦΕΙΛΕΣ 7 ΜΗΝΩΝ )

ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

- ΟΦΕΙΛΕΣ 3 ΕΤΩΝ 400.000.000,00 €